Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Nyhedsbrev til dyrlæger 05-03-2018

Læs denne gang om at søge information om godkendte lægemidler i produktresuméerne.

Nyhedsbrev, Publiceret: 5. marts 2018

Søg information om godkendte lægemidler i produktresuméerne

Når dyrlæger har brug for at søge oplysninger om veterinære lægemidler, der er markedsført i Danmark, vælger mange at slå op i det informationsmateriale, der stilles til rådighed af medicinalindustrien i form af trykt produktkatalog, hjemmeside eller app.

Fødevarestyrelsen har ved flere lejligheder konstateret, at informationsmaterialet er fejlbehæftet eller mangelfuldt. Hvis dyrlægen alene indhenter information om lægemidler herfra, er der risiko for at gå glip af væsentlige oplysninger om fx indikationer, dosering eller kontraindikationer.

For at sikre adgang til korrekte og fyldestgørende oplysninger om markedsførte veterinære lægemidler opfordrer Fødevarestyrelsen derfor til, at dyrlæger søger information i lægemidlernes produktresuméer.

Produktresuméet for et lægemiddel søges hurtigst ved hjælp af en Googlesøgning (lægemidlets handelsnavn og "produktresumé"). Alternativt kan produktresuméer for veterinære lægemidler med dansk markedsføringstilladelse søges på produktresume.dk.

Lægemidler med centralt (EU) udstedt markedsføringsføringstilladelse fremgår af EMAs hjemmeside.