Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen modtog 14 indberetninger i whistleblowerordningen i perioden fra december 2021 til og med kalenderåret 2022. Du kan her på siden finde statistik for behandlingen af sagerne, og temaer for de realitetsbehandlede indberetninger.

​​​​Årlige oplysninger om indberetninger efter whistleblowerloven

Det følger af whistleblowerlovens §27, at Fødevarestyrelsen mindst én gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne for december 2021 og hele kalenderåret 2022 findes i tabellen nedenfor.

Modtagne in​​​dberetninger​

​14​​

​Afviste​ indbe​​retninger

​​10​​

Realitetsbehandlede indberetni​​nger

​4​​

Indberetninger afsluttet efter ​​realitets​​​​behandling

​​3​​

Indberetni​​nger, der fortsat er under realitetsbehandling

​​1​​

Indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse​

0​

​​

10 af de modtagne indberetninger er blevet afvist, da de var indgivet af forbrugere med oplysninger om eventuelle brud på fødevarelovgivningen i blandt andet fødevarevirksomheder. De er afvist som indberetninger under whistleblowerordningen, men de er samtidig videregivet internt i Fødevarestyrelsen til rette kontrolenhed, der har varetaget behandlingen af oplysningerne.

Af de realitetsbehandlede indberetninger har temaerne været potentielt strafbare forhold, overtrædelse af EU-retsakter, overtrædelse af dansk ret og overtrædelse af interne retningslinjer i Fødevarestyrelsen.

Klage som for​​​bruger

Fødevarestyrelsen vil gøre opmærksom på, at man som forbruger ikke kan benytte sig af whistleblowerordningen. Er du forbruger, og du ønsker at gøre Fødevarestyrelsen opmærksom på potentielle brud på fødevarelovgivning, skal du derimod gøre brug af en anden formular rettet til forbrugere.
Gå til klageformular for forbrugere.


Ændret 20. december 2022