Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Skriv til Fødevarestyrelsen

Her kan du henvende dig til Fødevarestyrelsen. Du kan fx sende en blanket, spørge til foder eller klage over dårlige fødevarer. Find den henvendelse nedenfor, der passer på din situation.

Jeg henvender mig om...​

Hvis du ønsker at anmelde eller klage over forhold

Du har som forbruger eller ansat i en virksomhed mulighed for at anmelde et forhold til os. Hvis vi på grund af anmeldelsen foretager en kontrol, skal vi oplyse din identitet til den person eller virksomhed, du anmelder.

Vi kan i helt særlige tilfælde undlade at videregive oplysninger om din identitet, fx hvis der foreligger risiko for repressalier, chikane eller lignende. Hvis du har et begrundet ønske om, at vi ikke videregiver dine oplysninger til den virksomhed, du anmelder, skal du gøre opmærksom på det samtidig med anmeldelsen. Det vil herefter bero på en helt konkret vurdering, om vi kan imødekomme dit ønske.

Du har også mulighed for at henvende dig til Fødevarestyrelsen anonymt. Læs mere nedenfor. 

Hvis du ønsker at være anonym

Hvis du som forbruger eller ansat i en virksomhed ønsker at anmelde eller klage over forhold på fødevare- eller veterinærområdet - fx en virksomhed eller en besætning - har du mulighed for at henvende dig til Fødevarestyrelsen anonymt.

Vil du være anonym, skal du udfylde kontaktoplysningerne på denne måde:

  • Navn, adresse og by: Anonym
  • Mail-feltet: anonym@anonym.dk
  • Telefon-, post- og husnummer: 0 

Du skal dog være opmærksom på, at Fødevarestyrelsen har et bedre grundlag for at vurdere og handle på de oplysninger, du kommer med, hvis du oplyser din identitet. Hvis vi på grund af anmeldelsen foretager en kontrol, skal vi oplyse din identitet til den person eller virksomhed, du anmelder. Læs mere ovenfor.

 

Fødevarer 
Sygdom fra fødevarer – for forbrugere
Sygdom fra fødevarer – for virksomheder
​Klage over fødevarer eller hygiejne
Skadedyr i fødevarevirksomheder
Tilbagekaldelse af fødevarer
Import eller eksport af fødevarer
Ophør som fødevarevirksomhed
Kommentar til kontrolrapport​
Nye trends og innovative spørgsmål
Anden henvendelse om fødevarer

 

Dyr
Rejse med kæledyr – for private

Import eller eksport af dyr

​Fund af døde eller syge fugle

Indsend høringssvar – gult kort og nedrykning kvæg og svin
Søg dispensation fra øremærkning af dyr
Bestil kode til landbrugsindberetning.dk
CHR - Det Centrale Husdyrbrug​sRegister
Opsig registreret leveringserklæring (omsætningsaftale) til svin
Bestil salmonellaprøver
Klage over dyrehold eller dyrlæge
Indsend partshøring (dyreværn)
​Anden henvendelse om dyr
Bestil kode eller spørg til Webdyr.dk Gå til Webdyr​.dk
Husdyrsygdom – for dyrlægerVed mistanke om udbrud af smitsom husdyrsygdom – for dyrlæger 
Husdyrsygdom – for dyreejere Ved mistanke om udbrud af smitsom husdyrsygdom blandt dine dyr
 
 
Foder

Send ansøgning eller blanket om foder
Find den ansøgning eller blanket, du skal udfylde: Ansøgninger/blanketter.

​Ophør af fodervirksomhed
Ophør af transportør af foder
​Anden henvendelse om foder
 
  
Andet

Send ansøgning eller blanket
– Find den ansøgning eller blanket, du skal udfylde: Ansøgninger/blanketter.

Klage over Fødevarestyrelsens afgørelser
Faktura / Kreditnota / Rykker / Skat
​Laboratorieydelser
​Desinfektionsmidler
Søg aktindsigt
​Anden henvendelse

 

Ændret 2. januar 2019