Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Zooteknik - Avlsforhold

Avlsforeninger/-organisationer med kvæg, får, geder, svin, heste og æsler, der ønsker anerkendelse, er underlagt en række krav, der følger EU’s regler på området.

Krav til Avlsforeninger/-organisationer

Avlsforeninger/-organisationer skal opfylde en række krav, førend de kan opnå anerkendelse. Formålet med kravene er at sikre, at anerkendte avlsforeninger/-organisationer leverer en tilstrækkelig kvalitet i avlsarbejdet. Kravene fremgår af EU-forordningen, som findes nedenfor.

Fælles krav for kvæg, får, geder, svin, heste og æsler
En række af de krav, der stilles til avlsforeninger/-organisationer, er fælles, uanset om der er tale om kvæg, får, geder, heste, æsler eller svin. Det gælder bl.a., at avlsforeningen/-organisationen skal:
  • have status som juridisk person.
  • kunne bevise, at de kan udøve den nødvendige kontrol med føring af stambøger.
  • have tilstrækkelig mange dyr til at kunne gennemføre et raceforbedringsprogram eller om nødvendigt sikre racens bevarelse, dvs. et bæredygtigt avlsprogram. Antallet af avlsdyr er vigtigt af hensyn til at kunne opretholde en tilstrækkelig genetisk variation og til at forhindre en for høj grad af indavl. Læs mere om antal dyr nedenfor.
  • have et registreringssystem for afstamning og et identifikationssystem for dyrene.
  • have regler om bilæggelsen af tvister med avlere, der deltager i avlsprogrammet. Dette gælder dog ikke for virksomheder, der opererer i lukkede produktionssystemer.
 
 
Lister over anerkendte avlsforeninger/-organisationer
Lister over anerkendte avlsforeninger/-organisationer skal, ifølge et krav fra EU, være offentligt tilgængelige.
 
 
Ansøgning om anerkendelse
Ansøgning om anerkendelse og godkendelse af avlsprogram skal sendes til Fødevarestyrelsen via email til 15@fvst.dk eller via vores kontaktformular, som du finder her.
 
Ansøgningen skal være ledsaget af dokumentation, herunder om antal avlsaktive dyr i foreningens regi samt vedtægter og stambogsregler, der godtgør, at avlsforeningen/-organisationen er i stand til at opfylde de betingelser, der stilles, jf. ovenstående.
 
Indførsel fra tredjelande
Der stilles en række krav til avlsdyr, der indføres fra tredjelande, hvis de skal optages i en stambog hos en officielt anerkendt avlsforening/-organisation.
 
 
Dyrene skal derudover ved indførsel være ledsaget af et zooteknisk certifikat.
 
Generelt gælder det for heste og æsler, at de ved indførsel skal være ledsaget af et afstamningscertifikat, hvori en officielt anerkendt avlsforening/-organisation attesterer, at dyret er indført i den pågældende stambog. 
 
Lovstof og regler
EU-forordningen:
 
Bemærk, at der til forordningen også er andre relevante forordninger, hvoraf følgende særligt skal fremhæves:

 
 
Dyreavlsbekendtgørelsen:
 
Bemærk, at der linkes til den oprindelige bekendtgørelse. Denne kan være ændret, dette vil i givet fald fremgå af menuen til højre for bekendtgørelsesteksten.
 
Ændret 18. januar 2022