Gå til navigation Gå til hovedindhold

Fødevarestyrelsens hovedkontor

 

​​​​​Fødevarestyrelsens hovedkontor


Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
Tlf.: 72 27 69 00
Fax: 72 27 65 01
Kontakt

Fødevarestyrelsens hovedkontor i Glostrup ved København tager sig af udvikling, koordinering og regler på veterinær- og fødevareområdet. Her kan du se, hvad hovedkontoret beskæftiger sig med, og hvem der er chef for de enkelte enheder.

Se organisationsdiagram for Fødevarestyrelsens hovedkontor

Kødkontrollen hører under hovedkontoret, men har adresse i Lystrup ved Århus. Kødkontrollen udfører kontrol på slagterier og større virksomheder, der laver kødprodukter.

Al telefonisk henvendelse skal ske til Fødevarestyrelsens kunderådgivning på tlf. 72 27 69 00.

Personlig henvendelse kan kun ske efter aftale.

Direktion

Direktionen pr. 01.08.2020 består af:

Direktør Nikolaj Veje
Veterinærdirektør Hanne Larsen
Kødkontroldirektør Johan K. Overgaard
Økonomidirektør Sarah Børner
Fødevaredirektør Annelise Fenger
Innovation- og udviklingsdirektør Per K. Christiansen
​​

Direktionsekretariatet og Kommunikation

Enheden har følgende fagområder:

 • Betjening af koncernledelsen
 • Ministerbetjening
 • Policyudvikling
 • Koordinering af udviklingsopgaver, herunder Fødevarestyrelsens strategi
 • Strategisk og policyorienteret ledelsesinformation
 • Kommunikation internt og eksternt
 • Presse (Film og WebTV)
 • Pressekontakt, medietræning og rådgivning
 • Sociale medier og Fødevarestyrelsens hjemmesider og andre kommunikationsplatforme
Enhedschef: Anna de Klauman
Sektionsleder: Sidsel Gjøl
Chefsekretær: Maj-Britt Randskov
Chefsekretær: Mette Pedersen
Chefsekretær: Linda Roth
 
Kunder- og F​​orretningsservice

Enheden har følgende fagområder:

 • Bygningsadministration og tilknyttet service
 • Vedligeholdelses- og istandsættelsesopgaver
 • Indkøb, udbud og kontraktstyring
 • Betalinger og fakturaadministration samt RejsU​d
 • Kunderådgivnig
 • ESDH
Enhedschef: Kim Hast​rup
Sektionsleder: Malene Mols
Sektionsleder: Simon Høtoft Nielsen
 
Økonomi

Enheden har følgende fagområder:

 • ​Bevilling, budgettering og planlægning
 • Controlling, budgetopfølgning, ledelsesinformation
 • Overordnet aktivitets- og økonomistyring
 • Løbende regnskab, opfølgning og årsrapportering
 • Gebyrområdet
Enhedschef: Henrik Kundby
Souschef: Anders Uhd Nielsen
Sektionsleder: Karina Bennett
 
HR

Enheden har følgende fagområde:

 • ​Personale- og organisationsudvikling
 • Ledelsesinformation på HR-området
 • Personaleadministration
 • Personalejuridiske og -politiske opgaver
 • Kompetenceudvikling og administration af efteruddannelsestilbud
 • Koordination og udvikling af arbejdsmiljøområdet
 • Ledelsesudvikling
 • Sekretariat for samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg
 • Rådgivning af Kødkontrol
 • Rekruttering
Enhedschef: Susanne Juul Jarlov
Souschef: Elsebet Kjær (Jura)
 
IT

Enheden har følgende fagområder:

 • IT-ledelse, -strategi og -planlægning
 • Koncern-IT samarbejdet i Miljø - og Fødevareministeriet
 • Projektstyring
 • IT-sikkerhed
 • IT-brugerservice og -support
 • IT-drift
 • Koncernweb
 • Intranet
Enhedschef​: Kim Troels Rasmussen
Souschef: Pernille Sølje Weiglin
Sektionsleder: Benjamin Enzenberg
Sektionsleder: Nicolai Ørsted
 
Center for Dyresundhed

Centeret har følgende fagområder:

 • National omsætning, samhandel og import af levende dyr og animalske biprodukter
 • Dyrevelfærd under transporten, herunder logbøger
 • Registrering og identifikation af husdyr
 • Eksportportalen
 • Godkendelse af veterinære virksomheder og anlæg, fx samlesteder, zoologiske anlæg og dyrepensioner
 • Overvågning og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme hos alle dyrearter
 • Internationalt samarbejde og rapportering, fx EU (SCOFCAH og arbejdsgrupper), OIE
 • Veterinært beredskab, øvelser og beredskabsplaner
 • Mistanke- og sygdomshåndtering
Kontorchef: Camilla Brasch Andersen
Kontorchef: Christina Rughede
Sekstionsleder: Tim Petersen
Sektionsleder: Jan Bay-Smidt
Sektionsleder: Signe Balslev
 
Dyrevelfærd og Veterinærmedicin

Enheden har følgende fagområder:

 • ​Dyrevelfærd i besætninger
 • Dyrevelfærd ved slagtning og aflivning af dyr
 • Veterinærfaglige udtalelser
 • Videncenter for Dyrevelfærd (ViD)
 • Dyrevelfærdsrapporten
 • Hundeloven
 • Zooteknik (avlsforhold)
 • Sundhedsrådgivningsaftaler
 • Veterinære lægemidler
 • Behandlingsvejledning
 • VetStat
 • Antibiotikaforbrug
 • Antibiotikaresistens hos kæledyr
 • Grænseværdier – dødelighed, antibiotikaforbrug
 • "Gult kort"-ordningen for antibiotikaforbrug
 • Dyrlægeregistret (VetReg)
 • SundReg
 • Autorisationer m.v. (dyrlæger, veterinærsygeplejersker, landmænd m.v.)
 • Dyrlægers pligter og rettigheder
 • Nyhedsbrev for dyrlæger
 • Dyreforsøgstilsynet
 • Rester af lægemidler og forbudte stoffer i animalske produkter
Kontorchef: Christian Strøyer
Sektionsleder: Tina Nyyssönen
Sektionsleder: Tom Bengtsen
Sektionsleder: Mette Kirkeskov Sie
 
Data og forretningsprocesser

 
Center for Jura og Kontrol

Enheden har følgende fagområder:

Jura

 • Juridisk rådgivning og koordination i Fødevarestyrelsen
 • Lovteknik/regeludstedelse, herunder lovforberedende arbejde og gennemgang af bekendtgørelsesudkast fra fagkontorerne
 • Regelfortolkning
 • Retssagsbehandling, herunder EF-domstolssager
 • Forvaltningsret (herunder forvaltningslov, offentlighedslove, persondatalov, retssikkerhedslov m.v.)
 • Kontraktsret og udbudsret
 • Juridisk sekretariat for Det Veterinære Sundhedsråd 

Kontrol

 • Udvikling af indsatsmodeller og kontrolstrategier
 • Kontrolplaner, herunder planer for kontrolkampagner og prøveprojekter
 • Kontrolforordning
 • Styring af kontroldata
 • Dokumentation af kontrollen
 • Offentliggørelse af kontrolresultater (smileyordningen)
 • Sagsopfølgningsprincipper
 • Udvikling af værktøjer for at sikre ensartet kvalitet i kontroludøvelsen
 • Juridisk bistand til kontrollens afgørelser
 • Regeldannelse om egenkontrol
 • Generelle regler om sporbarhed
 • Samarbejdsaftaler med Landbrugsstyrelsen
 • LEAN i Fødevarestyrelsen
Kontorchef: Birthe Schubart (Jura)
Kontorchef: Vibeke Højbjerg (Kontrol)
Sektionsleder: Anette Flensborg (Kontrol)
Sektionsleder: Ina Josefine Jochimsen (Jura)
 
Foder- og Fødevaresikkerhed

Enheden har følgende fagområder:

 • ​Hygiejne, indretning og drift af fødevare- og fodervirksomhed
 • Hygiejneuddannelse og rådgivning
 • Autorisation, godkendelse og registrering af fødevare- og fodervirksomhed
 • Kødkontrol
 • Foderanalyser hos primærproducenter
 • Sagsbehandling af foderkontrol hos primærproducenter
 • Oplysningskampagner og information om hygiejne
 • Strategier og handlingsplaner for campylobacter og salmonella/salmonellose i fødevarer og husdyr
 • Håndtering af andre mikrobiologiske forureninger, fx Listeria, VTEC og norovirus
 • Zoonoseregistret
 • Overvågning af fødevarebårne zoonoser
 • Antibiotikaresistens – fødevarer
 • Mikrobiologisk kontrol, herunder case-by-case-​kontrol af fersk kød
 • Fødevareberedskab
 • Det civile beredskab
 • Smitteopsporing ved fødevarebåren sygdom
 • Kontaktpunkt for EU´s Rapid Alert system
 • Tilbagetrækning af fødevarer
 • Fødevarevagt
Kontorchef: Charlotte Vilstrup
Sektionsleder: Annette Perge
Sektionsleder: Ulrich Pindstrup
Beredskabschef: Nikolas Kühn Hove
 
Kemi og Fødevarekvalitet

Enheden har følgende fagområder:

 • ​Økologiske fødevarer og spisemærket til restauranter, kantiner o. lign.
 • Økologiske non food-produkter
 • Fødevarekvalitet
 • Varestandarder, handelsnormer og markedsordninger
 • Genteknologi og andre novel foods
 • Bestråling af fødevarer
 • Tilsætningsstoffer til foder og fødevarer, herunder aromaer og enzymer
 • Markedsføring af foder og fødevarer, herunder vildledning
 • Mærkning af foder og fødevarer
 • Specifikke mærkningsordninger, herunder for oksekød, geografiske betegnelser, oprindelsesbetegnelser og specificiteter
 • GMO i foder og fødevarer
 • Madspild – usolgte varer
 • Uønskede stoffer, pesticidrester og mykotoksiner i foder
 • Kemiske forureninger, fx dioxin, acrylamid, pesticider
 • Berigede fødevarer
 • Kosttilskud
 • Særlig ernæring
 • Ernæringsanprisninger og sundhedsanprisninger
 • Næringsdeklarationer
Enhedschef: Henrik Dammand Nielsen
Souschef: Pernille Lundquist Madsen
Sektionsleder: Jannik Elmegaard
 
Center for Internationalt Samarbejde

Enheden har følgende fagområder:

Materiale/strategi/politiske indstillinger eller lignende vedrørende:

 • EU-beslutningsproceduren og EU-forhandlinger (alt der handler om EU-institutioner eller EU-repræsentation)
 • Internationalt arbejde (alt der handler om internationale organisationer) f.eks. FN, WTO, SPS-aftalen, Codex Alimentarius og OIE, FAO og det nordiske samarbejde
 • Strategiske Sektorsamarbejder (SSC)
 • Eksportfremme og eksportområdet
 • International regeldannelse
 • Statskonsulenttjenesten

Generelt:

 • Rådsmødemateriale (rammebestillinger)
 • Instruks til møder i EU (Coreper, CSA, CVO, HoA og lignede)
 • Rammenotater i forhold til sager, der behandles i den stående komité (SCoPAFF)
 • Ministerbesøg i udlandet og besøg fra udenlandske ministre
 • Delegationsbesøg eller internationale organisationsbesøg
 • EU- og Erhvervsfremme
 • Intern Audit
 • Implementering af regeringens ingrediensstrategi
 • Folketingsspørgsmål / 20 spørgsmål fra Europa udvalget (EUU / FEU)
 • Sekretariatsbetjening af departement og minister i sager til behandling i EU´s ministerråd, ministerdeltagelse i eksportfremstød m.m.
 • Støttefunktioner og koordinering i internationale spørgsmål
 • Bistand til tredjelande vedr. udvikling af fødevare- og veterinærsikkerhed
Kontorchef: Troels Vensild
 
International Handel

Enheden har følgende fagområder:

 • Forhandling mv. af eksportvilkår for fødevarer, foder, levende dyr og animalske biprodukter til tredjelande
 • Forhandling mv. af bilaterale aftaler med tredjelande om eksportvilkår
 • Certifikatudarbejdelse
 • Håndtering af akutte eksportsager (fx produkter/dyr, der stoppes ved eksport til tredjelande)
 • Vejledning mv. af brancheorganisationer
 • USA-audit
 • Tredjelandsinspektioner
 • Import af fødevarer og foder, herunder styrket importkontrol, jf. Fødevareforliget
 • Grænsekontrol – fødevarer, foder, andet non food og levende dyr
 • Samhandel med animalske fødevarer og animalsk foder
 • Koordination med FVO inspektioner
 • Potsdam/SPS
 • Koordinering af Fødevarestyrelsens opgaver i Grønland
 • Færøaftalen
 • IUU
Enhedschef: Lilian Noer
Souchef: Annette Lychau Petersen
Sektionsleder: Line Garbøl
 
Bæredygtig mad og Sundhed

Enheden har følgende fagområder:

 • Oplysningskampagner​
 • Generel kommunikation om sund mad og motion
 • Fremme sunde madvaner hos børn og unge
 • Fremme sunde madvaner i befolkningen
 • Nøglehulsmærket
 • Oplysning til befolkningsgrupper med særlige ernæringsmæssige behov

Enhedschef: Anne Pøhl Enevoldsen
Sektionsleder: Simon Kristian Rask 
Sektionsleder: Charlotte Kølln

 
Sekretariatet for Det Veterinære Sundhedsråd
Fødevarestyrelsen udøver sekretariatsfunktionen for Det Veterinære Sundhedsråd. 

Sekretariatet for Det Veterinære Sundhedsråd er placeret i styrelsens hovedkontor i Glostrup.
 
Faglig sekretær: Lissi Vestergaard Karlsen, dyrlæge​​
Ændret 31. august 2021