Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Nyhedsbrev fra certifikatdatabasen den 2. marts 2018

Ekstraordinært nyhedsbrev om certifikatdatabasen fra Fødevarestyrelsen - attestationer for fugleinfluenza i certifikaterne

Nyhedsbrev, Publiceret: 2. marts 2018

2. marts 2018

Status for certifikatudstedelse  efter fund af højpatogen fugleinfluenza (High Pathogen Avian Influenza (HPAI)) i en havørn i Danmark.

Som følge af fund af en død havørn, som den 1. marts 2018 blev bekræftet positiv for HPAI af typen H5N6 ved laboratorieanalyser, udsendes dette ekstraordinære nyhedsbrev med information om konsekvenserne for certifikatudstedelse i forbindelse med eksport.

Fødevarestyrelsen opdaterer løbende hjemmesiden med den seneste udvikling. Fødevarestyrelsen følger situationen tæt, og håndterer i øvrigt fundet i overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen og OIEs Terrestial Animal Health Code, som også lægges til grund for certifikatudstedelse.

Der kan muligvis være certifikater, som ikke vil kunne udstedes, som følge af fundet. Fødevarestyrelsen har tilføjet restriktioner på de relevante certifikater, for at skabe opmærksomhed på de certifikater, der kan være problematiske i forhold til formuleringer af attestationer omhandlende fugleinfluenza. Vi gør dog opmærksom på, at der kan være certifikater i certifikatdatabasen, som muligvis kan være omfattet, uden at der er tilføjet restriktioner på siden. Eksportører skal derfor være ekstra opmærksomme på attestationer i forhold til fugleinfluenza.

 

Det er vigtigt at skelne mellem et fund og et udbrud af fugleinfluenza, og da HPAI er fundet i en vild fugl (en havørn), er det er fund, og i henhold til de internationale standarder (OIE) er Danmark derfor stadig fri for fugleinfluenza.

 

Certifikater, hvor det attesteres, at Danmark, besætninger, områder, zoner m.v. er fri for AI, HPAI og LPAI  kan derfor stadig udstedes, idet Fødevarestyrelsen lægger OIE's retningslinjer til grund for denne status. Dette gælder også selvom der i certifikatet ikke specifikt nævnes at attestationen er i henhold til OIE, hvorfor langt de fleste certifikater stadig kan udstedes.

 

Hvis der i certifikatet f.eks. er en attestation om, at der ikke er konstateret AI i Danmark inden for en given periode kan certifikatet ikke udstedes. Det samme gælder, hvis det af formuleringen fremgår at der ikke har været "findings", "cases" eller lignende i Danmark i en given periode - dette kan Fødevarestyrelsen heller ikke attestere for nuværende og derfor må certifikater med denne ordlyd ikke udstedes.