Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

VetStat 2.0

VetStat fremtidssikres og moderniseres med udvikling af et nyt VetStat med arbejdstitlen VetStat 2.0.

Fødevarestyrelsen gennemfører i perioden fra januar 2018 til juni 2021 en gennemgribende analyse, omlægning og modernisering af den danske veterinære medicindatabase. Når det nye VetStat åbnes den 14. juni 2021, findes det her: VetStat 
 

Ved spørgsmål til det nye VetStat er man velkommen til at skrive en mail til vetstat@fvst.dk.  

Aktuel status

Det nye VetStat forventes idriftsat 14. juni 2021, og der arbejdes på højtryk for at sikre en god overgang til det nye system. Dette gælder både i forhold til sikring af de tekniske løsninger i forbindelse med konvertering og overførsel af data fra de gamle systemer til det nye, men også i forhold til at alle vores brugere bliver velinformeret om den kommende overgang. Frem mod idriftsættelse arbejdes der på at informere og undervise kommende brugere af det nye VetStat i systemet, og der bliver den kommende tid afholdt en række informationsmøder for de forskellige brugergrupper, hvor det bliver muligt at få en gennemgang af det nye system. I forbindelse med idriftsættelse vil der også være afsat ekstra ressourcer til at supportere vores brugere.

I slutningen af maj er der generalprøve på det nye VetStat, som vil blive gennemgået med henblik på funktionalitet og brugervenlighed, og at det nye system lever op til forventningerne.

 

Nyheder

Nyt VetStat forventes idriftsat 14. juni 2021

Planen for overgangen til det nye VetStat er kommet på plads. Det nye VetStat forventes at åbne for eksterne brugere den 14. juni 2021. Det nuværende VetReg lukker for brugeradgange ved udgangen af den 8. juni 2021, mens det nuværende VetStat lukker for brugeradgange ved udgangen af den 10. juni 2021. Du kan læse mere om dette i afsnittet "Plan for overgang til nyt VetStat".

Regelændringer, der skal understøtte funktionaliteten af det nye VetStat, har været i høring og forventes offentliggjort i Lovtidende ultimo maj. Indtil da kan udkast til ændrede bekendtgørelser findes på høringsportalen via disse links:

At sundhedsrådgivningsaftaler fremover skal indgås på besætningsniveau og at medicinindberetninger skal ske på besætningsnummer og ikke på CHR-nummer har givet anledning til en række ændringer, herunder behov for klare ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser, som sikrer håndteringen af de tekniske og juridiske udfordringer, der er forbundet med at gå fra ét IT system til et andet. De ændrede regler træder i kraft den 1. juni 2021.

 

Adgang til nyt VetStat

Alle danske og europæiske statsborgere vil få adgang til nyt VetStat via NemID eller eID (europæiske Nem Login). Med den almindelige borgeradgang har du mulighed for at tilgå begrænsede informationer og funktioner. Er du autoriseret dyrlæge i Danmark eller ejer af en besætning, vil du via dit NemID desuden automatisk få adgang til mere detaljerede data og funktioner.

Er du ansat i en virksomhed, f.eks. fodervirksomhed, apotek, dyrlægepraksis, universitet, styrelse eller kommune, og du på vegne af virksomheden ønsker at kunne tilgå særlige oplysninger og funktioner, som du er berettiget til ret til at tilgå, skal du logge ind i nyt VetStat ved brug af NemID medarbejdersignatur. Første gang du logger på via din NemID medarbejdersignatur skal du anmode Fødevarestyrelsen om den brugerrolle du ønsker ved at tilgå skærmbilledet 'Anmod om adgang' (se billede herunder). Fødevarestyrelsen vil behandle din anmodning hurtigst muligt, men du skal være opmærksom på, at der kan forekomme længere ekspeditionstid i forbindelse med idriftsættelsen af det nye VetStat.

Bemærk at din virksomhed skal have indgået en aftale med Nets for, at du som ansat kan få en NemID medarbejdersignatur. Hvordan man indgår en aftale med Nets og bestiller en NemID medarbejdersignatur kan du læse mere om her.

Når nyt VetStat er blevet idriftsat den 14. juni 2021 vil du kunne finde det her: VetStat 

 

Plan for overgang til nyt VetStat

Dato for åbning af det nye VetStat samt lukning af nuværende VetStat og VetReg
VetReg lukker for brugeradgange ved udgangen af den 8. juni 2021, mens det nuværende VetStat lukker for brugeradgange ved udgangen af den 10. juni 2021. Eksterne brugere vil have adgang til det nye VetStat fra mandag den 14. juni 2021.

Apoteker og fodervirksomheder vil fra VetReg lukker ved udgangen af den 8. juni 2021 til det nye VetStat åbner den 14. juni 2021 fortsat have mulighed for at tilgå oplysninger om dyrlægers ordinationsret via deres nuværende adgang til VetReg.

Overgang fra registrering på ejendomsniveau til besætningsniveau
Pr. 1. juni 2021 skal alle udleveringer af medicin og fodertilsætningsstoffer (coccidiostatika) til landbrugsdyr indberettes på besætningsnummer i stedet for CHR-nummer. Det er ikke muligt at indberette oplysninger om besætningsnummer i det nuværende VetStat, og eftersom det nye VetStat først åbner den 14. juni 2021, så vil indberetninger om udlevering/anvendelse af medicin og fodertilsætningsstoffer for juni først kunne registreres i nyt VetStat fra den 14. juni 2021. Dette gælder for de dyrlæger og fodervirksomheder som indberetter til VetStat enten via fil eller ved direkte indtastning. Indberetninger for juni fra apoteker samt fra dyrlæger via SEGES vil blive modtaget i perioden op til den 14. juni og indlæst i det nye VetStat i forbindelse med idriftsættelsen.

I det nye VetStat skal indberetninger om udlevering/anvendelse af medicin og fodertilsætningsstoffer overholde det nye krav til registrering på besætningsnummer – dette gælder også forsinkede indberetninger, der er ældre end 1. juni 2021, samt fejlrettelser i ældre indberetninger. Det vil med andre ord ikke være muligt at indberette oplysninger om medicin og fodertilsætningsstoffer på CHR-niveau med udleveringsdato/anvendelsesdato før 1. juni 2021 i de nye VetStat. Det er derfor vigtigt, at dyrlæger og fodervirksomheder, som indberetter til VetStat enten via fil eller ved direkte indtastning, har indberettet alle oplysninger om medicin og fodertilsætningsstoffer udleveret/anvendt til og med den 31. maj 2021 i det nuværende VetStat senest ved udgangen af den 10. juni 2021, hvor det nuværende VetStat lukker.

Pr. 1. juni 2021 vil der desuden også være krav til at sundhedsrådgivningsaftaler skal indgås og registreres på besætningsnummer i stedet for CHR-nummer. Dette beskrives nærmere i næste afsnit.

Data fra nuværende systemer til nyt VetStat
Det nye VetStat bliver en integration af de to nuværende systemer, VetStat og VetReg, og i forbindelse med overgangen vil data i det omfang og den detaljegrad det er muligt blive overført fra de nuværende systemer til det nye VetStat.

I forbindelse med overgangen til nyt VetStat vil data om medicinforbrug fra det nuværende VetStat blive overført med de informationer der her er til stede. Eftersom der pr. den 1. juni stilles krav til at forbrug af medicin og fodertilsætningsstoffer skal registreres på besætningsnummer i stedet for på CHR-nummer, så vil det nye VetStat både indeholde indberetninger registreret på ejendomsnummer (CHR-nummer) (medicin/fodertilsætningsstof anvendt/udleveret til og med 31. maj 2021) og besætningsnummer (medicin anvendt/udleveret fra og med 1. juni 2021).

Data fra VetReg, herunder oplysninger om sundhedsrådgivningsaftaler, vil blive overført til nyt VetStat efter VetReg lukker ved udgangen af den 8. juni 2021. Læs mere om konvertering af sundhedsrådgivningsaftaler herunder.

Konvertering af sundhedsrådgivningsaftaler

Sundhedsrådgivningsaftaler vil blive overført fra VetReg/nuværende VetStat til nyt VetStat efter VetReg lukker ved udgangen af den 8. juni 2021. De nuværende aftaler er registreret på CHR-nummer, men i nyt VetStat skal de være på besætningsniveau, hvorfor aftalerne vil blive tilpasset dette krav. Kravet medfører dog også, at der vil være tilfælde, hvor det ikke er muligt at omdanne en CHR-aftale til en besætningsaftale. Nedenfor beskrives, hvordan de forskellige typer af aftaler håndteres i forbindelse med overgangen fra VetReg/nuværende VetStat til nyt VetStat.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at alle dyrlæger med sundhedsrådgivningsaftaler sørger for at ajourføre deres aftaler i VetReg inden d. 8. juni 2021, for at minimere generne ved overgangen fra gammelt til nyt VetStat.

Konvertering af sundhedsrådgivningsaftaler og indsatsområder dyrevelfærd (svin og kvæg)

For at lette overgangen til det nye VetStat vil Fødevarestyrelsen automatisk konvertere så mange sundhedsrådgivningsaftaler som muligt. Følgende bliver gældende for sundhedsrådgivningsaftaler indgået før den 1. juni 2021 og registreret i VetReg senest den 8. juni 2021 (svin og kvæg):

 • Sundhedsrådgivningsaftaler, der omfatter ét CHR nummer med én besætning, vil i nyt VetStat blive registreret som værende indgået omfattende det pågældende besætningsnummer.
   
 • Sundhedsrådgivningsaftaler, der omfatter ét CHR nummer med to eller flere besætninger med samme ejer, vil i nyt VetStat blive opdelt og registreret som enkeltaftaler for de enkelte besætninger med samme type aftale som den hidtidige aftale.
   
 • Sundhedsrådgivningsaftaler, der omfatter ét CHR nummer med flere besætninger med forskellige ejere, betragtes som ophævet fra og med den 1. juni 2021:
  • Såfremt en besætning er større end eller lig med en eller flere af tærskelværdierne for obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale, skal den ansvarlige for besætningen indgå en ny aftale. Aftalen skal registreres i nyt VetStat fra den 14. juni og senest den 30. juni 2021.
  • Er antallet af dyr i en besætning mindre end tærskelværdierne for obligatorisk sundhedsrådgivning, og ønsker den ansvarlige for besætningen, at indgå en ny aftale med virkning fra den 1. juni 2021 skal aftalen være registreret i nyt VetStat fra den 14. juni og senest den 30. juni 2021.
    
 • Sundhedsrådgivningsaftaler, der er indgået samlet for kvægbesætninger, der er omfattet af en samdrift, vil i nyt VetStat være registreret fra og med den 1. juni 2021, som værende indgået omfattende de besætninger, som pr. den 31. maj 2021 var registreret i CHR under de CHR-numre, som samdriften omfatter. Bemærk dog, at der kan være tilfælde, hvor sundhedsrådgivningsaftaler for samdrifter ikke kan konverteres 1:1 mellem det gamle og nye system. Dette vil være tilfældet, hvis der er sket væsentlige ændringer i samdriftens sammensætning mellem sundhedsrådgivningsaftalens start og konverteringstidspunktet.

Der henvises i øvrigt til de detaljerede overgangsbestemmelser i § 39 i bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger og § 45 i bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger.

Særligt vedrørende konvertering af sundhedsrådgivningsaftaler for fåre- og gedebesætninger og akvakulturanlæg til nyt VetStat

Efter de nugældende regler er der ikke et krav om registrering af sundhedsrådgivningsaftaler for fåre- og gedebesætninger samt akvakulturanlæg i VetReg, men i praksis har Fødevarestyrelsen registreret disse aftaler i det nuværende VetStat på baggrund af fremsendt kopi til Fødevarestyrelsen af indgået aftale. I forhold til overgangen til nyt VetStat skal særligt fremhæves følgende:

 • For sundhedsrådgivningsaftaler, der er indgået senest den 31. maj 2021 og for hvilke, der ikke inden den 1. juni 2021 er sendt kopi af aftalen til den veterinærenhed i Fødevarestyrelsen, hvorunder besætningen hører, skal der sendes kopi af aftalen til veterinærenheden inden 8 dage efter den 1. juni 2021.
 • Derudover vil registrering af sundhedsrådgivningsaftaler for fåre- og gedebesætninger og akvakulturanlæg i det nye VetStat ske efter samme retningslinjer som for svin og kvæg, jf. ovenfor, ligesom registreringskrav i øvrigt vil være efter de samme retningslinjer som for svin og kvæg.

Der henvises i øvrigt til de detaljerede overgangsbestemmelser i § 16 i bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for fåre- og gedebesætninger og § 16 i bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for akvakulturvirksomheder.


​Baggrund

VetStat fremtidssikres

Regeringen indgik d. 13. december 2017 en bred politisk aftale om Veterinærforlig III 2018-2021. Partierne var enige om, at VetStat skal fremtidssikres, for fortsat at kunne danne grundlag for en videreudvikling af initiativer til regulering og overvågning af antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen. Baggrunden for at udvikle et nyt VetStat er først og fremmest en fremtidssikring og modernisering som følge af den hastige udvikling på IT-området.


Øget IT-sikkerhed

Ved omlægningen af VetStat tages der naturligvis hensyn til kravene i den ny Persondataforordning og til, at brugeradministrationen i VetStat skal leve op til det øgede sikkerhedskrav i offentlige it-løsninger.


Opgørelse af medicinforbrug

Det nye VetStat skal fortsat danne rammen om det solide grundlag for den detaljerede registrering af receptpligtige lægemidler til dyr, sådan som det er i dag. Der ændres ikke på de grundlæggende principper for registrering og opgørelse af forbruget af receptpligtige lægemidler til dyr.

Udviklingen i landbrugssektoren og anvendelsen af VetStat til regulering og sanktionering har dog øget behovet for en ændring af registreringsniveauet. I dag registreres og opgøres medicinforbrug på ejendomsniveau (CHR-niveau).

På en ejendom kan der imidlertid være flere besætninger med forskellige ejere. Når det er tilfældet, så er en opgørelse på ejendomsniveau ikke optimal. I det nye VetStat vil registreringsniveauet derfor overgå fra ejendomsniveau til besætningsniveau. Det betyder, at brugere i VetStat vil kunne se medicinforbruget på såvel besætningsniveau som CHR-niveau.

I det nye VetStat vil brugeren desuden få adgang til moderniserede og mere intuitive brugergrænseflader, som vil hjælpe brugeren til at få et bedre overblik og give denne adgang til mere detaljerede antibiotikaopgørelser.


Automatisk vareoprettelse

I det nye VetStat vil informationerne om de enkelte varer fremover primært blive hentet direkte fra Lægemiddelstyrelsens kartotek over markedsførte varer i Danmark (medicinpriser.dk). Tidligere blev hver vare oprettet manuelt. Overgangen til den automatiske vareoprettelse vil sikre, at informationerne er identiske med dem, medicinalvirksomhederne selv har indberettet til Lægemiddelstyrelsen. Der vil automatisk blive overført informationer om varenummer, navn, indholdsmængde og enhed, ATC-kode, styrke og dispenseringsform. Det vil fortsat være nødvendigt, at Fødevarestyrelsen opretter enkelte varer manuelt som f.eks. varer på udleveringstilladelse.

Overgangen fra manuel til automatisk vareoprettelse med afsæt i Lægemiddelstyrelsens kartotek, medfører to primære ændringer:

 • Alle varer i det nye VetStat vil blive oprettet med de styrker, som varen er oprettet med hos Lægemiddelstyrelsen.
 • Alle ADD'er vil med overgangen til det nye VetStat blive gennemset med henblik på oprydning og ensretning. 

Fødevarestyrelsen vil kommunikere yderligere om disse ændringers praktiske betydning senest ved idriftsættelsen af nyt VetStat.

I 2014 blev det besluttet at ensrette ADD'erne således, at lægemidler med samme aktive stof, samme dispenseringsform og samme styrke tildeles samme ADD. En fuldstændig beskrivelse af principperne for fastsættelse af ADD'er kan findes i bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger.

Ved gennemgangen af alle ADD'er er gamle og forældede værdier fjernet, og fundne fejl er rettet.


VetReg (dyrlægeregistret) integreres i nyt VetStat

Det nye VetStat kommer til at rumme de oplysninger, som i dag findes i VetReg. Det er oplysninger om dyrlæger, dyrlægepraksis, sundhedsrådgivningsaftaler og indsatsområder for dyrevelfærd. Disse oplysninger samles med oplysninger om medicinforbrug til dyr.

Dette betyder, at VetReg (dyrlægeregistret) udfases i umiddelbar tilknytning til idriftsættelsen af det nye VetStat. Eksisterende oplysninger fra VetReg om dyrlæger, praksis, sundhedsrådgivningsaftaler og indsatsområder vil, for langt størsteparten af oplysningerne, blive overført automatisk til det nye VetStat. Sundhedsrådgivningsaftaler, der omfatter et CHR-nummer med flere besætninger med forskellige ejere, forventes dog at blive ophævet, da det ikke er muligt at fastslå hvilken besætning/ejer den pågældende aftale skal overgå til. Ny aftale skal indgås individuelt for den enkelte besætning, såfremt der for denne er krav om at indgå en aftale, jf. tærskelværdier. Se mere om dette under afsnittet "Plan for overgang til nyt VetStat".


Idriftsættelse

Vi er sammen med vores IT leverandør kommet på plads med en plan for overgangen til nyt VetStat. Det nye VetStat åbner for eksterne brugere den 14. juni 2021. Det nuværende VetReg lukker for brugeradgange ved udgangen af den 8. juni 2021, mens det nuværende VetStat lukker for brugeradgange ved udgangen af den 10. juni 2021. Du kan læse mere om dette i afsnittet "Plan for overgang til nyt VetStat".

Projektets opbygning og tidslinje

VetStat 2.0 projektet anvender Statens IT-projektmodel som projektledelsesmodel. Modellen består af 4 faser; idé-, analyse-, gennemførelses-, og realiseringsfase.

Selve it-udviklingen sker i gennemførelsesfasen i samarbejde med projektets it-leverandør. Gennemførelsesfasen er opdelt i 4 iterationer.

En iteration er en kortere periode, hvor der både designes, udvikles og testes. I en iteration afholdes en række workshops mellem projektdeltagere og IT-leverandøren, hvor de forskellige delelementer f.eks. skærmbilleder til det nye VetStat gennemgås. Derefter går IT-leverandøren i gang med at udvikle de netop gennemgåede delelementer, som demonstreres, hvorefter de udviklede delelementer bliver testet og godkendt.

Under gennemførelsesfasen afholdes der også workshops med projektets interessenter, som derved får mulighed for at sætte deres eget aftryk på det nye VetStat. I september 2019 afholdes workshops med bl.a. Den Danske Dyrlægeforening, SEGES og fodervirksomhederne. I 2020 har workshops og møder været præget af COVID-19 restriktionerne, og langt de fleste aktiviteter er blevet gennemført ved virtuel mødeafholdelse.

Overblik over projektets milepæle

VetStat 2.0 tidslinje_23-02-2021.PNG

 1. Idéfase start (januar 2018) 
 2. Analysefase start (februar 2018)
 3. Interessentworkshop om gevinster (november 2018)
 4. Risikovurdering ved Statens IT-råd (februar 2019)
 5. Kontrakt indgået med IT leverandør (maj 2019)
 6. Gennemførselsfase start (maj 2019)
 7. Interessentmøder (september 2019)
 8. Uddannelse af superbrugere påbegyndes (primo 2021)
 9. Nyt VetStat 2.0 er klar til at tage i brug (juni 2021)
 10. Realiseringsfase (april 2021 til 2028)
Input fra interessenter 

En vigtig faktor i udviklingen af det nye VetStat er input fra interessenter, der indberetter og anvender data i VetStat, f.eks. SEGES, fodervirksomheder, dyrlæger, landmænd og branche- og forskningsinstitutioner. Vi ønsker at det nye VetStat skal imødekomme ønsker fra vores interessenter, ligesom det skal være intuitivt og brugervenligt. Det var derfor planen, at vi i løbet af projektet ville afholde en række møder og workshops, hvor interessenterne kunne få mulighed for at komme med inputs og sætte deres aftryk på projektet. Siden marts 2020 har vi ikke helt kunne leve op til vores planer. Workshops har vi helt måtte opgive i 2020 grundet COVID-19 restriktionerne, men der er afholdt en lang række møder med interessenter, hvor de fleste er gennemført via virtuelle kanaler, og vi håber, at vi under de givne omstændigheder er kommet rundt til alle.

I analysefasen blev der afholdt interessentworkshop om gevinster. I den anledning blev der identificeret en række ønsker for det fremtidige VetStat. Et vigtigt udsnit er gengivet herunder:

 • Opdateret data om forbrug i real tid
 • Højere datakvalitet – færre fejlindberetninger
 • Grafisk og differentieret præsentation af data
 • Nemmere tilgængelighed og gode brugeroplevelser
 • Solidt fundament for rådgivning og anbefalinger
 • Understøttelse af landmandens drift

I forhold til disse ønsker mener vi, at vi er kommet godt rundt om dem alle, og vi glæder os til at præsentere det færdige resultat for vores interessenter.

Hvad kommer VetStat 2.0 til at betyde for mig?

Dyrlæger skal fortsat indberette til VetStat, men skal fremadrettet, når det nye VetStat sættes i drift, indberette på besætningsniveau i stedet for på ejendomsniveau (CHR-niveau). Det gælder også, hvis man indberetter gennem et administrativt system via SEGES eller ved recepter til apoteket. I det nye VetStat vil brugergrænsefladen blive mere brugervenlig og intuitiv, og det vil blive muligt at se mere detaljerede antibiotikaopgørelser. 

Fodervirksomheder skal ligesom dyrlæger indberette på besætningsniveau i stedet for ejendomsniveau. For fodervirksomhederne gælder det ligeledes, at brugergrænsefladen bliver mere intuitiv.

Et vigtigt ønske til det nye VetStat er højere datakvalitet. I forvejen er datakvaliteten høj, men den øges yderligere ved at sikre færre fejlindberetninger samt ved, at de fejl der identificeres bliver rettet/håndteret. Derfor valideres indberetninger, hvor det er muligt, og et fejlhåndteringsmodul indgår som en vigtig komponent i det nye VetStat. Fejlhåndteringsmodulet gør dyrlæger og fodervirksomheder opmærksomme på eventuelle fejlregistreringer og giver adgang til, at de pågældende kan rette/håndtere fejlindberetninger.  

Der udvikles dashboards for alle type brugere. Dashboards giver nem adgang til en række komponenter, og mulighed for at tilføje komponenter og tilpasse dashboardet, så det understøtter brugerens individuellebehov.

Som noget nyt bliver der udviklet en brugergrænseflade for landmænd. Landmænd vil i det nye VetStat få mulighed for at se detaljerede antibiotikaopgørelser for egne besætninger, ligesom de får adgang til oplysninger om sundhedsrådgivningsaftaler for deres besætninger.

Borgere i hhv. Danmark og øvrige EU-lande vil i det nye VetStat kunne logge ind ved brug af Nem Login eller eID (europæisk Nem Login). Det gør det nemmere for alle brugere og vil forbedre sikkerheden og sporbarheden markant.

Læs mere om VetStat

Læs om det nuværende VetStat her

Lovstof og regler 

På vores lovstofside for lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning finder du regler, der er revante for denne side. Link herunder:

Lovstofside for lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning

Berørte love og regler for denne sides indhold finder du her: 

 

Ændret 20. juli 2021