Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Vildt

Hvis du er jæger eller restauratør, kan du læse her om salg og håndtering af vildt.

​​Jeg er jæger – hvad siger reglerne om vildt
Som jæger er der regler for, hvordan du må sælge dit nedlagte vildt. Mængden af vildt, som du må sælge, afhænger af, om du har en hygiejneuddannelse eller ej, eller om du er jæger i et jagtkonsortium. Læs mere i guiden:
 

 "Sådan kan du som jæger sælge vildt"

 

Jeg er restauratør – hvad siger reglerne om vildt
Hvis du er restauratør, må du gerne modtage vildt fra en privat jæger. Inden du går i gang, skal du have papirerne i orden. Det gør du ved at anmelde aktiviteten til Fødevarestyrelsen.
Du skal håndtere vildtet i restauranten på en hygiejnisk forsvarlig måde, fx i et separat lokale, der er indrettet til at modtage og klargøre vildt, og hvor du kan flå og udtage indvolde fra vildtet.
 
Du skal opsamle affald (fjer, pels, indvolde) m.m. på en hygiejnisk måde og aflevere det til en godkendt modtager (kontakt kommunens tekniske forvaltning og spørg, hvordan du skal forholde dig).

 
Hvad er et vildtdepot?
Et vildtdepot er defineret som et led mellem jægeren og en vildthåndteringsvirksomhed. Private eller offentlige lodsejere, jagtkonsortier og lignende skal registreres som vildtdepot, hvis de vil levere vildt til en vildthåndteringsvirksomhed. Registreringen gør, at man må indsamle og oplagre opbrækket storvildt og helt småvildt indtil transport til vildthåndteringsvirksomheden.
 
Registreringen indebærer ikke nødvendigvis, at depotet skal etableres som fysisk enhed. Hvis vildtet bliver transporteret til vildthåndteringsvirksomheden i umiddelbar forlængelse af jagten, er det ikke nødvendigt at have et egentligt opbevaringssted. Der skal dog være et opbevaringssted, hvis transporten af vildtet til vildthåndteringsvirksomheden ikke er påbegyndt, senest 12 timer efter at vildtet er nedlagt.
 
Hvad er en vildthåndteringsvirksomhed?
En vildthåndteringsvirksomhed er en virksomhed, der håndterer og forarbejder nedlagt vildt og kød af vildt. En dyrlæge foretager kødkontrol af slagtekroppen, som skæres op i mindre dele og sælges til detailhandelen. Hvis vildthåndteringsvirksomheden også opskærer og hakker kød, skal virksomheden også være autoriseret til disse aktiviteter.
 
En vildthåndteringsvirksomhed må som udgangspunkt ikke sælge direkte til den endelige forbruger, men kan godt have et begrænset detailsalg uden at være registreret som detailvirksomhed, fx ved salg af de fødevarer, virksomheden producerer.
 
Hvad er stalddørssalg af vildt?
Stalddørssalg er fx, når en jæger sælger nedlagt vildt eller kød af vildt i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning.

 
Må jægere tage kød med hjem til Danmark fra vildt, som de har skudt i fx Polen eller Sverige?
Ja, det må de som udgangspunkt gerne. Man skal dog altid orientere sig om den aktuelle situation for smitsomme husdyrsygdomme.
 
For vildsvin gælder særligt, at de skal være undersøgt for trikiner. Man må gerne tage det nedskudte dyr med til Danmark og få det undersøgt her.
 
Jægeren kan også vælge at få det nedlagte dyr undersøgt på et laboratorium i det land, hvor dyret er nedlagt. Undersøgelsen skal foretages på et akkrediteret laboratorium (se nedenfor). Det er jægerens ansvar at sørge for, at vildsvin eller andre arter, der er modtagelige for trikiner, bliver undersøgt. 
 
 
Akkrediterede laboratorier
  • Fødevarestyrelsens Laboratorium Ringsted, tlf. 72 27 69 00 – spørg efter Mikrobiologisk Laboratorium i Ringsted
  • Eurofins/Steins Laboratorium A/S, tlf. 70 22 42 66   

Skal jægere have en uddannelse efter fødevarereglerne?
Hvis en jæger driver jagt på vildtlevende vildt og ønsker at markedsføre vildtet til en vildthåndteringsvirksomhed, skal jægeren gennemføre en uddannelse i hygiejne m.m. Uddannelsen gør jægeren i stand til a​t gennemføre en første undersøgelse af vildtet. Kurset udbydes bl.a. hos Danmarks Jægerforbund. Spørg din lokale jagtforening. 

 
Skal jægere registreres efter fødevarereglerne?
Det at have jagttegn er samtidig en registrering efter fødevarereglerne. Som udgangspunkt er jægere primærproducenter, der er registreret i jægerregistret i Naturstyrelsen. Jægere skal derfor ikke også registreres i Fødevarestyrelsen. Jægeren får et jagttegn ved jagtprøven og bliver samtidig opført i jægerregistret. Jagttegnet er personligt. Selskaber og virksomheder kan altså ikke få jagttegn som en samlet enhed.
 
Læs mere
 
 
 

 

 

BrucelloseBrucellosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Brucellose.aspx03164aspx0htmlEmneside
Chronic Wasting Disease (CWD)Chronic Wasting Disease (CWD)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Chronic-Wasting-Disease.aspx03174aspx0htmlEmneside
Epizootisk hæmorrhagi (EHD)Epizootisk hæmorrhagi (EHD)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Epizootisk-hæmorrhagi-(EHD).aspx03218aspx0htmlEmneside
HarepestHarepesthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Harepest.aspx03286aspx0htmlEmneside
HydatidoseHydatidosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hydatidose.aspx03300aspx0htmlEmneside
Opdræt af fjervildtOpdræt af fjervildthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Opdræt-af-fjervildt-og-fugleinfluenza.aspx03452aspx0htmlEmneside
Overvågning for fugleinfluenza i fjerkræ og opdrættet fjervildtOvervågning for fugleinfluenza i fjerkræ og opdrættet fjervildthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvågning-af-fugleinfluenza-i-fjerkræ-og-opdrættet-fjervildt.aspx03463aspx0htmlEmneside
VildtopdrætVildtopdræthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Vildtopdræt.aspx03606aspx0htmlEmneside

Ændret 24. maj 2016