Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Vejledning om økologiske fødevarer

Vejledningen fortæller om reglerne for fremstilling og markedsføring af økologiske fødevarer og den tilhørende kontrol.

​​Vejledningen om økologiske fødevarer er først og fremmest rettet mod virksomheder, der markedsføre​r økologiske fødevarer samt andre med særlig interesse i reglerne om økologiske fødevarer.

Læs Vejledning om økologiske fødevarer m.v. - september 2022

Seneste ændringer ​​i vejlednin​gen

Herunder er beskrevet de væsentligste ændringer i vejledningen om økologiske fødevarer af september 2022, sammenholdt med den tidligere version af vejledningen fra december 2021.

Rettelse af fejl vedr. overgangsordningen for, hvilke landbrugsingredienser, der må anvendes på ikke-økologisk form. Positivliste-økologiforordningens bilag V, del B, kan først anvendes fra 1. januar 2024 (ikke fra 1. januar 2022, sådan som det fremgik af den tidligere vejledning).

Indtil 1. januar 2024 gælder bilag IX i den gamle økologi-gennemførelsesforordnings (kf 889/2008).

Forarbejdede økologiske fødevarer, der er produceret før den 1. januar 2024 med ikke-økologiske landbrugsingredienser fra bilag IX, må markedsføres efter denne dato, indtil lagrene er opbrugt.
 
Det forventes ikke, at den forkerte udmelding i den tidligere vejledning giver større problemer, da det gamle bilag IX indeholder langt flere ingredienser end det nye bilag V, del B.

Virksomheder, der anvender en af de få ingredienser, som findes på det nye, men ikke det gamle, bilag kan søge om en national tilladelse til brug af ikke-økologiske landbrugsingredienser, jf. afsnit 1.3/3.4/3.4.1.

Uddybninger og præciseringer af følgende emner:

 • Urtesalt, røgning, fremstillingsprincipper (afsnit 3.2.1)
 • Begrebet "mikroorganismepræparater" (afsnit 3.3)
 • Læsning af positivliste-økologiforordningens lister (afsnit 3.3)
 • Aroma (afsnit 3.3.2)
 • Gær, herunder "scoby" til fremstilling af kombucha og at gær-autolysat ikke kan anvendes som "mikroorganismepræparat", da der ikke er tale om aktive mikroorganismer (afsnit 3.5)
 • Eksportbestemmelserne, herunder specifikt vedr. USA og Korea (afsnit 5.2/5.2.1/5.2.1.1/5.2.1.2/5.2.1.3)
 • Fødevarestyrelsen accepterer en praksis, hvor også "indpakkede" økologiske fødevarer (jf. definitionen i afsnit 6.2.3.2) kan videregives fra ikke-økologicertificerede detailbutikker til andre virksomheder under samme betingelser som færdigpakkede fødevarer, hvis formålet er at undgå madspild (afsnit 6.2.3)
 • Økologicertificering af internetbutikker, hvor salg og opbevaring/afsendelse af færdigpakkede varer ikke sker fra samme adresse (afsnit 6.2.3.2)
 • Batchvise opgørelser (afsnit 6.3.11.2.1)
 • Vurdering af balancen mellem brug af råvarer og produktion af færdigvarer (afsnit 6.3.11.6). Input/output-balancen eksemplificeres nu ved den samme enkle model for alle virksomheder – dvs. også de såkaldte "100 % økologi-virksomheder". Der er tale om samme model, som også anvendes i "marmeladeregnskabs-eksemplet" på FVST.dk.
 • Hvornår en sammensat vare/halvfabrikata kan betragtes som en særskilt råvare under "anprisningsmodellen" (som kan anvendes af detailvirksomheder) (afsnit 6.3.17.1)
 • Ændringer/ophør af økologi-aktiviteter, særligt ved ejerskifte og flytning (afsnit 6.5)

Opdatering af lovgivningsreferencer – særligt til de nye forordninger vedr. import af økologiske fødevarer fra tredjelande (afsnit 1)

 

Hvis du har bemæ​​rkninger til vej​​ledningen

Vejledningen om økologiske fødevarer sendes ikke i høring, men bemærkninger modtages gerne løbende.

Send bemærkninger til okologi@fvst.dk - med emnet "Bemærkninger til økologivejledningen

 

Vejledningen vil blive justeret efter behov på baggrund af de indko​mne bemærkninger.

Ændret 27. september 2022