Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Faglige nyheder fra dyreforsøgstilsynet marts 2021

 

Dyreforsøgstilsynet har offentliggjort statistikken for 2019

Hvis du er interesseret i hvor mange forsøgsdyr, der blev anvendt til videnskabelige formål i Danmark i 2019, så findes tallene nu på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside.

 

Indberetning af forsøgsdyr for 2020 - HASTER

Fristen for indsendelse af forsøgsdyrsdata for 2020 var den 28. februar 2021. Derfor skal tilladelsesindehavere, som fortsat mangler at indsende data til Dyreforsøgstilsynet, gøre det hurtigst muligt! Du kan finde vejledninger til indberetning af forsøgsdyr på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside.

 

Varsling om ændring i fremsendelse af tilladelsesbrev

Som følge af opgraderingen af AIRD-systemet vil Dyreforsøgstilsynet ikke fremover sende tilladelsesbrevet pr. e-mail eller post til tilladelsesindehaveren. AIRD-systemet sender i stedet en notifikationsmail til tilladelsesindehaver om, at ansøgningen er godkendt, og at tilladelsen kan læses i AIRD. Ændringen vil træde i inden udgangen af marts 2021.

 

EU-Kommissionens vejledning til at udfylde lægmandsafsnittet i AIRD

EU-Kommissionen har lavet et udkast til en vejledning i, hvordan man som ansøger skal tolke og udfylde felterne i dyreforsøgsansøgningens lægmandsbeskrivelse.

 

EU-Kommissionen opfordrer alle ansøgere til at teste udkastet til vejledningen. Kommissionen planlægger at udsende et spørgeskema i løbet af sommeren 2021 og vil revidere vejledningen på baggrund af feedback fra brugerne. Find udkastet til vejledningen på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside.

Baggrunden for vejledningen er EU's nye krav til indberetning af dyreforsøg pr. 1. januar 2021. Alle medlemslande skal nu offentliggøre lægmandsbeskrivelser (non-technical project summaries) i det samme format i EU-Kommissionens online database.

 

Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2020

Du kan nu læse 3R-Centerets årsrapport, som er tilgængelig på 3R-Centers hjemmeside. Årsrapporten indeholder spændende artikler om udviklingen på 3R-området i Danmark og internationalt. Der vil desuden udkomme en engelsk udgave af rapporten i løbet af marts 2021.

 

Støtte til 3R initiativ fra dyreteknisk personale 2021

Er du dyreteknisk medarbejder, og har du en idé til, hvordan velfærden hos forsøgsdyr kan blive bedre på din facilitet? Så har du nu chancen for at søge om støtte på op til 25.000 kr. til at udvikle din 3R-idé.

Læs mere på Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativers hjemmeside, hvor du også kan finde ansøgningsskemaet. Deadline for ansøgning er 15. april 2021.

Vi glæder os til at modtage din idé!

 

Modtagere af 3R-forskningsstøtte i 2021

For ottende år i træk har Danmarks 3R-Center uddelt forskningsstøtte til 3R-forskningsprojekter. I 2021 støtter 3R-centeret tre projekter med potentiale til at forbedre vigtige forskningsområder og samtidig forbedre forsøgsdyrenes forhold. Læs mere om projekterne på Danmarks 3R-Centers hjemmeside.

 

Kommende arrangementer

  • 4. maj 2021 – Miniseminar om håndtering af forsøgsdyr (virtuelt)

Endeligt program offentliggøres snarest, hvor der også åbnes for tilmelding. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

 

Øvrige arrangementer

  • 5.-6. maj 2021 – Nordisk 3R-Webinar

En gruppe af nordiske 3R-organisationer – herunder Danmarks 3R-Center - afholder webinar om arbejdet med de 3R'er i Norden. Programmet offentliggøres på Norecopa's hjemmeside (det norske 3R-center).

 

Har du spørgsmål til Dyreforsøgstilsynet, er du altid velkommen til at henvende dig på dyreforsoegstilsynet@fvst.dk.