Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Skriv til Fødevarestyrelsen

Her kan du henvende dig til Fødevarestyrelsen. Du kan fx sende en blanket, spørge til foder eller klage over dårlige fødevarer. Find den henvendelse nedenfor, der passer på din situation.

På grund af tekniske problemer med vores kontaktformular, er det p.t. ikke muligt at sende henvendelser med vedhæftede filer. Hvis du ønsker at vedhæfte et dokument til din henvendelse, bedes du i stedet skrive til email@fvst.dk
 

Jeg henvender mig om...​

Hvis du ønsker at anmelde et ulovligt forhold

Her kan du læse lidt om, hvad der gælder, når du anmelder et forhold, der er eller kan være ulovligt, og hvis du ønsker at være anonym. Ønsker du at være anonym, skal du undlade at oplyse dit navn eller andre oplysninger, der kan identificere dig, fx telefonnummer eller mail. Dette gør du ved at udfylde bogstavbaserede felter med "Anonym" (fx navn og adresse), mail feltet med anonym@anonym.dk og talbaserede felter med tallet 0 (fx. telefonnummer, postnummer). 

  • Du skal dog være opmærksom på, at Fødevarestyrelsen har et bedre grundlag for at vurdere og handle på de oplysninger, du kommer med, hvis du oplyser din identitet.
  • Hvis du oplyser din identitet, når du anmelder et forhold til os, så skal vi give disse oplysninger til den person eller virksomhed, du anmelder. Desuden kan alle som udgangspunkt søge om aktindsigt i de dokumenter og oplysninger, som indgår i vores sager, herunder din identitet.
    • Hvis du henvender dig over telefon, skal vi notere dit navn ned, og de notater vil fremgå af sagen.
    • Hvis du sender os en e-mail, vil mailen - herunder din mailadresse - indgå i sagen.
  • Vi kan dog i helt særlige tilfælde undtage oplysninger om anmelderens identitet m.m. fra aktindsigt, hvis der foreligger helt særlige private eller offentlige interesser, herunder risiko for repressalier, chikane eller lignende.
  • Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.
  • Hvis du vil anmode om fritagelse fra aktindsigt, skal du anføre det i tekstfeltet nedenfor samtidig med anmeldelsen. Anmodningen skal være begrundet.

​De nærmere regler om aktindsigt fremgår af offentlighedsloven, miljøoplysningsloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven samt af persondatalovens regler om adgang til indsigt i egne forhold.
 

Fødevarer 
Sygdom fra fødevarer – for forbrugere
Sygdom fra fødevarer – for virksomheder
​Klage over fødevarer eller hygiejne
Skadedyr i fødevarevirksomheder
Tilbagekaldelse af fødevarer
Import eller eksport af fødevarer
Ophør som fødevarevirksomhed
Kommentar til kontrolrapport​
Anden henvendelse om fødevarer

 

Dyr
Rejse med kæledyr – for private

Import eller eksport af dyr

​Fund af døde eller syge fugle

Indsend høringssvar – gult kort og nedrykning kvæg og svin
Søg dispensation fra øremærkning af dyr
Bestil kode til landbrugsindberetning.dk
CHR - Det Centrale Husdyrbrug​sRegister

Indsend registreret leveringserklæring (omsætningsaftale) til svin​

Opsig registreret leveringserklæring (omsætningsaftale) til svin
Bestil salmonellaprøver
Klage over dyrehold eller dyrlæge
Indsend partshøring (dyreværn)
​Anden henvendelse om dyr
Bestil kode eller spørg til Webdyr.dk Gå til Webdyr​.dk
Husdyrsygdom – for dyrlægerVed mistanke om udbrud af smitsom husdyrsygdom – for dyrlæger 
Husdyrsygdom – for dyreejere Ved mistanke om udbrud af smitsom husdyrsygdom blandt dine dyr
 
 
Foder

Send ansøgning eller blanket om foder
Find den ansøgning eller blanket, du skal udfylde: Ansøgninger/blanketter.

​Ophør af fodervirksomhed
Ophør af transportør af foder
​Anden henvendelse om foder
 
  
Andet

Send ansøgning eller blanket
– Find den ansøgning eller blanket, du skal udfylde: Ansøgninger/blanketter.

Klage over Fødevarestyrelsens afgørelser
Faktura / Kreditnota / Rykker / Skat
​Laboratorieydelser
​Desinfektionsmidler
Søg aktindsigt
​Anden henvendelse

 

Ændret 11. juli 2018