Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Overvågning af smittespredning i akvakulturanlæg

Fødevarestyrelsen fører et register over alle akvakulturanlæg i Danmark. Hensigten er at hindre spredning af sygdomme.

Registeret indeholder tillige en fortegnelse over kategoriseringen af sundhedsstatus for akvakulturanlæg, for de anmeldepligtige fiskesygdomme: IHN, VHS, ISA, IPN og BKD, samt for karpesygdommene SVC og KHV.

Den praktiske sundhedskontrol og bekæmpelse af anmeldepligtige smitsomme sygdomme hos akvakulturfisk, herunder ajourføring af registeret, er henlagt til Sektion for Akvakultur i Vejle.

Registeret opdateres løbende. Opmærksomheden henledes på, at ændringer kan ske med dags varsel.

Fødevarestyrelsen håber, at disse oplysninger kan medvirke til at hindre spredning af sygdomme ved direkte og indirekte kontakt mellem akvakulturbrug.

Det er endvidere hensigten, at stille oplysninger til rådighed i forbindelse med handel og transport af akvakulturfisk og æg i Danmark, herunder eksport til udlandet. Transport af akvakulturfisk (og vilde ferskvandsfisk) er underlagt restriktioner i henhold til både national og EU-lovgivning, som har til hensigt at hindre spredning af fiskesygdomme mellem områder i EU, der er godkendt fri for visse fiskesygdomme. 

Relevante links

Bekendtgørelse nr. 968 af 18. juli 2013 om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer 

Bekendtgørelse nr. 965 af 18. juli 2013 om autorisation og drift af akvakulturbrug samt omsætning af akvatiske organismer og produkter deraf

Bekendtgørelse nr. 967 af 18. juli 2013 om overvågning og registrering af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Cirkulære om rensning og desinfektion af ferskvandsdambrug m.v.

Vejledning om godkendelse af akvakulturbrugs vandtilførsel i forbindelse med IPN og BKD sundhedsstatus som kategori I eller II

 
Ændret 20. november 2017