Gå til navigation Gå til Hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Nye vejledninger til bekendtgørelse om anvendelse af medicin til dyr

Læs denne gang om nye vejledninger til bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr og bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer.  Du kan også læse om krav til dyrlægens anvisning.

Nyhedsbrev, Publiceret: 6. maj 2019
Ændret 6. maj 2019

Nye Vejledninger
Fødevarestyrelsen har udarbejdet vejledninger til bekendtgørelse nr. 1647 af 12. december 2018 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr og bekendtgørelse nr. 1646 af 12. december 2018 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer.

Vejledningerne er tilgængelige på Fødevarestyrelsen hjemmeside.


Dyrlægens anvisning
​Fødevarestyrelsen har i den senere tid set flere eksempler på anvisninger, som indeholder et interval for behandling (fx behandling i 2-4 dage), mulighed for genbehandling af et dyr eller som suppleres af "udvidede anvisninger", som indeholder beslutningstræer for, hvornår en landmand må genbehandle dyr. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende regler:

Ved anvendelse, udlevering eller ordinering af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr skal dyrlægen, jf. § 40 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1647 af 12. december 2018 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr, udlevere en skriftlig, læselig anvisning til den besætningsansvarlige. Anvisningen skal indeholde følgende oplysninger:

  1. dyrlægens navn og autorisationsnummer,
  2. den besætningsansvarliges navn og adresse,
  3. det CHR-nummer, hvor dyrene er registreret,
  4. hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet/skal behandles (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og stinummer eller staldafsnit, eller tilsvarende opdeling),
  5. anvendte, udleverede eller ordinerede lægemidler og mængden heraf,
  6. dato for anvendelse, udlevering eller ordinering,
  7. nøjagtig angivelse af lægemidlernes dosering, administrationsvej og behandlingsperiode,
  8. den stillede diagnose, og
  9. de meddelte tilbageholdelsestider

Ved ordinering til mere end 5 dages forbrug skal anvisningen desuden indeholde de oplysninger, der fremgår af § 40, stk. 3 i samme bekendtgørelse.

Behandlingsperioden (nr. 7 ovenfor) skal angives som et præcist antal dage og må ikke angives som fx 2-4 dage eller som behandling indtil ophør af symptomer. Anvisningen må ikke indeholde mulighed for genbehandling (gentagelse af den behandling, der er angivet i anvisningen), da det ikke vil være en nøjagtig angivelse af behandlingsperioden. Beslutningstræer eller lignende, som beskriver forudsætninger for genbehandling er derfor ikke tilladt. Dette må heller ikke fremgå af andre dokumenter, som dyrlægen udleverer til dyreejeren. Såfremt den besætningsansvarlige konstaterer, at en anvist behandling ikke har haft tilstrækkelig effekt, skal denne kontakte dyrlægen. Det er dyrlægens ansvar at tage stilling til det eventuelle videre behandlingsforløb.

Du kan læse mere om kravene til dyrlægens anvisning i bekendtgørelsen og i den tilhørende vejledning.