Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Automatisk overførsel ophører muligvis pr. 1. juli 2019

Fødevarestyrelsen ønsker at orientere dig om, at udkast til bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder er sendt i høring.

Fødevarestyrelsen har igennem længere tid arbejdet på en ny administrationsmodel for udførsel af dyr, hvor der har været fokus på, hvorledes registreringer af svineflytteoplysninger skal foregå.

Det fremgår af bekendtgørelsesudkastet, at det fremadrettet bliver eksportørernes ansvar at indberette flytninger i forbindelse med udførsler i Svineflyttedatabasen (CHR). Det vil således fra d. 1. juli 2019 ikke længere være muligt at benytte den automatiske overførsel til Svineflyttedatabasen fra Eksportportalen.

Der er i udkastet til bekendtgørelse desuden foretaget diverse præciseringer og konsekvensrettelser.

Her finder du link til høringsportalen, hvor du kan finde bekendtgørelsesudkastet og høringsbrev: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62970

Ønsker du at afgive høringssvar vil Fødevarestyrelsen venligst bede om, at høringssvar sendes pr. e-mail til 14@fvst.dk med kopi til mekvi@fvst.dk med angivelse af journal.nr. 2019-14-31-00005.

Høringssvar fra eksterne høringsparter vil efter høringsfristens udløb blive offentliggjort på Høringsportalen. Afgivelse af høringssvar er automatisk samtykke til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

 

Høringsfristen er d. 22. maj 2019 kl. 12.