Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Fødevarestyrelsens hovedkontor

 

​​​​​Fødevarestyrelsens hovedkontor Link til rejseplanen ​   Link til rejseplanen

Stationsparken 31-33
2600 Glostrup 
Tlf.: 72 27 69 00
Fax: 72 27 65 01
Kontakt

Fødevarestyrelsens hovedkontor i Glostrup ved København tager sig af udvikling, koordinering og regler på veterinær- og fødevareområdet. Her kan du se, hvad hovedkontoret beskæftiger sig med, og hvem der er chef for de enkelte enheder.

Se organisationsdiagram for Fødevarestyrelsens hovedkontor

Kødkontrollen hører under hovedkontoret og har adresse i Lystrup ved Århus. Kødkontrollen udfører kontrol på slagterier og større virksomheder, der laver kødprodukter.

Al telefonisk henvendelse skal ske til Fødevarestyrelsens kunderådgivning på tlf. 72 27 69 00.

Personlig henvendelse kan kun ske efter aftale.


Direktion

Direktionen består af:

Direktør Esben Egede Rasmussen
Økonimidirektør Hanne Larsen
Veterinærdirektør Per Henriksen
Kødkontroldirektør Johan K. Overgaard
Fødevaredirektør Annelise Fenger
Vækst- og Innovationsdirektør Per K. Christiansen

​​
Direktionssekretariatet & Presse

Sekretariatet har følgende opgaver:

 • Betjening af koncernledelsen
 • Ministerbetjening
 • Policyudvikling
 • Koordinering af udviklingsopgaver, herunder Fødevarestyrelsens strategi og regelforenkling (AMVAB)
 • Strategisk og policyorienteret ledelsesinformation
 • Presse
 • Kommunikation
Enhedschef: Karin Breck
Chefsekretær: Maj-Britt Randskov
Chefsekretær: Mette Pedersen
Chefsekretær: Linda Roth
 
Sekretariatet for Det Veterinære Sundhedsråd
Fødevarestyrelsen udøver sekretariatsfunktionen for Det Veterinære Sundhedsråd. 

Sekretariatet for Det Veterinære Sundhedsråd er placeret i styrelsens hovedkontor i Glostrup.
 
Faglig sekretær: Lissi Vestergaard Karlsen, dyrlæge​​
 
Jura

Enheden har følgende opgaver:

 • Juridisk rådgivning og koordination i Fødevarestyrelsen
 • Lovteknik/regeludstedelse, herunder lovforberedende arbejde og gennemgang af bekendtgørelsesudkast fra fagkontorerne
 • Regelfortolkning
 • Retssagsbehandling, herunder EF-domstolssager
 • Forvaltningsret (herunder forvaltningslov, offentlighedslove, persondatalov, retssikkerhedslov m.v.)
 • Kontraktsret og udbudsret
 • Juridisk sekretariat for Det Veterinære Sundhedsråd
 Enhedschef: Birthe Schubart 
 ​
Dyresundhed

Enheden har følgende arbejdsopgaver:

 • National omsætning, samhandel og import af levende dyr og animalske biprodukter
 • Dyrevelfærd under transporten, herunder logbøger
 • Registrering og identifikation af husdyr
 • Eksportportalen
 • Godkendelse af veterinære virksomheder og anlæg, fx samlesteder, zoologiske anlæg og dyrepensioner
 • Overvågning og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme hos alle dyrearter
 • Internationalt samarbejde og rapportering, fx EU (SCOFCAH og arbejdsgrupper), OIE
 • Veterinært beredskab, øvelser og beredskabsplaner
 • Mistanke- og sygdomshåndtering
Enhedschef: Camilla Brasch Andersen
Souschef: Tim Petersen
Sektionsleder: Jan Bay-Smidt
 ​​
International Handel

Enheden har følgende arbejdsopgaver:

 • Forhandling mv. af eksportvilkår for fødevarer, foder, levende dyr og animalske biprodukter til tredjelande
 • Forhandling mv. af bilaterale aftaler med tredjelande om eksportvilkår
 • Certifikatudarbejdelse
 • Håndtering af akutte eksportsager (fx produkter/dyr, der stoppes ved eksport til tredjelande)
 • Vejledning mv. af brancheorganisationer
 • USA-audit
 • Tredjelandsinspektioner
 • Import af fødevarer og foder, herunder styrket importkontrol, jf. Fødevareforliget
 • Grænsekontrol – fødevarer, foder, andet non food og levende dyr
 • Samhandel med animalske fødevarer og animalsk foder
 • Koordination med FVO inspektioner
 • Potsdam/SPS
 • Koordinering af Fødevarestyrelsens opgaver i Grønland
 • Færøaftalen
 • IUU
Enhedschef: Lilian Noer
Souchef: Line Garbøl
Sektionsleder: Annette Lychau Petersen
 ​
Dyrevelfærd og Veterinærmedicin

Enheden har følgende arbejdsopgaver:

 • ​Dyrevelfærd i besætninger
 • Dyrevelfærd ved slagtning og aflivning af dyr
 • Veterinærfaglige udtalelser
 • Videncenter for Dyrevelfærd (ViD)
 • Dyrevelfærdsrapporten
 • Hundeloven
 • Zooteknik (avlsforhold)
 • Sundhedsrådgivningsaftaler
 • Veterinære lægemidler
 • Behandlingsvejledning
 • VetStat
 • Antibiotikaforbrug
 • Antibiotikaresistens hos kæledyr
 • Grænseværdier – dødelighed, antibiotikaforbrug
 • "Gult kort"-ordningen for antibiotikaforbrug
 • Dyrlægeregistret (VetReg)
 • SundReg
 • Autorisationer m.v. (dyrlæger, veterinærsygeplejersker, landmænd m.v.)
 • Dyrlægers pligter og rettigheder
 • Nyhedsbrev for dyrlæger
 • Dyreforsøgstilsynet
 • Rester af lægemidler og forbudte stoffer i animalske produkter
Enhedschef: Christian Strøyer
Sektionsleder: Tina Nyyssönen
Sektionsleder: Tom Bengtsen
Sektionsleder: Mette Kirkeskov Sie
 ​​​
Kontrol & Data

Enheden har følgende arbejdsopgaver på fødevare-, veterinær- og foderområdet:

 • Udvikling af indsatsmodeller og kontrolstrategier
 • Kontrolplaner, herunder planer for kontrolkampagner og prøveprojekter
 • Kontrolforordning
 • Styring af kontroldata
 • Dokumentation af kontrollen
 • Offentliggørelse af kontrolresultater (smileyordningen)
 • Sagsopfølgningsprincipper
 • Udvikling af værktøjer for at sikre ensartet kvalitet i kontroludøvelsen
 • Juridisk bistand til kontrollens afgørelser
 • Regeldannelse om egenkontrol
 • Generelle regler om sporbarhed
 • Samarbejdsaftaler med Landbrugsstyrelsen
 • LEAN i Fødevarestyrelsen
Enhedschef: Vibeke Højbjerg (kontrol)
Enhedschef: Kenny Larsen (data)
Sektionsleder: Ina Josefine Jochimsen (juridisk sektion)
Sektionsleder: Rikke Siggard
 ​​
Foder- og Fødevaresikkerhed

Enheden har følgende arbejdsopgaver:

 • ​Hygiejne, indretning og drift af fødevare- og fodervirksomhed
 • Hygiejneuddannelse og rådgivning
 • Autorisation, godkendelse og registrering af fødevare- og fodervirksomhed
 • Kødkontrol
 • Foderanalyser hos primærproducenter
 • Sagsbehandling af foderkontrol hos primærproducenter
 • Oplysningskampagner og information om hygiejne
 • Strategier og handlingsplaner for campylobacter og salmonella/salmonellose i fødevarer og husdyr
 • Håndtering af andre mikrobiologiske forureninger, fx Listeria, VTEC og norovirus
 • Zoonoseregistret
 • Overvågning af fødevarebårne zoonoser
 • Antibiotikaresistens – fødevarer
 • Mikrobiologisk kontrol, herunder case-by-case-​kontrol af fersk kød
 • Fødevareberedskab
 • Det civile beredskab
 • Smitteopsporing ved fødevarebåren sygdom
 • Kontaktpunkt for EU´s Rapid Alert system
 • Tilbagetrækning af fødevarer
 • Fødevarevagt
Enhedschef: Charlotte Vilstrup
Sektionsleder: Annette Perge
Sektionsleder: Ulrich Pindstrup
Beredskabschef: Nikolas Kühn Hove
 ​
Kemi og Fødevarekvalitet

Enheden har følgende arbejdsopgaver:

 • ​Økologiske fødevarer og spisemærket til restauranter, kantiner o. lign.
 • Økologiske non food-produkter
 • Fødevarekvalitet
 • Varestandarder, handelsnormer og markedsordninger
 • Genteknologi og andre novel foods
 • Bestråling af fødevarer
 • Tilsætningsstoffer til foder og fødevarer, herunder aromaer og enzymer
 • Markedsføring af foder og fødevarer, herunder vildledning
 • Mærkning af foder og fødevarer
 • Specifikke mærkningsordninger, herunder for oksekød, geografiske betegnelser, oprindelsesbetegnelser og specificiteter
 • GMO i foder og fødevarer
 • Madspild – usolgte varer
 • Uønskede stoffer, pesticidrester og mykotoksiner i foder
 • Kemiske forureninger, fx dioxin, acrylamid, pesticider
 • Berigede fødevarer
 • Kosttilskud
 • Særlig ernæring
 • Ernæringsanprisninger og sundhedsanprisninger
 • Næringsdeklarationer
Enhedschef: Henrik Dammand Nielsen
Souschef: Pernille Lundquist Madsen
Sektionsleder: Anette Flensborg
Sektionsleder: Jannik Elmegaard
 ​
Sund mad og Kommunikation

Enheden har følgende arbejdsopgaver:

 • Kommunikation internt og eksternt
 • Oplysningskampagner​
 • Generel kommunikation om sund mad og motion
 • Fremme sunde madvaner hos børn og unge
 • Fremme sunde madvaner i befolkningen
 • Nøglehulsmærket
 • Oplysning til befolkningsgrupper med særlige ernæringsmæssige behov


Enhedschef: Else Molander
Souschef: Bente Stærk
Sektionsleder: Sidsel Gjøl
Sektionsleder: Marianne Dittmann

Center for Internationalt Samarbejde

Enheden har følgende arbejdsopgaver:

 • ​Koordinering og fordeling af sager, som vedrører internationale og overnationale organisationer såsom EU (Rådsarbejde, CVO, SCoFCAH m.v.), det nordiske samarbejde, Codex Alimentarius og OIE
 • Sekretariatsbetjening af departement og minister i sager til behandling i EU´s ministerråd, ministerdeltagelse i eksportfremstød m.m.
 • Koordinering og bidrag til sager ved EU-domstolen
 • Støttefunktioner og koordinering i internationale spørgsmål
 • Bistand til tredjelande vedr. udvikling af fødevare- og veterinærsikkerhed
Enhedschef: Knud Østergaard
Enhedschef: Anna Cecilie de Klauman
 ​​
Økonomi

Enheden har følgende opgaver:

 • ​Bevilling, budgettering og planlægning
 • Controlling, budgetopfølgning, ledelsesinformation
 • Overordnet aktivitets- og økonomistyring
 • Løbende regnskab, opfølgning og årsrapportering
 • Gebyrområdet
Enhedschef: Henrik Kundby
Souschef: Simon Skjold Mølgaard Krøyer
Sektionsleder: Karina Bennett
 ​​​
Forretningsservice

Enheden har følgende arbejdsopgaver:

 • Ejendomsadministration og -udvikling
 • Bygningsadministration og tilknyttet service
 • Indkøb, udbud og kontraktstyring
 • Betalinger og fakturaadministration samt RejsU​d
 • Kunderådgivnig
 • ESDH
Enhedschef: Kim Hast​rup
Sektionsleder: Malene Mols
Sektionsleder: Simon Høtoft Nielsen
 
HR

Enheden har følgende arbejdsopgaver:

 • ​Personale- og organisationsudvikling
 • Ledelsesinformation på HR-området
 • Personaleadministration
 • Personalejuridiske og -politiske opgaver
 • Kompetenceudvikling og administration af efteruddannelsestilbud
 • Koordination og udvikling af arbejdsmiljøområdet
 • Ledelsesudvikling
 • Sekretariat for samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg
 • Rådgivning af Kødkontrol
 • Rekruttering
Enhedschef: Susanne Juul Jarlov
Souschef: Elsebet Kjær
 
IT

Enheden har følgende arbejdsopgaver:

 • IT-ledelse, -strategi og -planlægning
 • Koncern-IT samarbejdet i Miljø - og Fødevareministeriet
 • Projektstyring
 • IT-sikkerhed
 • IT-brugerservice og -support
 • IT-drift
 • Koncernweb
 • Intranet
Enhedschef​: Kim Troels Rasmussen
Sektionsleder: Pernille Sølje Weiglin
Sektionsleder: Benjamin Enzenberg
Sektionsleder: Nicolai Ørsted

 

Ændret 4. september 2019