Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

VetStat

VetStat er den danske veterinære medicindatabase, hvor al receptpligtig medicin solgt til dyr i Danmark bliver registreret.

​En stigende forekomst af bakterier, der har udviklet resistens mod kendte antibakterielle midler, har gennem tiden skabt stigende bekymrin​​g hos såvel myndigheder som forskere. I 1998 blev der afholdt EU-konference i København om denne bekymring, der resulterede i en række anbefalinger, The Copenhagen Recommandations.
 
På baggrund af denne konference besluttede den daværende fødevareminister at oprette et register over forbruget af receptpligtig medicin til dyr på ejendomsniveau. VetStat blev udviklet i 1999, og har siden de første data blev registreret i 2000 været operationelt.
 
VetStat bliver blandt andet anvendt til forskning og monitorering af antibiotikaforbruget til dyr i Danmark. VetStat er et effektivt  værktøj for myndighederne til at afsløre uhensigtsmæssig eller ulovlig anvendelse af antibiotika. Data fra VetStat danner desuden grundlag for en række politiske beslutninger, reguleringer og initiativer.
  
Indberetning af receptpligtig medicin til VetStat
Al receptpligtig medicin solgt til dyr i Danmark skal registreres i VetStat, inkl. sera og vacciner, magistrel medicin samt coccidiostatika. Apoteker og andre virksomheder f.eks. foderstofvirksomheder er forpligtet til at indberette al salg af receptpligtig medicin til VetStat. Dyrlæger er ligeledes forpligtet til at indberettet den præcise mængde medicin, som de enten anvender eller udleverer når de behandler produktionsdyr.

Hvilke oplysninger man som apotek, foderstofvirksomhed eller dyrlæge skal indberette til VetStat, kan du se i via dette link til vores selvbetjening.

Antibiotikaopgørelser
Antibiotikaforbruget til dyr bliver monitoreret i VetStat. En gang om måneden udarbejder Fødevarestyrelsen opgørelser over antibiotikaforbruget til svin og kvæg samt det totale forbrug.


Adgang til VetStat
For at få adgang til VetStat kræves et login.
 
Login til VetStat kan fås ved skriftlig h​envendelse til Fødevarestyre​lsen via vores kontaktformular.


Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at adgangen til VetStat lukkes, hvis brugeren har været inaktiv i mere end 12 måneder. Dette gælder for alle brugere med undtagelse af dyrlægers egen adgang. 
 
Adgang for dyrlæger til VetStat
Alle dyrlæger tildeles adgang til VetStat i forbindelse med udstedelse af autorisation. Hvis man ikke er i besiddelse af sin adgangskode, kan en ny rekvireres ved henvendelse til CGI's Servicedesk på telefon 70 21  13 21 eller via e-mail: dk-support.dk@cgi.com

VetStat 2.0
VetStat fremtidssikres og moderniseres med udvikling af nyt VetStat 2.0. Læs mere om VetStat 2.0 projektet her.

Ændret 3. september 2020