Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ingen fare for forurening af drikkevandet ved minknedgravninger

Resultaterne af en ny forureningsundersøgelse foretaget for Miljøstyrelsen slår fast, at der ikke er fare for drikkevand, eller akut fare for søer og vandløb ved de nedgravede mink ved Nørre Felding og Karup. Fødevarestyrelsen vil etablere en række afværgeforanstaltninger, da der som ventet er sket en nedsivning fra minkene, der dog først om en årrække ville kunne risikere at forurene vandløb og en sø.

Pressemeddelelse, Publiceret: 5. marts 2021

​Når opgravningen af minkene ved Nørre Felding og Karup bliver indledt i slutningen af maj, bliver det også begyndelsen til en oprensning af forurening fra minkgravene. En ny forureningsundersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, som ventet, at der er fundet stoffer fra nedbrydningen af minkene under minkgravene, men at der er lange udsigter til, at det når vandmiljøet i området.

Miljøstyrelsens rådgivere vurderer, at hvis man ikke fjerner forureningen, vil den nå vandløb i løbet af 2-3 år og den nærliggende Boutrup sø efter 6-10 år. Og at der slet ingen trussel er i forhold til drikkevandet i området. Der er med andre ord tid til at bekæmpe forureningen, inden den når vandløb og sø.

Fødevarestyrelsen, der er bygherre med ansvar for minkgravene, vil om kort tid modtage anbefalinger til afværgeforanstaltninger og forureningsbekæmpelse fra Miljøstyrelsen.

"Undersøgelsen viser, at der ikke er akut fare for vandmiljøet omkring de nedgravede mink. Men det er klart, at den forurening, der trods alt er opstået, skal inddæmmes og fjernes. Så snart vi modtager anbefalingerne fra Miljøstyrelsen, går vi i gang med at beskrive et projekt, som kan blive sendt i udbud," siger sektionsleder Jannik Elmegaard fra Fødevarestyrelsen.

Siden minkene blev gravet ned i november sidste år, har Miljøstyrelsen overvåget miljøet omkring gravene med hjælp fra rådgivere fra Cowi og Rambøll. Det er denne overvågning, der nu er tæt på sin afslutning. Afrapporteringen viser, at stoffer som ammonium og phenoler er sivet ud i jorden under minkgravene.

"Vi har fra begyndelsen vidst, at det kunne blive nødvendigt at lave afværgeforanstaltninger omkring minkgravene. Nu har Miljøstyrelsen indsamlet viden om geologi, vandbevægelse i jorden og konkrete stoffer, som har stor betydning for, at vi har et fagligt grundlag at stå på i forhold til iværksættelse af afværgeforanstaltninger," siger Jannik Elmegaard.

Fødevarestyrelsen vil få udarbejdet et detaljeret skitseforslag til de nødvendige afværgeforanstaltninger, der herefter skal sendes i udbud.

Fødevarestyrelsen satte i sidste uge gang i et udbud af opgaven med at opgrave minkene og fjerne forurenet jord i perioden ultimo maj til medio juli. 

Læs nyheden HER

Læs nyheden om beslutningen om at grave minkene op HER

Yderligere oplysninger:

Journalister kan kontakte 22 44 51 25