Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Eksportportalen informerer om 2 dages frist for indsendelse af logbog.

 

Nyhedsbrev, Publiceret: 7. juni 2019

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at pr. 1. juli 2019 er to dages fristen for indsendelse af logbog til forhåndsvalidering absolut. Dette gælder for alle logbøger for heste, kvæg, får, geder eller svin.  

 

To dages fristen skal forstås således, at en korrekt udfyldt og underskrevet logbog skal være modtaget af EksportKontrolCenter (EKC), dvs. indsendt digitalt i Eksportportalen, senest to hele arbejdsdage før den planlagte afgang.

 

Arbejdsdagen regnes mandag til torsdag med kontortid fra kl. 08.00 til kl. 16.00, dog fredag til kl. 15.00. Eksempelvis skal en logbog med planlagt afgang i løbet af torsdagen, være modtaget i Eksportportalen senest tirsdag morgen kl. 08.00.

Logbogens del 1 skal ved indsendelse til EKC være udfyldt på en sådan måde, at planlægningen af forsendelsen er realistisk, og at bestemmelserne i forordningen er overholdt.  

  • Konstaterer EKC inden for to dages fristen, at en logbog er mangelfuldt udfyldt eller ikke er realistisk, afviser EKC at forhåndsvalidere den. Der opkræves gebyr for sagsbehandling af logbogen. 
  • Indsendes logbogen tidligere end to arbejdsdage før afgang, og EKC konstaterer, at logbogen ikke kan forhåndsvalideres med de indsendte oplysninger, tilbagesendes logbogen. Der opkræves gebyr. Organisator kan redigere den tilbagesendte logbog og indsende logbog igen ind til to arbejdsdage før den planlagte afgang. 
  • Har organisator ændringer til en logbog, der er indsendt tidligere end to arbejdsdage før afgang, tilbagesender EKC logbogen såfremt organisator anmoder herom. Der opkræves gebyr. Organisator har mulighed for at redigere den tilbagesendte logbog og indsende en fornyet logbog indtil to arbejdsdage før den planlagte afgang. 
  • Såfremt EKC konstaterer, at en logbog er indsendt for sent, afviser EKC at forhåndsvalidere logbogen. 
  • Såfremt der efter organisators rettidige indsendelse af logbogens del 1 til EKC, indtræffer uforudsete hændelser kan EKC i disse tilfælde efter en konkret vurdering genoptage forhåndsvalideringen af logbogen. Det er en afgørende forudsætning, at der er tale om omstændigheder, som organisator ikke har haft mulighed for at forudse i planlægningsfasen. Det påhviler organisator at dokumentere, at der er tale om de pågældende forhold.  

EKC´s anvendelse af Map&Guide    

I forbindelse med forhåndsvalidering af logbøger anvender Fødevarestyrelsen "Map&Guide" til beregning af transporttider. Map&Guide bliver løbende opdateret.    

"Map&Guide" seneste version, ver.7.0 (April 2019), indeholder en opdatering af Europe City map. Opdateringer er baseret på GPS data og giver en mere præcis beregning af ruten. Fødevarestyrelsen skal hermed opfordre til, at organisatorer af transporter af dyr anvender systemet.