Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Veterinære lægemiddelrester i fødevarer

Husdyr, som er syge, behandles med medicin. Medicinen skal være godkendt og gives efter reglerne, så forbrugerne ikke udsættes for en sundhedsrisiko fra mælk eller kød fra dyrene.

​​​Det er sjældent, at der er rester af medicin i de danske dyr, der slagtes, og som ender på vores spiseborde.

Kun i ca. 0,1 pct. af de undersøgte planlagte prøver er grænseværdierne for medicinrester i husdyr overskredet (veterinære lægemiddelrester).

I tilfælde af overskridelser følges der op over for de ansvarlige producenter,​ fx med bøder.
 

Kontrol med medicinrester

Danmark har i mange år haft en omfattende kontrol med medicinrester i fødevarer, og i dag er der fælles EU-regler på området.

Landene i EU skal hvert år have deres planer for kontrol af medicinrester godkendt af EU-Kommissionen og de andre medlemslande. Lande uden for EU, som vil eksportere til EU, skal leve op til lignende kontrolkrav.

Kontrol af restkoncentrationer i animalske fødevarer
 
Læs mere om lægemiddelrester
 
 
Lovstof og regler
For langt de fleste medicinske stoffer er der fastsat en grænse for, hvor meget af et stof der må være tilbage i fx leveren fra en ko, når den slagtes. Reglerne er harmoniserede EU-regler.
 
Desuden er der frister for, hvor lang tid der skal gå, fra den medicinske behandling er afsluttet, til et dyr må levere mælk eller sendes til slagteriet. Når disse frister overholdes, findes der ikke medicinrester i fødevarerne over den tilladte grænse.
 
 

 
Ændret 2. december 2021