Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

For mange landmænd passer ikke deres syge grise godt nok

Næsten en tredjedel af svineproducenterne levede i en stor stikprøvekontrol ikke op til reglerne om dyrevelfærd og medicin.

Pressemeddelelse, Publiceret: 15. januar 2019

Mange svin går for længe og er syge, inden landmanden sikrer, at de får behandling eller aflives.

Fødevarestyrelsen gennemførte sidste år en stikprøvekontrol af landmændenes håndtering af syge og tilskadekomne slagtesvin og søer. Den viste, at 32 procent af svineproducenterne ikke levede op til reglerne for dyrevelfærd og medicinering.

Fødevarestyrelsen kontrollerede i alt 401 svinebesætninger. 59 procent var besætninger med slagtesvin og 41 procent med søer. Der blev givet i alt 127 indskærpelser, 1 bødeforelæg og 11 besætninger blev politianmeldt.

"Når svinene i stalden bliver syge, så skal der tages hånd om dem, så de enten får den rigtige behandling eller aflives. Så simpelt er det," siger kontorchef i Fødevarestyrelsen Christian Strøyer.

De fleste sanktioner og indskærpelser blev givet for, at de syge eller tilskadekomne dyr ikke fik passende behandling med det samme. Landmændene var også for langsomme til at aflive dyr, der skulle aflives, og mange landmænd havde ikke styr på optegnelserne over dyrenes medicin.

Se hele rapporten og opgørelser over overtrædelserne her.

Målet med kampagnen var at forbedre dyrevelfærden for dyrene. Fødevarestyrelsen har også i 2016 lavet en kampagne på området, som viste, at der er behov for, at landmændene gør mere for at sikre god dyrevelfærd for deres syge dyr. Fødevarestyrelsens årlige dyrevelfærdsrapport for 2017 viste det samme behov.

I forbindelse med offentliggørelsen af dyrevelfærdsrapporten sagde miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, at han vil styrke kontrollen i svinebesætninger. Dermed vil Fødevarestyrelsen i år komme på dyrevelfærdskontrol i flere svinebesætninger og bl.a. tjekke, om de syge dyr får den rette behandling.

Journalister kan få yderligere oplysninger på Fødevarestyrelsens pressetelefon: 2284 4834.