Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Zooteknik - Avlsforhold

Avlsforeninger/-organisationer med kvæg, får, geder, svin, heste og æsler, der ønsker officiel anerkendelse, er underlagt en række krav, der er baseret på EU’s regler på området.

Formålet med reglerne om officiel anerkendelse af avlsforeninger/organisationer er at sikre fri handel med avlsdyr og genetisk materiale (sæd, æg, embryoner) mellem to avlsforeninger, der er officielt anerkendt til at føre stambog for samme race. Det betyder, at et dyr, der er indført i et bestemt afsnit af stambogen i ét EU-land, uden yderligere krav skal indføres i samme stambogsafsnit, når det flyttes til at andet EU-land. For mere information om reglerne, læs de danske bekendtgørelser, som findes nedenfor.

 

Krav til Avlsforeninger/-organisationer

Avlsforeninger/-organisationer skal opfylde en række krav, førend de kan opnå officiel anerkendelse. Formålet med kravene er at sikre, at officielt anerkendte avlsforeninger/-organisationer leverer en tilstrækkelig kvalitet i avlsarbejdet. Kravene fremgår af bekendtgørelserne for de enkelte dyrearter, som ligeledes findes nedenfor.

For andre husdyr end kvæg, får, geder, svin, heste og æsler gælder det, at der ikke må ske forskelsbehandling i relation til dyr, sæd og æg i forbindelse med optagelse i stambøger af dyr fra et andet EU-land. Dog kan en avlsforening for hunde eller katte beslutte, at optagelse i stambog og anvendelse til avl er betinget af, at dyret er avlet og stambogsført efter regler, der er i overensstemmelse med foreningens egne registreringsregler.

Fælles krav for kvæg, får, geder, svin, heste og æsler
En række af de krav, der stilles til avlsforeninger/-organisationer, er fælles, uanset om der er tale om kvæg, får, geder, heste, æsler eller svin. Det gælder bl.a., at avlsforeningen/-organisationen skal:
 • have status som juridisk person.
 • kunne bevise, at de kan udøve den nødvendige kontrol med føring af stambøger.
 • have tilstrækkelig mange dyr til at kunne gennemføre et raceforbedringsprogram eller om nødvendigt sikre racens bevarelse, dvs. et bæredygtigt avlsprogram. Antallet af avlsdyr er vigtigt af hensyn til at kunne opretholde en tilstrækkelig genetisk variation og til at forhindre en for høj grad af indavl. Læs mere om antal dyr nedenfor.
 • have et registreringssystem for afstamning og et identifikationssystem for dyrene.
 • have definerede avlsmål og et system til beregning af dyrenes avlsværdi.
 • have regler, der foreskriver, at der ikke må ske forskelsbehandling af opdrættere. Det er altså ikke et krav, at ejeren af et dyr skal være medlem af en avlsforening, for at dyret kan optages i stambogen.
Der kan heller ikke stilles krav om yderligere besigtigelse, kåring eller lignende til et avlsdyr, der er godkendt til avlsbrug af en tilsvarende forening i et andet EU-land. Foreningen/organisationen kan beslutte, at disse dyr optages i et internationalt register i stambogen.
 
 
Antal avlsdyr til et bæredygtigt avlsprogram
En avlsforening, der ønsker officiel anerkendelse, skal have et tilstrækkeligt stort antal avlsdyr til at kunne gennemføre et bæredygtigt avlsprogram. Ved vurderingen af, om kriterierne for et tilstrækkeligt stort antal aktive avlsdyr er opfyldt, tages udgangspunkt i ”Notat om populationsstørrelse for bæredygtigt avlsarbejde” udarbejdet af Aarhus Universitet. Find notatet nedenfor. 
 
Med baggrund i notatet kan der gives nedenstående retningslinjer for, hvor mange aktive avlsdyr en forening skal have. Det er antallet af avlsaktive handyr, der er den begrænsende faktor. Derfor er følgende retningslinjer koncentreret om antal avlsaktive handyr:
 • Der skal i foreningens regi anvendes mindst 12 til 25 avlsaktive  handyr pr. generation.
 • Jo mere intensiv selektion, der gennemføres, jo flere aktive avlsdyr skal der være pr. generation.
 • Hvis der er mindre end ca. 25 avlsaktive hundyr pr. handyr, skal antal handyr være større end ovennævnte. Er der eksempelvis 10 hundyr pr. handyr, skal der anvendes mindst 14 til 28 handyr.
Ved ansøgning om officiel anerkendelse skal ovennævnte dokumenteres. Dokumentationen skal indeholde følgende om avlsaktive dyr i foreningens regi:
 • antallet af avlsaktive han- og hundyr, der indgår i avlsarbejdet og forventes at indgå i de kommende generationer,
 • antal afkom, der fødes pr. år,
 • en oversigt over antal afkom pr. handyr (er denne ikke tilgængelig, skal antal avlsaktive handyr pr. generation som udgangspunkt være mindst 25) og
 • aldersfordeling på avlsaktive dyr i stambogen samt dyr, der kan forventes at blive avlsaktive i de kommende år.
Særligt vedrørende heste og æsler
En hest/æsel kan have status som registreret. Om dette er tilfældet eller ej, spiller en rolle, bl.a. når dyret skal udføres.
 
 
En hest/æsel kan betragtes som registreret, hvis
 • dyret er registreret eller har mulighed for at blive registreret i en stambog, der føres af en officielt anerkendt avlsforening/-organisation, eller er registreret af en organisation, der organiserer konkurrence- eller væddeløbsheste, og
 • er identificeret, dvs. er mærket, registreret i en database og har et hestepas.

Læs mere om hestepas

Som noget særligt for heste og æsler gælder det, at en avlsforening/-organisation, der ønsker at blive officielt anerkendt, skal godtgøre, at den overholder de principper, der er opstillet af den forening, der fører den oprindelige stambog for racen. Det er principperne i den oprindelige stambog, der skal overholdes, og det udelukker ikke, at en ”datter-avlsforening” anvender et ”premium system to encourage a high class breeding”.
 
Den forening/organisation, der er officielt anerkendt til at føre den oprindelige stambog for racen, skal sørge for et snævert samarbejde med andre officielt anerkendte foreninger/organisationer, der inden for EU fører stambog for samme race.
 
Lister over officielt anerkendte avlsforeninger/-organisationer
Lister over officielt anerkendte avlsforeninger/-organisationer skal, ifølge et krav fra EU, være offentligt tilgængelige.
 
 
 
Ansøgning om officiel anerkendelse
Ansøgning om officiel anerkendelse skal sendes til:
 
VeterinærSyd
Tysklandsvej 7
7100 Vejle
 
Ansøgningen skal være ledsaget af dokumentation, herunder om antal avlsaktive dyr i foreningens regi samt vedtægter og stambogsregler, der godtgør, at avlsforeningen/-organisationen er i stand til at opfylde de betingelser, der stilles, jf. ovenstående.
 
Indførsel fra tredjelande
Der stilles en række krav til avlsdyr, der indføres fra tredjelande, hvis de skal optages i en stambog hos en officielt anerkendt avlsforening/-organisation. Disse krav fremgår af bekendtgørelserne for de enkelte dyrearter, se link til bekendtgørelserne nedenfor. Bemærk, at disse regler gælder alene for optagelse i stambøger.
 
 
Generelt gælder det for kvæg, får, geder og svin, at de skal være optaget i en stambog, der føres af en instans, der er optaget på en liste udarbejdet af EU-Kommissionen, og som fremgår af Kommissionens beslutning 2006/139/EF.
 
 
Dyrene skal derudover ved indførsel være ledsaget af et afstamningscertifikat og et bevis for, at de vil blive optaget i den relevante stambog.
 
Generelt gælder det for heste og æsler, at de ved indførsel skal være ledsaget af et afstamningscertifikat, hvori en officielt anerkendt avlsforening/-organisation attesterer, at dyret er indført i den pågældende stambog. 
 
 

 

 

Sådan får du autorisation til at arbejde som veterinærtekniker i DanmarkSådan får du autorisation til at arbejde som veterinærtekniker i Danmarkhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Saadan_faar_du_autorisation_til_at_arbejde_som_veterinaertekniker_i_Danmark.aspx06556aspx0htmlEmneside
Tilladelse til anvendelse af betegnelsen specialdyrlægeTilladelse til anvendelse af betegnelsen specialdyrlægehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tilladelse_til_anvendelse_af_betegnelsen_specialdyrlaege.aspx017695aspx0htmlEmneside
Hundeopdræt og -salg, hundepension og -internatHundeopdræt og -salg, hundepension og -internathttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hundeopdræt-og--salg,-hundepension-og--internat.aspx012198aspx0htmlEmneside
Avlsstationer og inseminørerAvlsstationer og inseminørerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Avlsstationer.aspx02195aspx0htmlEmneside
Kompetencebevis til slagteoperationerKompetencebevis til slagteoperationerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kompetencebevis-til-slagteoperationer.aspx02451aspx0htmlEmneside
DyrehandlereDyrehandlerehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrehandlere.aspx011671aspx0htmlEmneside
Godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterGodkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Godkendelse-og-registrering-af-biproduktvirksomhed.aspx08974aspx0htmlEmneside

Ændret 17. maj 2018