Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Zoner ved højpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fugle i fangenskab

Ved udbrud af højpatogen fugleinfluenza hos tamfjerkræ og andre fugle i fangenskab opretter Fødevarestyrelsen beskyttelses- og overvågningszoner. Her gælder særlige begrænsninger.

​​​Ved udbrud af fugleinfluenza i tamfjerkræ og andre fugle i fangenskab opretter Fødevarestyrelsen :

 • Beskyttelseszone med en radius på mindst 3 km fra den smittede besætning.
 • Overvågningszone med en radius på mindst 10 km  fra den smittede besætning.

I zonerne gælder særlige begrænsninger for ejere af besætninger med erhvervsfjerkræ og for ejere af hobbyfjerkræ og andre fugle i fangenskab.​ ​

Se, om du bor i en zone.

Restriktioner i beskyttelseszonen, 3 km zonen
Hvis du bor i beskyttelseszonen og har fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på ejendommen, skal du sikre følgende foranstaltninger:
 • Hobbyfjerkræ skal registreres på landbrugsindberetning.dk 
 • Dit fjerkræ skal holdes isoleret og beskyttes mod kontakt til andre dyr herunder vildtlevende dyr.
 • Enhver ændring i sygelighed, dødelighed eller væsentlig nedsat ægproduktion skal indberettes til Fødevarestyrelsen.
 • Der skal anvendes passende desinfektionssystemer ved virksomhedens ind- og udgange.
 • Personer, der skal ind eller ud af din ejendom, skal overholde relevante smittebeskyttende foranstaltninger, dvs. bruge gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk, der efterlades på ejendommen samt sørge for grundig håndvask både før og efter besøg.
 •  Der skal føres optegnelser over personers besøg på bedriften. Dette gælder dog ikke for besøg på boligarealer.

 • Dødt fjerkræ bortskaffes til et godkendt forarbejdningsanlæg efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

 • Fjerkræ, andre fugle i fangenskab og husdyr af pattedyrklassen, fx svin, må ikke komme ind på eller forlade din ejendom uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dette gælder dog ikke fx hunde og katte, som kun har adgang til boligarealer, og som ikke har adgang til fjerkræet eller de bure og områder, hvor fjerkræet holdes.

 •  Køretøjer og udstyr, der har været anvendt til transport af levende eller dødt fjerkræ, foder, gødning, gylle eller strøelse eller andet potentielt smittet udstyr, skal rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

  Alle dele af køretøjer, der benyttes i produktionen på bedriften, og som skal ind på eller forlader bedriften, rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Du gøres opmærksom på, at det i beskyttelseszonen er forbudt at:
 • Afholde dyrskuer, markeder, udstillinger og anden samling af fjerkræ eller fugle.
 • Flytte fjerkræ, andre fugle, nedlagt fjervildt, daggamle kyllinger, æg og øvrige fjerkræprodukter inden for beskyttelses uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dette gælder dog ikke transit gennem zonen ad vej eller jernbane uden aflæsning eller ophold undervejs.
 • Flytte fjerkræ, andre fugle, nedlagt fjervildt, daggamle kyllinger, æg og øvrige fjerkræprodukter ud af eller til beskyttelseszonen uden Fødevarestyrelsens tilladelse.
 • Udsætte fjervildt i naturen.
 • Fjerne eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Kortlægning af fjerkræbedrifter

Alle fjerkræbesætninger i zonen bliver kortlagt. Fødevare​styrelsen besøger alle erhvervsdrivende besætninger og foretager klinisk undersøgelse af fjerkræet. I fornødent omfang udtages prøver til laboratorieundersøgelse.
 
Restriktioner i overvågningszonen, 10 km zonen
Hvis du bor i overvågningszonen og har fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på ejendommen, skal du sikre følgende foranstaltninger:
 • Dit fjerkræ skal holdes isoleret og beskyttes mod kontakt til andre dyr herunder vildtlevende dyr.
 • Enhver ændring i sygelighed, dødelighed eller væsentlig nedsat ægproduktion skal indberettes til Fødevarestyrelsen.
 • Der skal anvendes passende desinfektionssystemer ved virksomhedens ind- og udgange.
 • Personer, der skal ind eller ud af din ejendom, skal overholde relevante smittebeskyttende foranstaltninger, dvs. bruge gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk, der efterlades på ejendommen samt sørge for grundig håndvask både før og efter besøg.
 •  Der skal føres optegnelser over personers besøg på bedriften. Dette gælder dog ikke for besøg på boligarealer.

 • Dødt fjerkræ bortskaffes til et godkendt forarbejdningsanlæg efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

 • Fjerkræ, andre fugle i fangenskab og husdyr af pattedyrklassen, fx svin, må ikke komme ind på eller forlade din ejendom uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dette gælder dog ikke fx hunde og katte, som kun har adgang til boligarealer, og som ikke har adgang til fjerkræet eller de bure og områder, hvor fjerkræet holdes.

 •  Køretøjer og udstyr, der har været anvendt til transport af levende fjerkræ, kød, foder, gødning, gylle eller strøelse eller andet potentielt smittet udstyr, skal rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

 • Alle dele af køretøjer, der benyttes i produktionen på bedriften, og som skal ind på eller forlader bedriften, rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Du gøres opmærksom på, at det i overvågingszonen er forbudt at:
 • Afholde dyrskuer, markeder, udstillinger og anden samling af fjerkræ eller fugle.
 • Flytte fjerkræ, andre fugle, nedlagt fjervildt, daggamle kyllinger, æg og øvrige fjerkræprodukter inden for beskyttelses uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dette gælder dog ikke transit gennem zonen ad vej eller jernbane uden aflæsning eller ophold undervejs.
 • Flytte fjerkræ, andre fugle, nedlagt fjervildt, daggamle kyllinger, æg og øvrige fjerkræprodukter ud af eller til beskyttelseszonen uden Fødevarestyrelsens tilladelse
 • Udsætte fjervildt i naturen.
 • Fjerne eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle uden Fødevarestyrelsens tilladelse.


Kortlægning af fjerkræbedrifter

Fødevare​styrelsen besøger et udsnit af de erhvervsdrivende besætninger og foretager klinisk undersøgelse af fjerkræet. I fornødent omfang udtages prøver til laboratorieundersøgelse. 

Zonekort

Se, om du bor i en zone

Lovstof

Lovgivning om dyresygdomme


Ændret 27. juli 2021