Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Nyhedsbrev til dyrlæger 02-03-2018

Læs denne gang om goldbehandling med antibiotika.

Nyhedsbrev, Publiceret: 2. marts 2018

Goldbehandling med antibiotika

Det fremgår af artiklen "Goldning med antibiotika – gør det rigtigt" på LandbrugsInfo.dk d. 23/2 2018, at der i nogle kvægbesætninger foretages goldbehandling med injektionspræparat og uden forudgående undersøgelse af mælkeprøver fra de behandlede køer. Den beskrevne praksis er forebyggende anvendelse af antibiotika og er derfor ulovlig behandling med tilsidesættelse af en række væsentlige regler om anvendelse af lægemidler til dyr.

Reglerne om goldbehandling
En af betingelserne for goldbehandling med antibiotika er, at der inden for de seneste 42 dage er påvist sygdomsfremkaldende mikroorganismer i en kirtelprøve fra det pågældende dyr. Formålet med denne regel er at undersøge, om der kan stilles en diagnose om behandlingskrævende yverinfektion og - i givet fald - få oplysninger om resistensforholdene med henblik på at vælge den optimale behandling. Hvis køer, for hvilke der ikke er undersøgt mælkeprøve og/eller påvist yverpatatogener, goldbehandles med antibiotika, vil der være tale om overtrædelse af forbuddet mod forebyggende anvendelse af antibiotika samt tilsidesættelse af dyrlægelovens krav om diagnose forud for ordinering af receptpligtige lægemidler.

Hovedreglen og kaskadereglen
Til behandling af dyr skal anvendes lægemidler, der er godkendt til dyrearten og indikationen. Kun i tilfælde af, at der ikke findes et sådant lægemiddel, må kaskadereglen bringes i anvendelse. Der findes en række lægemidler godkendt til goldbehandling, og derfor er anvendelse af antibiotika til injektion til brug for goldbehandling at betragte som ulovlig behandling. Når et lægemiddel indgives på en anden måde end den godkendte, mangler der oplysning om effekt, evt. bivirkninger, tilbageholdelsestid m.v. Det sidste medfører risiko for restkoncentrationer af antibiotika i mælken og tilsidesættelse af fødevaresikkerheden.

Hvis de praktiserende dyrlæger medvirker til ulovlig behandling gennem ordinering af antibiotikapræparater, der ikke er godkendt til goldbehandling og som anvendes forebyggende, dvs. uden diagnose om behandlingskrævende sygdom, vurderer Fødevarestyrelsen, at der er tale om særdeles alvorlige overtrædelser af gældende regler, herunder dyrlægens pligt til at vise omhu og samvittighedsfuldhed i sin gerning.

Hvis den ulovlige goldbehandling sker på besætningsejerens initiativ under anvendelse af et lægemiddel, der er ordineret til anden behandling end goldbehandling, skal dyrlægen, når vedkommende får kendskab til forholdet, gøre landmanden opmærksom på, at den ulovlige behandling skal ophøre. Hvis forholdende ikke bringes i orden, bør dyrlægen rette henvendelse til Fødevarestyrelsen.

Reglerne om anvendelse af lægemidler, herunder antibiotika, kan findes her:

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr. Opmærksomheden henledes særligt på §§ 3-4, § 21, stk. 1, og § 30.

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer. Opmærksomheden henledes særligt på § 11.