Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol med dyrevelfærd

Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende, at lovgivning omkring dyrevelfærd bliver overholdt i alle faser af et dyrs liv – fra fødsel til død.

Hvor og hvornår?
Hvert år foretager Fødevarestyrelsen stikprøvekontrol af reglerne for dyrevelfærd for landbrugsdyr i besætninger, under transport og på slagterier.

Derudover bistår Fødevarestyrelsen politiet som faglig rådgiver ved vurdering i dyreværnssager.

Mange kontroller er uden anmærkninger
Mange kontroller afsluttes med kontrolresultatet ingen anmærkninger. Det betyder, at overholdelse af reglerne for dyrevelfærden er i orden. Men der er også kontroller, hvor reglerne for dyrevelfærd ikke er i orden.

Hvis forholdene i besætningen ikke er i orden
Hvis der ikke er tale om en egentlig overtrædelse, men om forhold, som måske kan udvikle sig til en overtrædelse, kan kontrolløren vejlede om gældende regler. Dette er ikke en sanktion.

Hvis der konstateres uoverensstemmelser med reglerne, vil kontrolløren reagere alt efter forholdets karakter. I tilfælde af mindre alvorlige overtrædelser vil der typisk blive givet en indskærpelse til den ansvarlige for dyrene – det svarer til at præcisere over for den ansvarlige, hvilke regler der gælder. 

Hvis der er behov for en konkret handling for at standse overtrædelsen, kan kontrolløren give et påbud om at rette op på forholdene. Et påbud vil omfatte en tidsfrist for påbuddets gennemførelse.Hvis der er tale om alvorlige overtrædelser, hvis et påbud eller en indskærpelse ikke bliver fulgt eller i tilfælde af gentagelse, meldes forholdet til politiet.

Uanset hvilken sanktion kontrolløren giver, vil der blive fulgt op med en opfølgende kontrol. Den opfølgende kontrol er gebyrbelagt.

Læs mere om, hvordan et kontrolbesøg i en besætning foregår.

Love og regler
Du kan læse om reglerne på lovstofsiden –​ Dyrevelfærd.

Ændret 22. februar 2022