Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Faglige nyheder om vin

Vinproducenterne skal ikke længere indberette data om arealer, sorter, produktion, høst og lagerbeholdninger til Landbrugsstyrelsen.

Nyhedsbrev, Publiceret: 8. april 2019
Ændret 25. november 2019

​Forenkling for danske vinproducenter på vej


Myndighedsopgaver i relation til dansk vinproduktion samles i Fødevarestyrelsen. Opgaverne har hidtil været varetaget af både Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen, men en række forenklinger i administrationen af vinområdet på EU-niveau gennem de senere år betyder, at opgaver der hidtil har været varetaget af Landbrugsstyrelsen bortfalder. Det resulterer nu i, at opgaverne i forbindelse med vinproduktion i Danmark bliver samlet ét sted: Hos Fødevarestyrelsen.

Konkret betyder forenklingerne, at Landbrugsstyrelsen ikke længere skal føre et vingårdsregister i Danmark med oplysninger om bl.a. den enkelte vindgårds areal og de plantede druesorter. Forenklingerne betyder dermed, at danske vinproducenter ikke længere skal indberette data om arealer, sorter, produktion, høst og lagerbeholdninger til Landbrugsstyrelsen.

Forenklingerne gælder for de små vinproducerende medlemsstater som Danmark, der ikke er omfattede af ordningen om nyplantning af vinstokke eller af ordningen om nationale støtteprogrammer.

På Fødevarestyrelsens område bortfalder det hidtidige krav om, at vinproducenter skal anmel-de, hvis man vil forhøje sukkerindholdet i druerne (chaptalisering) eller afsyre vin.
Drueproducenter skal fortsat være registreret i Landbrugsindberetningen som andre primær-producenter, der dyrker afgrøder til anvendelse som fødevarer.

Danmark blev officielt et vinproducerende land i 2000. Der er i øjeblikket ca. 100 vinproducenter i Danmark og arealet af vinmarker udgør ca. 90 ha.
Fødevarestyrelsen reviderer bekendtgørelsen om tilvirkning af vin og Fødevarestyrelsens vejledning om vin og spiritus snarest muligt.

 

Du kan finde flere oplysninger på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Gå til guiden Værd at vide som vinproducent
Læs om Vin og aromatiserede vine under Handelsnormer og varestandarder
Gå til Lovstof vin på Handelsnormer og varestandarder - lovstof


Kontakt: Erik Andersen, eka@fvst.dk