Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvad laver Fødevarestyrelsens fødevare- og veterinærenheder, rejsehold og laboratorium?

Fødevarestyrelsen har fire udkørende fødevareenheder, tre udkørende veterinærenheder, et laboratorium og to rejseholde – ét for fødevarer og ét for veterinær.

Fødevare- og veterinærenhederne varetager Fødevarestyrelsens direkte kontakt med forbrugere, virksomheder, praktiserende dyrlæger og husdyrholdere.

Enhederne foretager kontrollen med fødevarer, foder og husdyr og fungerer som beredskabscentre ved udbrud af smitsomme sygdomme hos husdyr. Enhederne varetager opgaver i geografisk afgrænsede områder.

De to rejsehold assisterer enhederne, foretager kontrolaktioner og tilsynsopgaver og reagerer på anmeldelser om fx ulovlige virksomheder og ulovlige slagtninger. Rejseholdene varetager opgaver i hele landet.

Fødevarestyrelsens laboratorium udfører mikrobiologiske og kemiske analyser.

Laboratorium


Laboratorieenheden i Fødevarestyrelsen er placeret i Ringsted og udfører mikrobiologiske og kemiske analyser.

Laboratoriet har bl.a. følgende opgaver:

 • Overvågnings-, kortlægnings- og kontrolprojekter, hvor der udtages prøver til f.eks. salmonella-undersøgelse
 • Mistankeprøver f.eks. i forbindelse med sygdomssager
 • Importprøver
 • Rådgivning af tilsynsenheder og fagkontorer i laboratoriefaglige spørgsmål
 • Myndighedsopgaver for andre myndigheder såvel nationale som udenlandske
 • Markedsstyrede aktiviteter, hvor der foretages undersøgelser på prøver indsendt af private virksomheder.
Fødevareenheder

Fødevarestyrelsen har i alt fem fødevareenheder fordelt over hele landet. Fødevareenhederne varetager kontrollen med fødevarer fra råvarer til færdige produkter. Ved tilsyn i fødevarevirksomheder kontrolleres blandt andet egenkontrolprogrammer, hygiejne og mærkning. Tilsvarende kontrolleres foder og fodervirksomheder.

Fødevareenheder har bl.a. følgende opgaver:

 • Tilsyn med restauranter, supermarkeder og andre fødevarevirksomheder ifølge smiley-ordningen.
 • Registrering, godkendelse og autorisation af fødevarevirksomheder.
 • Grænsekontrol af import og eksport af levende dyr, fødevarer og non food-produkter af animalsk oprindelse.
 • Prøveudtagning til analyse på laboratorium.
 • Opfølgning på konstaterede overtrædelser.
 • Udstedelse af certifikater, fx i forbindelse med eksport, samt plombering af lastbiler.
 • Ernæringsoplysning under Alt om kost-rejseholdet.
 • Tilsyn med fodervirksomheder.
 • Registrering og godkendelse af fodervirksomheder.
Veterinærenheder

Veterinærenhederne varetager kontrollen med husdyr og udvikler og vedligeholder beredskabet mod smitsomme husdyrsygdomme og bekæmper sygdommene, hvis de bryder ud. Ved veterinærenhedens tilsyn med dyr kontrolleres bl.a. dyrevelfærd, medicinforbrug og transportforhold.

Veterinærenhederne har bl.a. følgende opgaver:

 • Registrering, godkendelse og autorisation af besætninger, transportører og virksomheder, som laver non food-produkter af animalsk oprindelse.
 • Tilsyn med besætninger, samlesteder og transporter af dyr, nonfood-virksomheder samt tilsyn med mærkning og sporbarhed af levende dyr.
 • Prøveudtagning til analytisk kontrol.
 • Opfølgning på konstaterede overtrædelser.
 • Sagsbehandling vedr. registrering, mærkning og sporbarhed af levende dyr.
 • Udstedelse af certifikater, fx i forbindelse med eksport, samt plombering af forsendelser.
 • Overvågningsopgaver, beredskabsplaner og øvelser.
 • Mistankehåndtering og bekæmpelse af husdyrsygdomme.

 

Fødevarerejseholdet

Fødevarerejseholdet skal sammen med fødevareenhederne kontrollere virksomhedernes regnskaber, dokumenter og andre forhold. Rejseholdet reagerer fx på anmeldelser om ulovlige virksomheder og ulovlige slagtninger. Rejseholdet varetager opgaver i hele landet.

Fødevarestyrelsens rejsehold, Veterinær

Fødevarestyrelsens rejsehold, Veterinær skal foretage en række kontrolaktioner og tilsynsopgaver i forbindelse med dyrevelfærd i besætninger, på samlesteder og under transport, samt i forbindelse med brug af veterinære lægemidler. Rejseholdet varetager ligeledes opgaver i hele landet. 

 
Ændret 20. august 2020