Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Regler i restriktionszoner ved udbrud af fugleinfluenza

Ved udbrud af højpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fugle i fangenskab opretter Fødevarestyrelsen beskyttelses- og overvågningszoner. Her gælder særlige begrænsninger.

​​​​​​​​​​Ved udbrud af fugleinfluenza i fjerkræ eller fugle i fangenskab opretter Fødevarestyrelsen :

 • Beskyttelseszone med en radius på mindst 3 km fra den smittede besætning.
 • Overvågningszone med en radius på mindst 10 km  fra den smittede besætning.

I zonerne gælder særlige begrænsninger for ejere af besætninger med fjerkræ eller fugle i fangenskab.​ ​

Se, om du bor i en zone.

Restriktioner i beskyttelseszonen, 3 km zonen
Hvis du bor i beskyttelseszonen og har fjerkræ eller fugle i fangenskab på ejendommen, skal du sikre følgende foranstaltninger:
 • Dit fjerkræhold skal registreres på landbrugsindberetning.dk 
 • Dit fjerkræ skal holdes isoleret og beskyttes mod kontakt til andre dyr herunder vildtlevende dyr.
 • Enhver ændring i sygelighed, dødelighed eller væsentlig nedsat ægproduktion skal indberettes til Fødevarestyrelsen.
 • Der skal anvendes passende desinfektionssystemer ved virksomhedens ind- og udgange.
 • Personer, der skal ind eller ud af din ejendom, skal overholde relevante smittebeskyttende foranstaltninger, dvs. bruge gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk, der efterlades på ejendommen samt sørge for grundig håndvask både før og efter besøg.
 •  Der skal føres optegnelser over personers besøg på bedriften. Dette gælder dog ikke for besøg på boligarealer.

 • Dødt fjerkræ eller døde fugle i fangenskab bortskaffes til et godkendt forarbejdningsanlæg efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

 • Fjerkræ, fugle i fangenskab og husdyr af pattedyrklassen, fx svin, må ikke komme ind på eller forlade din ejendom uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dette gælder dog ikke fx hunde og katte, som kun har adgang til boligarealer, og som ikke har adgang til fjerkræet/fuglene eller de bure og områder, hvor fjerkræet/fuglene holdes.

 •  Køretøjer og udstyr, der har været anvendt til transport af levende eller dødt fjerkræ/fugle, foder, gødning, gylle eller strøelse eller andet potentielt smittet udstyr, skal rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

  Alle dele af køretøjer, der benyttes i produktionen på bedriften, og som skal ind på eller forlader bedriften, rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Du gøres opmærksom på, at det i beskyttelseszonen er forbudt at:
 • Afholde dyrskuer, markeder, udstillinger og anden samling af fjerkræ eller fugle.
 • Flytte fjerkræ, fugle i fangenskab, daggamle kyllinger, æg og øvrige fjerkræprodukter inden for beskyttelseszonen uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dette gælder dog ikke transit gennem zonen ad vej eller jernbane uden aflæsning eller ophold undervejs.
 • Flytte fjerkræ, fugle fugle i fangenskab, daggamle kyllinger, æg og øvrige fjerkræprodukter ud af eller til beskyttelseszonen uden Fødevarestyrelsens tilladelse.
 • Udsætte fjervildt i naturen.
 • Fjerne​ eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle uden Fødevarestyrelsens tilladelse.
Jagt i zonerne:
Fødevarestyrelsen vurderer løbende, om der er behov for at regulere jagtaktiviteter i zonerne. I øjeblikket er der ingen restriktioner på jagt i zonerne. Det betyder, at du som jæger fortsat kan tage på jagt i zonerne og transportere nedlagt fjervildt med hjem eller indleverer det på en vildthåndteringsvirksomhed udenfor zonerne. 

Det anbefales, at jægere har ekstra fokus på smittebeskyttelse i​ forbindelse med jagt i zonerne. Læs om smittebeskyttelse i forbindelse med jagt​.

Kortlægning af fjerkræbedrifter

Alle fjerkræbesætninger i zonen bliver kortlagt. Fødevare​styrelsen besøger alle erhvervsdrivende besætninger og foretager klinisk undersøgelse af fjerkræet. I fornødent omfang udtages prøver til laboratorieundersøgelse.
 
Restriktioner i overvågningszonen, 10 km zonen
Hvis du bor i overvågningszonen og har fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på ejendommen, skal du sikre følgende foranstaltninger:
 • Dit fjerkræhold skal registreres på landbrugsin​dberetning.dk
 • Dit fjerkræ skal holdes isoleret og beskyttes mod kontakt til andre dyr herunder vildtlevende dyr.
 • Enhver ændring i sygelighed, dødelighed eller væsentlig nedsat ægproduktion skal indberettes til Fødevarestyrelsen.
 • Der skal anvendes passende desinfektionssyste​mer ved virksomhedens ind- og udgange.
 • Personer, der skal ind eller ud af din ejendom, skal overholde relevante smittebeskyttende foranstaltninger, dvs. bruge gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk, der efterlades på ejendommen samt sørge for grundig håndvask både før og efter besøg.
 •  Der skal føres optegnelser over personers besøg på bedriften. Dette gælder dog ikke for besøg på boligarealer.
 • Dødt fjerkræ eller døde fugle i fangenskab bortskaffes til et godkendt forarbejdningsanlæg efter Fødevarestyrelsens anvisninger.
 • Fjerkræ, fugle i fangenskab og husdyr af pattedyrklassen, fx svin, må ikke komme ind på eller forlade din ejendom uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dette gælder dog ikke fx hunde og katte, som kun har adgang til boligarealer, og som ikke har adgang til fjerkræet/fuglene eller de bure og områder, hvor fjerkræet/fuglene holdes.
 • Køretøjer og udstyr, der har været anvendt til transport af levende fjerkræ/fugle, kød, foder, gødning, gylle eller strøelse eller andet potentielt smittet udstyr, skal rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.
 • Alle dele af køretøjer, der benyttes i produktionen på bedriften, og som skal ind på eller forlader bedriften, rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Du gø​​res opmærksom på, at det i overvågningszonen er forbudt at:

 • Afholde dyrskuer, markeder, udstillinger og anden samling af fjerkræ eller fugle.
 • Flytte fjerkræ,​ fugle i fangenskab, daggamle kyllinger, æg og øvrige fjerkræprodukter inden for overvågningszonen uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dette gælder dog ikke transit gennem zonen ad vej eller jernbane uden aflæsning eller ophold undervejs.
 • Flytte fjerkræ,​ fugle i fangenskab, daggamle kyllinger, æg og øvrige fjerkræprodukter ud af eller til overvågningszonen uden Fødevarestyrelsens tilladelse
 • Udsætte fjervildt i naturen.
 • Fjerne eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle uden Fødevarestyrelsens tilladelse.
Jagt i zonerne:​
Fødevarestyrelsen vurderer løbende, om der er behov for at regulere jagtaktiviteter i zonerne. I øjeblikket er der ingen restriktioner på jagt i zonerne. Det betyder, at du som jæger fortsat kan tage på jagt i zonerne og transportere nedlagt fjervildt med hjem eller indleverer det på en vildthåndteringsvirksomhed udenfor zonerne. 

Det anbefales, at jægere har ekstra fokus på smittebeskyttelse i​ forbindelse med jagt zonerne. Læs om smittebeskyttelse i forbindelse med jagt.​

Kortlægning af fjerkræbedrifter

Fødevare​styrelsen besøger et udsnit af de erhvervsdrivende besætninger og foretager klinisk undersøgelse af fjerkræet. I fornødent omfang udtages prøver til laboratorieundersøgelse. 

Zonekort

Lovstof

Lovgivning om dyresygdomme


Ændret 25. november 2022