Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Zoner ved højpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fugle i fangenskab

Ved udbrud af højpatogen fugleinfluenza hos tamfjerkræ og andre fugle i fangenskab opretter Fødevarestyrelsen beskyttelses- og overvågningszoner. Her gælder særlige begrænsninger.

​​​Ved udbrud af fugleinfluenza i tamfjerkræ og andre fugle i fangenskab opretter Fødevarestyrelsen :

 • Beskyttelseszone med en radius på mindst 3 km fra den smittede besætning.
 • Overvågningszone med en radius på mindst 10 km  fra den smittede besætning.

I zonerne gælder særlige begrænsninger for ejere af besætninger med erhvervsfjerkræ og for ejere af hobbyfjerkræ og andre fugle i fangenskab.​ ​

Se om du bor i en zone.

Restriktioner i beskyttelseszonen, 3 km zonen
Hvis du bor i beskyttelseszonen og har fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på ejendommen, skal du sikre følgende foranstaltninger:
 • Hobbyfjerkræ skal registreres på landbrugsindberetning.dk 
 • Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal lukkes inden døre. 
 • Dødt fjerkræ skal bortskaffes hurtigst muligt.
 • Enhver ændring i sygelighed, dødelighed eller væsentlig nedgang i produktionen skal indberettes til Fødevarestyrelsen.
 • Fjerkræ, andre fugle i fangenskab og husdyr af pattedyrklassen, fx svin, må ikke komme ind på eller forlade din ejendom uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dette gælder dog ikke fx hunde og katte, som kun har adgang til boligarealer, og som ikke har adgang til fjerkræet eller de bure og områder, hvor fjerkræet holdes.
 • Personer, der skal ind eller ud af din ejendom, skal overholde relevante smittebeskyttende foranstaltninger, dvs. bruge gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk, der efterlades på ejendommen samt sørge for grundig håndvask både før og efter besøg.
 • Der skal føres optegnelser over personers besøg på bedriften. Dette gælder dog ikke for besøg på boligarealer.
 • Køretøjer og udstyr, der har været anvendt til transport af levende fjerkræ, kød, foder, gødning, gylle eller strøelse eller andet potentielt smittet udstyr, skal rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.
 • Alle dele af køretøjer, der benyttes i produktionen på bedriften, og som skal ind på eller forlader bedriften, rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.
Der er forbud mod at:
 • Afholde dyrskuer, markeder, udstillinger og anden samling af fjerkræ.
 • Udsætte fjervildt i naturen.
 • Fjerne eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle fra uden Fødevarestyrelsens tilladelse.
 • Flytte eller transportere fjerkræ, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger, æg og dødt fjerkræ til eller fra bedrifter beliggende i beskyttelseszonen, medmindre dette sker via bedrifters private interne forbindelsesveje eller som direkte transit gennem beskyttelseszonen ad vej eller jernbane. Fødevarestyrelsen kan dog tillade direkte transport af ruge- og konsumæg, daggamle kyllinger, æglægningsklart fjerkræ, fjerkræ til slagtning og dødt fjerkræ fra bedriften på en række betingelser.

Kortlægning af fjerkræbedrifter

Alle fjerkræbesætninger i zonen bliver kortlagt. Fødevare​styrelsen besøger alle erhvervsdrivende husdyrbruget og foretager klinisk undersøgelse af fjerkræet. I fornødent omfang udtages prøver til laboratorieundersøgelse.
 
Restriktioner i overvågningszonen, 10 km zonen
Hvis du bor i overvågningszonen og har fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på ejendommen, skal du sikre følgende foranstaltninger:
 • Som følge af at fugleinfluenza pt. også er konstateret hos vilde fugle, er det et krav, at alt fjerkræ, der holdes i indhegninger på over 40 m2, skal
  - holdes indendørs, eller
  - i en voliere eller indhegning med fast tag, eller
  - i en voliere eller indhegning med net eller trådoverdækning, hvor afstanden mellem trådene højst må være 20 cm, og hvor trådtypen skal være farvet polyestertråd med en diameter på 1,5-2 mm. Ejere af besætninger med ænder, gæs og gråænder er dog undtaget for ovenstående krav, når udearealet ikke overstiger 4,5 m2 pr. and eller 15 m2 pr. gås, og hvis der etableres andre former for forebyggende foranstaltninger til beskyttelse mod vilde fugle. Disse foranstaltninger skal sikre, at vildtfugle ikke lander i indhegningen.
 • Derudover skal enhver ændring i sygelighed, dødelighed eller væsentlig nedsat ægproduktion indberettes til Fødevarestyrelsen.
 • Køretøjer og udstyr, der har været anvendt til transport af levende eller dødt fjerkræ, foder, gødning, gylle eller strøelse eller andet potentielt smittet udstyr, skal rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.
 • Personer, der skal ind eller ud af din ejendom, skal overholde relevante smittebeskyttende foranstaltninger, dvs. bruge gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk, der efterlades på ejendommen samt sørge for grundig håndvask både før og efter besøg.

 • Fjerkræ, andre fugle i fangenskab og husdyr af pattedyrklassen, fx svin, må ikke komme ind på eller forlade din ejendom uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dette gælder dog ikke fx hunde og katte, som kun har adgang til boligarealer, og som ikke har adgang til fjerkræet eller de bure og områder, hvor fjerkræet holdes.
I overvågningszonen er der forbud mod:
 • at flytte fjerkræ, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger og æg inden for overvågningszonen uden Veterinærenhedens tilladelse.
 • at flytte fjerkræ, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg til husdyrbrug, slagterier, ægpakkerier eller virksomheder der fremstiller ægprodukter, og som ligger uden for overvågningszonen.
 • at afholde skuer, markeder, udstillinger og anden samling af fjerkræ.
 • at genudsætte fjervildt til genopbygning af vildtbestande.

Kortlægning af fjerkræbedrifter

Alle fjerkræbesætninger i zonen bliver kortlagt. 
Zonekort

Se om du bor i en zone.

Lovstof

Lovgivning om dyresygdomme


Ændret 2. marts 2021