Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Zoonoser

Zoonoser er sygdomme, som smitter mellem dyr og mennesker. Nogle af de mest kendte zoonoser er salmonella og campylobacter.

​​Zoonose-sygdomme forårsages af forskellige typer smitstof, såsom bakterier, virus, parasitter og de såkaldte prioner.

Smitte til mennesker
Overførsel af zoonoser til mennesker kan ske på forskellige måder. Overførsel af de mest betydende zoonoser, som fx salmonella og campylobacter, sker hovedsagelig gennem den mad, vi spiser.

Visse zoonoser kan også overføres direkte fra dyr til mennesker eller via en vektor (smittebærer), såsom flåter eller myg.

For mange zoonosers vedkommende bliver de smittede dyr ikke selv syge. Fx er dyr, der er inficeret med salmonella, sjældent syge af salmonella.

Andre zoonoser er både alvorlige husdyrsygdomme og alvorlige sygdomme hos mennesker. Kvægtuberkulose og smitsom kalvekastning (brucellose) er sådanne eksempler. Begge sygdommene er udryddet i Danmark for mange år siden.

Spredning af zoonoser
Zoonoser kan spredes på mange måder. De zoonoser, som er tilknyttet fødevareproduktionen, har formået at tilpasse sig forholdene i den intensive husdyrproduktion og spredes oftest mellem besætningerne ved flytning af dyr.
 
Når først en bakterie som salmonella er kommet ind i en besætning og er blevet spredt mellem dyrene, er den meget vanskelig at fjerne igen.
 
En zoonose som kogalskab (BSE) spredes udelukkende med foder, der indeholder inficeret kød- og benmel. Derfor har det siden 2001 ikke været tilladt at anvende kød- og benmel i foder til produktionsdyr. 
 
Bekæmpelse af zoonoser
Fødevarestyrelsen har det overordnede ansvar for bekæmpelse af zoonoser i Danmark. Der er etableret overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer for salmonella hos fjerkræ, salmonella hos svin og salmonella hos kvæg. Overvågningsprogrammerne køres i tæt samarbejde med erhvervet.
 
EU har i de senere år forstærket indsatsen mod zoonoser og har blandt andet etableret en salmonellaovervågning, som dækker hele EU. Danm​ark har dog væsentligt udbygget overvågnings- og bekæmpelsesprogrammerne i forhold til de krav, som gælder for hele EU.​
 
Ændret 17. november 2021