Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Faglige nyheder fra Dyreforsøgstilsynet oktober 2020

 

Nyhedsbrev, Publiceret: 30. oktober 2020

Opgradering af AIRD-systemet og periodevis nedlukning af AIRD

Baggrund for og konsekvenser af opgraderingen:

Som nævnt i tidligere nyhedsbreve har EU vedtaget nye krav til indberetning af dyreforsøg. Alle medlemslande skal fremover offentliggøre godkendte dyreforsøgstilladelser i det samme format i EU-Kommissionens database. På den baggrund skal der foretages nogle ændringer i C-skemaet i AIRD. De nye krav træder i kraft den 1. januar 2021, og Dyreforsøgstilsynet er derfor i fuld gang med at få AIRD opgraderet. Opgraderingen fører til ændringer i C-skemaet, bl.a. i rækkefølgen af felterne, tekstbegrænsning, krav om nøgletermer og indtastning af informationer om genmodificering og kloning direkte i C-skemaet.

Perioder med driftsforstyrrelser af AIRD:

I forbindelse med opgraderingen vil der forekomme perioder med driftsforstyrrelser i AIRD.

Vi ved allerede nu, at det ikke vil være muligt at tilgå AIRD på følgende dage (fra kl. 24 til 24 begge dage inklusive):

  • 23.-24. november
  • 30. november-1. december
  • 7.-8. december

Er du bruger af AIRD, og har du behov for at indsende en ansøgning i driftsforstyrrelsesperioden, opfordres du til at planlægge indsendelsen i god tid inden de specifikke dage, hvor nedlukning finder sted. Se også nedenstående nyhed om deadline for indsendelse af ansøgninger om tilladelse til dyreforsøg.

Vi beklager naturligvis de udfordringer, der vil være forbundet med driftsforstyrrelserne i AIRD. Vi håber meget på forståelse for nødvendigheden af at lukke AIRD kortvarigt ned i forbindelse med opgraderingen.

Status på opgraderingsprojektet:

Opgraderingsprojektet har nu kørt i mange måneder, og projektets status er, at alle nye funktioner i AIRD nu skal testes i et såkaldt testmiljø. Efter test vil der komme en periode med fejlrettelser og tilpasninger. Når fejlene er rettet, lukkes AIRD ned på de datoer, der er oplistet ovenfor, og der gennemføres test i et såkaldt produktionsmiljø – dvs. LIVE – hvilket er grunden til, at det ikke vil være muligt at tilgå AIRD de pågældende dage.

Hvis du vil vide mere:

Følg med på forsiden i AIRD, på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside og i Dyreforsøgstilsynets nyhedsbrev, hvor vi løbende informerer om fremdriften i AIRD-opgraderingen og om driftsforstyrrelser. Du kan også læse om opgraderingen i dette faktaark, som du er meget velkommen til at printe og dele med dine kolleger eller andre, som bruger AIRD.


Deadline for indsendelse af nye ansøgninger om tilladelse til dyreforsøg i resten af 2020

I forbindelse med opgraderingen af AIRD-systemet vil AIRD blive lukket ned for indsendelse af nye ansøgninger fra den 16. november kl. 12. Ansøgninger indsendt efter den 16. november kl. 12 vil ikke kunne nå at blive færdigbehandlet og udstedt inden 1. januar 2021, hvor det opgraderede AIRD-system tages i brug. Hvis du ønsker at få behandlet en ansøgning i 2020, skal ansøgningen derfor indsendes inden den 16. november kl. 12. Ansøgninger, der bliver indsendt senere, vil ikke blive behandlet. Ansøgninger kan indsendes i det opgraderede AIRD-system fra 1. januar 2021.

Ansøgninger, der allerede er under aktiv behandling i form af enten rådsbehandling eller forbehandling af Dyreforsøgstilsynet, vil blive færdigbehandlet og udstedt inden udgangen af 2020. Reviderede udgaver af ansøgninger, der er under aktiv behandling, vil selvfølgelig stadig kunne indsendes.

Ansøgninger med status som kladde, der er oprettet i det nuværende format i AIRD, og som pr. 16. november kl. 12 endnu ikke har været indsendt til Dyreforsøgstilsynet, vil ikke kunne overføres til det nye format i AIRD. Har du en ansøgning liggende i kladdeformat, er du derfor nødt til at oprette hele ansøgningen på ny efter 1. januar 2021.

Tilladelser, der udløber i perioden december 2020 til og med marts 2021, og hvor en ny ansøgning ikke kan blive behandlet inden overgangen til det opgraderede AIRD-system, kan forlænges i op til 3 måneder uden gebyr, hvis der indsendes en ansøgning om forlængelse. En ny ansøgning skal dog indsendes hurtigst muligt efter 1. januar 2021.

Udvidelsesansøgninger for eksisterende tilladelser kan fortsat indsendes og vil blive behandlet som hidtil, da disse ikke er omfattet af de nye krav fra Kommissionen.

Vi håber på forståelse for situationen og beklager de gener, den medfører. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til Dyreforsøgstilsynet.

 
Indberetning af data over dyreforbruget og webservice til indberetning

Indberetning for 2020:

De nye krav fra EU-Kommissionen om indberetning, som træder i kraft den 1. januar 2021, vil ikke have indflydelse på indberetningen af data over dyreforbruget i 2020. Indberetningen af dyr anvendt til forsøg i 2020 skal indberettes i det nuværende format via AIRD inden d. 1. marts 2021.

Indberetning for 2021 og efterfølgende år:

Anderledes forholder det sig for dyr anvendt i forsøg i 2021 og frem. Fra og med 1. januar 2021 skal data nemlig indsamles i et opdateret format. Som bruger af AIRD vil du dog ikke opleve en synlig forskel, da AIRD – rent teknisk – vil holde styr på hvilke tilladelser, der skal indberettes data for i det nuværende format, og hvilke, der skal indberettes data for i det opdaterede format. Ændringerne ligger således i de tekniske detaljer dybt i AIRD-systemet og vil ikke umiddelbart være synlige for dig som bruger. Som bruger vil du opleve, at der bl.a. vil være nogle mere specifikke formålskategorier samt et par nye dyrearter (omhandler særligt grupperinger af fisk), ligesom der også vil være nogle nye valideringer på de forskellige kategorier.

Webservice:

Dyreforsøgstilsynet har stillet en webservice til rådighed. Denne webservice kan bruges af de virksomheder og institutioner, der har etableret en "machine-to-machine"-løsning i forhold til indberetning af dyreforbruget. Med en "machine-to-machine"-løsning foregår indberetningen ikke direkte i AIRD, men via virksomhedens/institutionens eget IT-system, som sender data elektronisk og direkte til databasen i AIRD. Hvis din virksomhed/institution bruger denne webservice, skal du være opmærksom på, at data vedrørende dyr anvendt til forsøg i 2021, som dermed er indsamlet i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021, skal indsendes via den opdaterede webservice. Det samme gælder data for 2022 og frem.

Så snart de ligger klar, vil Fødevarestyrelsens IT-leverandør sende de nye tekniske webservice-specifikationer til de relevante IT-kontaktpersoner hos alle berørte virksomheder og institutioner.

Kommende arrangementer

  1. 26. november 2020 – Miniseminar om antistofproduktion afholdes som virtuelt arrangement

Som følge af Covid-19-situationen er det besluttet at afholde miniseminaret om Alternativer til antistofproduktion i dyr den 26. november som et virtuelt arrangement. Tilmeldte deltagere vil modtage praktisk information om den virtuelle deltagelse i ugen op til afholdelse.
 
Tilmelding er fortsat nødvendig. Deadline for tilmelding er forlænget til den 19. november. Skriv til dyreforsoegstilsynet@fvst.dk¨

 

Har du spørgsmål til Dyreforsøgstilsynet, er du altid velkommen til at henvende dig på dyreforsoegstilsynet@fvst.dk.