Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Varespecifikationer

Varespecifikationen er en beskrivelse af produktet, dets særlige karakteristika og fremstillingsmetode samt en beskrivelse af sammenhængen mellem produktet, dets karakteristika og det geografiske område.

​Varespecifikationer i national høring

Du kan se varespecifikationer, der er i en national høringsprocedure, herunder: 

Der er i øjeblikket ingen varespecifikationer, der er i en national høringsprocedure.

Ansøgninger fremsendt til kommissionen
Efter høringsperioden vurderer Fødevarestyrelsen på baggrund af eventuelle indsigelser, om ansøgningen opfylder betingelserne for registrering. Hvis styrelsens vurderer, at ansøgningen opfylder betingelserne for registrering fremsendes ansøgningen videre til Kommissionen. Hvis Kommissionen vurderer, at ansøgningen opfylder betingelserne til registrering offentliggør den ansøgningerne i EU-Tidende. Dette er indledningen til en ny høringsperiode, som løber i 3 måneder, hvor indsigelser fra andre medlemslande og tredjelande kan indgives.
 

Ansøgninger fremsendt til Kommissionen (endnu ikke offentliggjort)

 
Der er i øjeblikket ingen danske ansøgninger.

Ansøgninger offentliggjort af Kommissionen

Der er i øjeblikket ingen offentliggjort ansøgninger fra Danmark.

Ændringer i varespecifikationer

Det kan være nødvendigt at ændre i varespecifikationerne. Det gælder både varespecifikationer for registrerede produkter og varespecifikationer for endnu ikke registrerede produkter. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, foretages en ny høring. Hvis der er tale om mindre ændringer, skal der ikke foretages en ny høring. Ansøgninger om ændringer i varespecifikationer sendes til afgørelse i EU-Kommissionen.

 

Ændrede varespecifikationer offentliggøres med henblik på orientering af 3.-parter. Hvis der er tale om væsentlige ændringer vil ændringen også blive sendt i høring via Høringsportalen. 

Der er i øjeblikket ingen ansøgninger om ændring i varespecifikationer  fra Danmark i proces.

Varespecifikationer for danske registrerede produkter
Der er i øjeblikket 13 dansk registrerede navne under EU’s ordninger og beskyttede geografiske betegnelser (BGB); 8 navne under ordningen vedr. landbrugsprodukter og fødevarer (forordning (EU) 1151/2012) og 5 vine (forordning (EU) 1308/2013), 4 under BGb-ordningen og én under BOB-ordningen.

Landbrugsprodukter og fødevarer

Kontrolorgan: AgroManagement

Kontrolorgan: Eurofins Steins Laboratorium A-S

Vine

Kontrolorgan: Fødevarestyrelsen

Du kan se alle de registrerede produkter i EU's register e-Ambrosia
 
Skabeloner til ansøgninger

Skabeloner kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside:


Ændret 16. juli 2021