Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Varespecifikationer

Varespecifikationen er en beskrivelse af produktet, dets særlige karakteristika og fremstillingsmetode samt en beskrivelse af sammenhængen mellem produktet, dets karakteristika og det geografiske område.

​Varespecifikationer i national høring

Du kan se varespecifikationer, der er i en national høringsprocedure, herunder: 

Der er i øjeblikket ikke varespecifikationer, der er i en national høringsprocedure.

Ansøgninger fremsendt til kommissionen
Efter høringsperioden vurderer Fødevarestyrelsen på baggrund af eventuelle indsigelser, om ansøgningen opfylder betingelserne for registrering. Hvis styrelsens vurderer, at ansøgningen opfylder betingelserne for registrering fremsendes ansøgningen videre til Kommissionen. Hvis Kommissionen vurderer, at ansøgningen opfylder betingelserne til registrering offentliggør den ansøgningerne i EU-Tidende. Dette er indledningen til en ny høringsperiode, som løber i 3 måneder, hvor indsigelser fra andre medlemslande og tredjelande kan indgives.
 

Ansøgninger fremsendt til Kommissionen (endnu ikke offentliggjort)

Nye Samsø kartofler:

 


Ansøgninger offentliggjort af Kommissionen

Havar​ti:

Dons:

 
 
Ændringer i varespecifikationer
Det kan være nødvendigt at ændre i varespecifikationerne. Det gælder både varespecifikationer for registrerede produkter og varespecifikationer for endnu ikke registrerede produkter. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, foretages en ny høring. Hvis der er tale om mindre ændringer, skal der ikke foretages en ny høring. Ansøgninger om ændringer i varespecifikationer sendes til afgørelse i EU-Kommissionen.
 
​Ændrede varespecifikationer offentliggøres med henblik på orientering af 3.-parter. Hvis der er tale om væsentlige ændringer vil ændringen også blive sendt i høring via Høringsportalen


Ansøgninger om ændring i varespecifikationer i proces:

Mindre ændring af varespecifikationen for Lammefjordskartofler. Ændringen vedrører datoen for begyndelsen af optagning af BGB-Lammefjordskartofler. Datoen ændres fra 1. september til 1. juli.

Revideret varespecifikation for lammefjordskartofler

 ​
Varespecifikationer for danske registrerede produkter

Der er i øjeblikket 11 dansk registrerede produkter under EU’s ordninger og beskyttede geografiske betegnelser (BGB); 7 produkter under ordningen vedr. landbrugsprodukter og fødevarer (forordning (EU) 1151/2012) og 4 vine (forordning (EU) 1308/2013).

Landbrugsprodukter og fødevarer

Kontrolorgan: AgroManagement

Kontrolorgan: Eurofins Steins Laboratorium A-S

Vine

Du kan se alle de registrerede produkter i EU's register DOOR.

Læs mere:
Danske BGB-oste

 
Skabeloner til ansøgninger

Skabeloner kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside:

Ændret 17. marts 2020