Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Information om udbrud af hønsetyfus

For første gang siden 2002 er der påvist hønsetyfus i Danmark.
Statens Seruminstitut har d. 28. maj meddelt Fødevarestyrelsen at de har påvist hønsetyfus  i prøver fra en besætning med fasankyllinger ved Ringsted.
Fødevarestyrelsen opfordrer på den baggrund dyrlæger til være opmærksomme på sygdommen, og i øvrigt holde sig orienteret om anmeldelsespligten til Fødevarestyrelsen samt om, hvornår en besætning bør mistænkes for hønsetyfus.

Nyhedsbrev, Publiceret: 29. maj 2019
Ændret 29. maj 2019

​Der er  d. 28. maj, konstateret hønsetyfus (Salmonella gallinarum biovar pullorum) i en besætning med fasankyllinger ved Ringsted. Der har i besætningen været en akut høj dødelighed. Den epidemiologiske udredning pågår.

Fakta om hønsetyfus
Hønsetyfus forårsages af Salmonella biovar pullorum eller Salmonella biovar gallinarum. Hønsetyfus er en liste 1 sygdom, der er anmeldepligtig ved mistanke om sygdom (jf. bek. nr. 151 af 25. februar 2009 om hønsetyfus og bek. nr. 532 af 25/05-18 om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdomme).

S. pullorum optræder i akut form hos helt unge kyllinger, medens S. gallinarum ses i opdrætningsperioden eller hos æglæggende dyr.

Symptombilledet er alt fra stærkt forstyrret almenbefindende til symptomfri smittebærere. Smitte overføres til kyllinger via ægget, og giver reduceret antal kyllinger ved klækning og øget dødelighed i første levedøgn. Ved smitte mellem fjerkræ ses svage, nedstemte, utrivelige og varmesøgende kyllinger, med hvidlig misfarvet diarré og respirationssymptomer og giver øget dødelighed blandt kyllingerne fra 4. - 5. levedøgn til omkring 3 ugers alderen. Hos ungdyr og æglæggere ses pludseligt øget dødelighed og dyrene har blodmangel og skrumpning af kam og hagelapper. Ved akutte udbrud kan dødeligheden andrage fra få til over 50%.

Overvågning

Fjerkræproduktionsformer er underlagt den rutinemæssige overvågning for salmonella, herunder hønsetyfus, jvf BEK 1450 af 15/12/2009 om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ.

 

Sygdommen er ikke konstateret i Danmark siden 2002.

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til Fødevarestyrelsen