Gå til navigation Gå til Hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Fødevarestyrelsens HR-strategi 2017-2020

HR-strategien forholder sig til, hvordan styrelsen tiltrækker, fastholder og udvikler medarbejdere og ledere og skaber en sund og  værdiskabende arbejdsplads, så medarbejderne kan løse styrelsens opgaver bedst muligt.

Fødevarestyrelsens HR-strategi tager udgangspunkt i fire centrale udfordringer:

 • Krav om innovation og øget produktivitet

  Politikere og befolkning stiller store krav til den offentlige sektors evne til konstant at udvikle sine ydelser blandt andet via udnyttelse af ny teknologi. Fødevarestyrelsen skal sørge for, at organisationen hele tiden er forberedt til forandringerne og også kan være medskaber af forandringerne.

  Det gør Fødevarestyrelsen blandt andet ved at reducere sygefravær, forbedre mødeledelse og stimulere deltagelse i innovation.

 • Embedsmandsdyder og kundeorientering

  Alle chefer og medarbejdere skal have et solidt kendskab til deres pligter som embedsmænd. Samtidig er omverdenens, herunder kundernes, forventninger til Fødevarestyrelsens opgaver og opgaveløsning under forandring. 

  Derfor skal Fødevarestyrelsen fortsat styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til at ensartethed og myndighedsudøvelse samt håndtering af myndigheds- og vejlederrollen, og leve op til kravene i "Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen – Kodex VII "

 • Øget konkurrence om arbejdskraften

  Fødevarestyrelsen skal imødegå udfordringer med at tiltrække mellemledere, specialister og generalister inden for enkelte områder. Samtidig er styrelsen i stærk konkurrence med andre statslige organisationer og private virksomheder om at tiltrække den yngre generation af medarbejdere.

  Derfor skal Fødevarestyrelsen have en effektiv og professionel rekrutteringsproces og gøre bedst mulig brug af medarbejderes og lederes talenter og potentiale.

 • Flere generationer med forskellige behov på samme arbejdsplads

  Den demografiske udfordring med flere modne og ældre medarbejdere og færre yngre medarbejdere med forskellige potentialer og behov betyder noget for kulturen og rammerne på arbejdspladsen og for den måde, chefer og direktion skal lede på fremover. 

  Fødevarestyrelsen skal derfor styrke videndeling og læring på tværs af generationer, sikre en ledelse, der kan rumme de forskellige krav og forventninger til arbejdspladsen, som forskellige generationer har, og udvise fleksibilitet i forhold til medarbejdernes behov afhængig af, hvilken livsfase de er i.

Læs Fødevarestyrelsens HR-strategi

 

Ændret 30. oktober 2017