Gå til navigation Gå til hovedindhold

Fødevarestyrelsens hovedkontor

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fødeva​​restyrelsens hovedkontor


Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
Tlf.: 72 27 69 00
Fax: 72 27 65 01​
Kontakt

Link til rejseplanen  Link til rejseplan


Fødevarestyrelsens hovedkontor i Glostrup ved København tager sig af udvikling, koordinerin​​​g og regler på veterinær- og fødevareområdet. Her kan du se, hvad hovedkontoret beskæftiger sig med, og hvem der er chef for de enkelte enheder.

Se organisationsdiagram for Fødevar​estyrelsens hovedko​ntor

Kødkontrollen hører under hovedkontoret, men har adresse i Lystrup ved Århus. Kødkontrollen udfører kontrol på slagterier og større virksomheder, der laver kødprodukter.

Læs mere om Kødkontr​ollen

Al telefonisk henvendelse skal ske til Fødevarestyrelsens kunderådgivning på tlf. 72 27 ​69 00.

Personlig henvendelse kan kun ske efter aftale.​

Direktion​

Direktion​en består pr. 27.02.2023​ af:

Direktør Nikolaj Veje
Veterinærdirektør Charlotte Vilstrup
Kødkontroldirektør Johan K. Overgaard
Økonomidirektør Sarah Børner
Fødevaredirektør Tejs Binderup
Innovation- og udviklingsdirektør Per K. Christiansen​


Direktionsekretariat​ og Kommunikation

Enheden har følgende fagområder:

 • Betjening af koncernledelsen
 • Ministerbetjening
 • Policyudvikling
 • Koordinering af udviklingsopgaver, herunder Fødevarestyrelsens strategi
 • Strategisk og policyorienteret ledelsesinformation
 • Kommunikation internt og eksternt
 • Presse (Film og WebTV)
 • Pressekontakt, medietræning og rådgivning
 • Sociale medier og Fødevarestyrelsens hjemmesider og andre kommunikationsplatforme

Enhedsche​f: Anna Langskov Lorentzen​
Sektionsleder: Sidsel Gjøl
Chefsekretær: Maj-Britt Randskov
Chefsekretær: Mette Pedersen
Chefsekretær: ​Mette Mortensen​

Kunder og F​​orretningsservice

Enheden har følgende fagområder:

 • Bygningsadministration og tilknyttet service
 • Vedligeholdelses- og istandsættelsesopgaver
 • Indkøb, udbud og kontraktstyring
 • Betalinger og fakturaadministration samt RejsU​d
 • Kunderådgivning
 • ESDH

Enhedschef: Kim Ha​st​rup
Sektionsleder: Malene Mols
Sektionsleder: Simon Høtoft Nielsen​

Økonomi

Enheden har følgende f​​agområder:

 • ​Bevilling, budgettering og planlægning
 • Controlling, budgetopfølgning, ledelsesinformation
 • Overordnet aktivitets- og økonomistyring
 • Løbende regnskab, opfølgning og årsrapportering
 • Gebyrområdet

Enhedschef: Henrik Kundby
Souschef: Anders Uhd Nielsen
Sektionsleder: ​​Stine Dühring Lorentzen (fungerende - på barsel)
Sektionsleder: Kanoko Yamane Faber (fungerende) 


HR

Enheden har følgende fagområde:

 • Personale- og organisationsudvikling
 • Ledelsesinformation på HR-området
 • Personaleadministration
 • Personalejuridiske og -politiske opgaver
 • Kompetenceudvikling og administration af efteruddannelsestilbud
 • Koordination og udvikling af arbejdsmiljøområdet
 • Ledelsesudvikling
 • Sekretariat for samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg
 • Rådgivning af Kødkontrol
 • Rekruttering

Enhedschef: Susa​​​nne Juul Jarlov
Souschef: Elsebet Kjær (Jura)​
​Sektionsleder: Louise Kongstad Sebenius


IT

Enheden har følgende fagområder:

 • IT-ledelse, -strategi og -planlægning
 • Koncern-IT samarbejdet i Miljø - og Fødevareministeriet
 • Projektstyring
 • IT-sikkerhed
 • IT-brugerservice og -support
 • IT-drift
 • Koncernweb
 • Intranet​

Enhedschef​: Perni​​lle Sølje Weiglin​
Sektionsleder: ​​Gustav Ib Arthur Lockenwitz
​Sektionsleder: Nicolai Ørsted
Sektionsleder: Rikke Hartmann Pedersen​

Dyresundhed

Enheden har følgende områder:

 • Overvågning og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme hos alle dyrearter
 • Internationalt samarbejde og rapportering, fx EU (SCOFCAH og arbejdsgrupper), OIE
 • Veterinært beredskab, øvelser og beredskabsplaner
 • Mistanke- og sygdomshåndtering

Kontorchef: Camilla Brasch Andersen
Sektionsleder: Signe Balslev
Sektionsleder: Helle Palmø


Omsætning og Transport af Dyr

Enheden har følgende områder:

 • National omsætning, samhandel og import af levende dyr
 • Dyrevelfærd under transporten, herunder logbøger
 • Registrering og identifikation af husdyr
 • Godkendelse og registrering af veterinære virksomheder, fx sammenbringningsvirksomheder og avlsmaterialevirksomheder

​Kontorchef: Christina Rughede
Sektionsleder: Anne Sofie Munk Kruse

Dyrevelfærd og Veterinærmedicin

Enheden har følgende fagområder:

 • Dyrevelfærd i besætninger
 • Dyrevelfærd ved slagtning og aflivning af dyr
 • Veterinærfaglige udtalelser
 • Videncenter for Dyrevelfærd (ViD)
 • Dyrevelfærdsrapporten
 • Hundeloven
 • Zooteknik (avlsforhold)
 • Sundhedsrådgivningsaftaler
 • Veterinære lægemidler
 • Behandlingsvejledning
 • VetStat
 • Antibiotikaforbrug
 • Antibiotikaresistens hos kæledyr
 • Grænseværdier – dødelighed, antibiotikaforbrug
 • "Gult kort"-ordningen for antibiotikaforbrug
 • Autorisationer m.v. (dyrlæger, veterinærsygeplejersker, landmænd m.v.)
 • Dyrlægers pligter og rettigheder
 • Nyhedsbrev for dyrlæger
 • Dyreforsøgstilsynet
 • Rester af lægemidler og forbudte stoffer i animalske produkter

Kontorche​f: Christian Strøyer
Sektionsleder: Tina Nyyssönen
Sektionsleder: Tom Bengtsen
Sektionsleder: ​Maria Mathilde Haugaard​

Data og forretningsprocesser

Enheden har følge​nde fagområder:

 • Indsamling af data fra kontrollen og regionerne
 • Bearbejdning af modtagne data​

Enhedschef: Ke​nn​​y Larsen
Sektionsleder: 

Center for Jura og Kontrol

Enheden har følgende fagområder:

Ju​ra

 • Juridisk rådgivning og koordination i Fødevarestyrelsen
 • Lovteknik/regeludstedelse, herunder lovforberedende arbejde og gennemgang af bekendtgørelsesudkast fra fagkontorerne
 • Regelfortolkning
 • Retssagsbehandling, herunder EF-domstolssager
 • Forvaltningsret (herunder forvaltningslov, offentlighedslove, persondatalov, retssikkerhedslov m.v.)
 • Kontraktsret og udbudsret
 • Juridisk sekretariat for Det Veterinære Sundhedsråd

Kont​rol

 • Udvikling af indsatsmodeller og kontrolstrategier
 • Kontrolplaner, herunder planer for kontrolkampagner og prøveprojekter
 • Kontrolforordning
 • Styring af kontroldata
 • Dokumentation af kontrollen
 • Offentliggørelse af kontrolresultater (smileyordningen)
 • Sagsopfølgningsprincipper
 • Udvikling af værktøjer for at sikre ensartet kvalitet i kontroludøvelsen
 • Juridisk bistand til kontrollens afgørelser
 • Regeldannelse om egenkontrol
 • Generelle regler om sporbarhed
 • Samarbejdsaftaler med Landbrugsstyrelsen
 • LEAN i Fødevarestyrelsen

Kontorchef: Birthe Schubar​t Haabegaard ​​(Jura)​​​
Kontorchef: Vibeke Højbjerg (Kontrol)
Sektionsleder: ​Linda Rosenstand​​​
Sektionsleder: Gitte Wolf​​​
Sektionsleder: Ina Josefine Jochimsen (Jura)​

Foder- og Fødevaresikkerhed

Enheden har følgende fagområder:

 • ​Hygiejne, indretning og drift af fødevare- og fodervirksomhed
 • Hygiejneuddannelse og rådgivning
 • Autorisation, godkendelse og registrering af fødevare- og fodervirksomhed
 • Kødkontrol
 • Foderanalyser hos primærproducenter
 • Sagsbehandling af foderkontrol hos primærproducenter
 • Oplysningskampagner og information om hygiejne
 • Strategier og handlingsplaner for campylobacter og salmonella/salmonellose i fødevarer og husdyr
 • Håndtering af andre mikrobiologiske forureninger, fx Listeria, VTEC og norovirus
 • Zoonoseregistret
 • Overvågning af fødevarebårne zoonoser
 • Antibiotikaresistens – fødevarer
 • Mikrobiologisk kontrol, herunder case-by-case-​kontrol af fersk kød
 • Fødevareberedskab
 • Det civile beredskab
 • Smitteopsporing ved fødevarebåren sygdom
 • Kontaktpunkt for EU´s Rapid Alert system
 • Tilbagetrækning af fødevarer
 • Fødevarevagt

Kontorche​​f: ​​​​Bente Holst
Sektionsleder: Annette Perge
Sektionsleder: Ulrich Pindstrup
Beredskabschef: Nikolas Kühn Hove​

Kemi og Fødevarekvalitet

Enheden har følgende fagområder:

 • ​Økologiske fødevarer og spisemærket til restauranter, kantiner o. lign.
 • Økologiske non food-produkter
 • Fødevarekvalitet
 • Varestandarder, handelsnormer og markedsordninger
 • Genteknologi og andre novel foods
 • Bestråling af fødevarer
 • Tilsætningsstoffer til foder og fødevarer, herunder aromaer og enzymer
 • Markedsføring af foder og fødevarer, herunder vildledning
 • Mærkning af foder og fødevarer
 • Specifikke mærkningsordninger, herunder for oksekød, geografiske betegnelser, oprindelsesbetegnelser og specificiteter
 • GMO i foder og fødevarer
 • Madspild – usolgte varer
 • Uønskede stoffer, pesticidrester og mykotoksiner i foder
 • Kemiske forureninger, fx dioxin, acrylamid, pesticider
 • Berigede fødevarer
 • Kosttilskud
 • Særlig ernæring
 • Ernæringsanprisninger og sundhedsanprisninger
 • Næringsdeklarationer

Enhed​schef: Henrik Dammand Nielsen
Souschef: Pernille Lundquist Madsen
Sektionsleder: Jannik Elmegaard​

Center for Internationalt Samarbejde

Enheden har følgende fagområder:

Materiale/strategi/politiske indstillinger eller lignend​​e vedrørende

 • EU-beslutningsproceduren og EU-forhandlinger (alt der handler om EU-institutioner eller EU-repræsentation)
 • Internationalt arbejde (alt der handler om internationale organisationer) f.eks. FN, WTO, SPS-aftalen, Codex Alimentarius og OIE, FAO og det nordiske samarbejde
 • Strategiske Sektorsamarbejder (SSC)
 • Eksportfremme og eksportområdet
 • International regeldannelse
 • Statskonsulenttjenesten

Gener​elt

 • Rådsmødemateriale (rammebestillinger)
 • Instruks til møder i EU (Coreper, CSA, CVO, HoA og lignede)
 • Rammenotater i forhold til sager, der behandles i den stående komité (SCoPAFF)
 • Ministerbesøg i udlandet og besøg fra udenlandske ministre
 • Delegationsbesøg eller internationale organisationsbesøg
 • EU- og Erhvervsfremme
 • Intern Audit
 • Implementering af regeringens ingrediensstrategi
 • Folketingsspørgsmål / 20 spørgsmål fra Europa udvalget (EUU / FEU)
 • Sekretariatsbetjening af departement og minister i sager til behandling i EU´s ministerråd, ministerdeltagelse i eksportfremstød m.m.
 • Støttefunktioner og koordinering i internationale spørgsmål
 • Bistand til tredjelande vedr. udvikling af fødevare- og veterinærsikkerhed

Kontor​​chef: Troels Vensild
​Souschef​: Anders Ankær Sørensen
Ekspeditionssekretær Didde Kaustrup Andersen​

International Handel

Enheden har følgende fa​​​gområder:

 • Forhandling mv. af eksportvilkår for fødevarer, foder, levende dyr og animalske biprodukter til tredjelande
 • Forhandling mv. af bilaterale aftaler med tredjelande om eksportvilkår
 • Certifikatudarbejdelse
 • Håndtering af akutte eksportsager (fx produkter/dyr, der stoppes ved eksport til tredjelande)
 • Vejledning mv. af brancheorganisationer
 • USA-audit
 • Tredjelandsinspektioner
 • Import af fødevarer og foder, herunder styrket importkontrol, jf. Fødevareforliget
 • Grænsekontrol – fødevarer, foder, andet non food og levende dyr
 • Samhandel med animalske fødevarer og animalsk foder
 • Koordinering af inspektioner fra EU-Kommissionen (Sante F audits)​
 • Potsdam/SPS
 • Koordinering af Fødevarestyrelsens opgaver i Grønland
 • Færøaftalen
 • IUU

Enhedschef​: Lilian Noer
Souschef: Annette Lychau Petersen
Sektionsleder: Line Garbøl
​Sektionsleder: Jan Bay-Smidt​

Bæredygtig mad og Sundhed

Enheden har følgende fagområder:

 • Oplysningskampagner​
 • Generel kommunikation om sund mad og motion
 • Fremme sunde madvaner hos børn og unge
 • Fremme sunde madvaner i befolkningen
 • Nøglehulsmærket​​​
 • Oplysning til befolkningsgrupper med særlige ernæringsmæssige behov​

Enhedschef: Anne​​ Pøhl Enevoldsen​
Sektionsleder: Simon Kristian Rask
Sektionsleder: Charlotte Kølln​

Sekretariatet for Det Veterinære Sundhedsråd

Fødevarestyrelsen udøver sekretaria​tsfunktionen for Det Veterinære Sundhedsråd.

Sekretariatet for Det Veterinære Sundhedsråd er placeret i styrelsens hovedkontor i Glostrup.

Faglig sekretær: Lissi Vestergaard Karlsen, dyrlæge​​​

Ændret 6. marts 2023