Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Danmark har fået salmonellagaranti for kyllingekød

Danmark har fået tilladelse til at anvende de særlige garantier for salmonella, som omhandlet i artikel 8, stk. 2 i forordning (EF) nr. 853/2004 for kyllingekød. Danmarks særstatus anvendes fra 20. marts 2018.

Nyhedsbrev, Publiceret: 13. marts 2018

Danmarks særstatus omfatter fersk eller frosset kyllingekød, herunder også hakket kød. Kødprodukter af kyllingekød samt tilberedt og maskinsepareret kyllingekød er ikke omfattet af særstatus.

Danmarks særstatus betyder, alt fersk eller frosset kyllingekød, der indføres til Danmark fra alle lande, bortset fra Sverige, Finland og Norge, fra 20. marts 2018 skal være ledsaget af et handelsdokument, der er udstedt i overensstemmelse med modellen i bilag IV til Kommissionens forordning (EF) nr. 1688/2005.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside om salmonella kan du finde en række spørgsmål og svar i relation til Danmarks særstatus.

Danmarks særstatus indføres ved Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2018/307 af 28. februar 2018 om udvidelse af de særlige garantier vedrørende Salmonella spp., der er omhandlet i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, til også at omfatte kød af slagtekyllinger (Gallus gallus) bestemt til Danmark.