Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Zoner ved højpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fugle i fangenskab

Ved udbrud af højpatogen fugleinfluenza hos tamfjerkræ og andre fugle i fangenskab opretter Fødevarestyrelsen beskyttelses- og overvågningszoner. Her gælder særlige begrænsninger.

​​​Ved udbrud af fugleinfluenza i tamfjerkræ og andre fugle i fangenskab opretter Fødevarestyrelsen :

 • Beskyttelseszone med en radius på mindst 3 km fra fundstedet.
 • Overvågningszone med en radius på mindst 10 km - inklusiv beskyttelseszonen.

I zonerne gælder særlige begrænsninger for ejere af besætninger med erhvervsfjerkræ og for ejere af hobbyfjerkræ.​ ​

Beskyttelseszonen
Ejere af husdyrbrug med fjerkræ i beskyttelseszonen skal sørge for følgende:
 • Fjerkræ skal lukkes inden døre i bygninger på husdyrbrugene. Strudsefugle kan dog holdes udendørs, hvis de fodres og vandes indendørs eller under overdækning. Opdrættet fjervildt kan holdes udendørs under net med en størrelse på maks. 100 mm.
 • Dødt fjerkræ bortskaffes i overensstemmelse med biproduktforordningen.
 • Køretøjer, der har adgang til husdyrbruget, og som potentielt kan være kontamineret, skal desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning.
 • Fjerkræ og andre fugle i fangenskab må ikke komme ind på eller forlade husdyrbrug med fjerkræ uden Fødevarestyrelsens tilladelse. 
 • Pattedyr må ikke komme ind på eller forlade husdyrbruget uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dette gælder dog ikke for husdyr, der ikke har kontakt til husdyrbrugets fjerkræ eller de områder, hvor de holdes.
 • Ejeren skal føre optegnelser over besøgende på husdyrbruget.
 • Der skal iværksættes relevante smittebeskyttende foranstaltninger for personer, der skal ind på eller forlader husdyrbruget.
 • Enhver ændring i sygelighed og dødelighed samt produktionsnedgang skal indberettes til Fødevarestyrelsen.
Der er forbud mod:
 • at afholde skuer, markeder, udstillinger eller anden samling af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab,
 • at udsætte fjervildt til genopbygning af vildtbestanden,
 • at flytte eller transportere fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger, æg og dødt fjerkræ og andre fugle i fangenskab til og fra husdyrbrug beliggende i zonen. Dette gælder ikke transport eller flytning via husdyrbrugets private interne forbindelsesveje.
 • at fjerne eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle fra husdyrbrug uden Fødevarestyrelsens tilladelse,
 • at transportere fjerkrækød fra slagterier, opskæringsvirksomheder og frysehuse, medmindre en række betingelser er opfyldt.

Kortlægning af fjerkræbedrifter

Alle fjerkræbrug i zonen bliver kortlagt. Fødevare​styrelsen besøger alle erhvervsdrivende husdyrbruget og foretager klinisk undersøgelse af fjerkræet. I fornødent omfang udtages prøver til laboratorieundersøgelse.
 
Overvågningszonen
Ejere af husdyrbrug i overvågningszonen skal sørger for følgende::
 • Dødt fjerkræ bortskaffes i overensstemmelse med biproduktforordningen.
 • Køretøjer, der har adgang til bedriften, og som potentielt kan være kontamineret, skal desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning.
 • Fjerkræ og andre fugle i fangenskab må ikke komme ind på eller forlade husdyrbruget uden Fødevarestyrelsens tilladelse.
 • Pattedyr må ikke komme ind på eller forlade husdyrbruget uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dette gælder dog ikke for husdyr, der ikke har kontakt til husdyrbrugets fjerkræ eller de områder, hvor de holdes.
 • Ejeren skal føre optegnelser over besøgende på husdyrbruget.
 • Der skal iværksættes relevante smittebeskyttende foranstaltninger for personer der skal ind på eller forlader husdyrbruget.
 • Enhver ændring i sygelighed og dødelighed samt produktionsnedgang skal indberettes til Fødevarestyrelsen.
I overvågningszonen er der forbud mod:
 • at flytte fjerkræ, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger og æg inden for overvågningszonen uden Veterinærenhedens tilladelse.
 • at flytte fjerkræ, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg til husdyrbrug, slagterier, ægpakkerier eller virksomheder der fremstiller ægprodukter, og som ligger uden for overvågningszonen.
 • at afholde skuer, markeder, udstillinger og anden samling af fjerkræ.
 • at genudsætte fjervildt til genopbygning af vildtbestande.

Kortlægning af fjerkræbedrifter

Alle fjerkræbrug i zonen bliver kortlagt. 
 
Oprettelse af A- og B-områder
Udover beskyttelses- og overvågningszonerne skal der ved udbrud af højpatogen H5N1 oprettes såkaldte A- og B-områder.

Læs mere om A- og B-områder 
​​​​
Lovstof

Lovgivning om dyresygdomme

 

 

Meld fund af døde fugle med ny appMeld fund af døde fugle med ny apphttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza_App.aspx040112aspx0htmlEmneside
Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvad_skal_du_goere_med_dit_fjerkrae_under_en_fugleinfluenzaepidemi.aspx040156aspx0htmlEmneside
Dyrlægers rolle ved udbrud af fugleinfluenzaDyrlægers rolle ved udbrud af fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlaegers_rolle_ved_udbrud_af_fugleinfluenza.aspx040036aspx0htmlEmneside
Undgå fugleinfluenza i udlandetUndgå fugleinfluenza i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rejse-i-udlandet-og-fugleinfluenza.aspx040399aspx0htmlEmneside
Lavpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fugleLavpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lavpatogen-fugleinfluenza-hos-fjerkræ-og-fugle.aspx040275aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza - aktuel situationFugleinfluenza - aktuel situationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza_den_aktuelle_situation.aspx040113aspx0htmlEmneside
Zoner og områder med fugleinfluenzaZoner og områder med fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zoner-og-områder-med-fugleinfluenza.aspx040534aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza hos svømmefugleFugleinfluenza hos svømmefuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Svømmefugle-og-fugleinfluenza.aspx040471aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza og smittebeskyttelseFugleinfluenza og smittebeskyttelsehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza-og-smittebeskyttelse.aspx040116aspx0htmlEmneside
Højpatogen H5N1 i vilde fugleHøjpatogen H5N1 i vilde fuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Højpatogen-H5N1-i-vilde-fugle.aspx040152aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om fugleinfluenzaSpørgsmål og svar om fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Spoergsmaal-og-svar-om-fugleinfluenza.aspx040445aspx0htmlEmneside
Opdræt af fjervildtOpdræt af fjervildthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Opdræt-af-fjervildt-og-fugleinfluenza.aspx040342aspx0htmlEmneside
Smittebeskyttelse i fjerkræbesætningerSmittebeskyttelse i fjerkræbesætningerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smittebeskyttelse-i-fjerkræbesætninger.aspx040438aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza-udbrud i udlandetFugleinfluenza-udbrud i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza-i-udlandet.aspx040114aspx0htmlEmneside
A- og B-områder ved udbrud af H5N1 i fjerkræA- og B-områder ved udbrud af H5N1 i fjerkræhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/A--og-B-områder-ved-udbrud-af-H5N1-i-fjerkræ.aspx039955aspx0htmlEmneside
Regler for adskillelse af fugle -og fjerkræarterRegler for adskillelse af fugle -og fjerkræarterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza-og-regler-for-adskillelse-af-arter.aspx040115aspx0htmlEmneside
Aviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandeAviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aviaer-Influenza-retningslinier-for-udstedelse-af-certifikater-til-tredjelande.aspx039962aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza hos hobbyfjerkræFugleinfluenza hos hobbyfjerkræhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hobbyfjerkræ-og-fugleinfluenza.aspx040151aspx0htmlEmneside
Forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod fugleinfluenzaForebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggende-beskyttelsesforanstaltninger-mod-fugleinfluenza.aspx040102aspx0htmlEmneside
Overvågning for fugleinfluenza i fjerkræ og opdrættet fjervildtOvervågning for fugleinfluenza i fjerkræ og opdrættet fjervildthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvågning-af-fugleinfluenza-i-fjerkræ-og-opdrættet-fjervildt.aspx040361aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza-udbrud i DanmarkFugleinfluenza-udbrud i Danmarkhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sidste-nyt-om-fugleinfluenza.aspx040427aspx0htmlEmneside
Overvågning for fugleinfluenzaOvervågning for fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-for-fugleinfluenza.aspx040359aspx0htmlEmneside
FugleinfluenzaFugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza.aspx040111aspx0htmlEmneside

Ændret 2. august 2017