Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

MRSA fundet i ni ud af ti svinebesætninger

Stikprøvekontrol fra Fødevarestyrelsen finder resistent bakterie i de fleste konventionelle svinebesætninger.

Nyhed, Publiceret: 4. marts 2019
Ændret 4. marts 2019

Der var husdyr-MRSA i 89 procent af de 130 konventionelle svinebesætninger som Fødevarestyrelsen undersøgte sidste år. Det fremgår af ’Rapport om Husdyr-MRSA 2018’ fra Fødevarestyrelsen. Dermed ligger forekomsten af den resistente bakterie på niveau med en tilsvarende undersøgelser fra 2015.

Også grise på friland og økologiske grise er blevet undersøgt. Her fandt Fødevarestyrelsen husdyr-MRSA i omkring 20 procent af besætningerne. Blandt de hønsebesætninger der leverer æg til forbrugerne, var forekomsten af husdyr-MRSA på tre procent.

Formålet med overvågningen er at følge forekomsten af husdyr-MRSA i produktionsdyr og skal bl.a. bruges af Det Veterinærmedicinske Råd til at vurdere behovet for forebyggende tiltag i landbruget. Overvågningsresultaterne er endvidere vigtige for sundhedsmyndighedernes vurdering af hvilke personer med dyrekontakt, der skal betragtes som en risikogruppe, hvis de skal på hospitalet.

Det Veterinærmedicinske Råd som blev nedsat af Folketinget i efteråret i forlængelse af Veterinærforlig III, har nogle af landets førende læger og dyrlæger som medlemmer. Deres opgave er bl.a., at reagere på forekomsten af husdyr-MRSA i dansk landbrug. Kommer MRSA-forekomsten i en husdyrgruppe over aktionsniveauet på 10 procent, skal Det Veterinærmedicinske Råd komme med anbefalinger til, hvordan myndighederne kan bidrage til at undgå, at husdyr-MRSA spredes fra staldene og til resten af samfundet.

Fakta:


Husdyr-MRSA forårsager ikke sygdom hos husdyrene. Smitten via kød vurderes af eksperterne til at være begrænset og kan forebygges ved almindelig køkkenhygiejne.

Læs: Fakta fra Fødevarestyrelsen om MRSA

Læs 'Rapport om husdyr-MRSA, overvågning i produktionsdyr 2018.'


Læs mere hos:
Statens Serum Institut

MRSA rådgivningstjenesten ved SSI

MRSA ekspertgruppearbejdet 

Yderligere oplysninger

Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressevagt på 2284 4834.