Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Vand til primærproduktion

Der er særlige krav til kvaliteten af det vand, man bruger i primærproduktion af fødevarer, f.eks. til at vande grøntsager, vaske malkeanlæg eller vand til dyr. Læs mere herunder og se også eksempler på konkrete risikovurderinger af vand med forskellig kvalitet.

​​​​​​​​Hvad fors​tås v​​​​e​d​​ ​​​​rent vand?

Man skelner mellem ”drikkevand” og ”rent vand” til brug i fødevarevirksomheder, både før og efter primærproduktion.

Drikkevand er vand, som opfylder kravene i drikkevandsbekendtgørelsen. 

Rent vand er defineret som vand, der ikke kan skade den producerede fødevare. Vandet behøver ikke have samme høje kvalitet som drikkevand, men det må ikke indeholde skadelige stoffer, som kan foru-rene fødevaren. Kravene til kvaliteten af rent vand kan være forskellige, alt efter hvilken type produktion vandet skal bruges til. 

Rent vand til pro​​duktion af frugt og grønt

Vand til brug i primærproduktion af frugt og grønt skal være drikkevand eller rent vand.

Hvis en primærproducent ønsker at bruge rent vand i sin produktion skal producenten konkret vurdere hvilken kvalitet af rent vand, som vil være nødvendig. 

Vurderingen skal f.eks. dække overvejelser om:

  • Vandets kilde, opbevaring og distribution
  • Vandingsmetode
  • Afgrøden, og hvilken behandling afgrøden eventuelt får senere

Læs mere om vurdering af kvaliteten af vand til brug i primærproduktion her i EU’s Vejledning om imødegåelse af mikrobiologiske risici i friske frugter og grøntsager, bilag II

Vand til vask af malkeanlæg

Vand til vask af malkeanlæg skal være rent vand eller drikkevand.

Hvis man vil bruge rent vand, skal man sikre sig, at vandet har den rette kvalitet. Oftest vil den mikrobiologiske kvalitet af vandet skulle svare til drikkevand. 

Der kan dog være andre krav i branchekoder, eksempelvis i "Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger" eller "Arlagå​​rden"​.

Vand til vanding af dyr

Vand til vanding af dyr og vand til akvakultur skal være af passende kvalitet. Der er ikke specifikke krav til vandets kvalitet, men det må ikke indeholde stoffer, der kan forurene dyrene eller de animalske produkter (kød, mælk, æg, etc.). Vandet må heller ikke være af så dårlig kvalitet, at dyrene ikke vil drikke af det. 

Der er særregler for vand til dyr under transport. 

Læs om de særlige regler for vand til dyr under transport her: Fodring af dyr under transport

Krav om at tage prøver af vandet

Hvis en primærproducent bruger rent vand, skal producenten regelmæssigt tage prøver af vandet og få det analyseret for relevante parametre, f.eks. for mikroorganismer og metaller. Det skal hjælpe til at sikre og kontrollere, at vandet opfylder kravene til rent vand og kan bruges uden risiko.

I de situationer, hvor der er krav om at bruge drikkevand, skal vandet leve op til kravene i drikkevandsbekendtgørelsen, også når vandet kommer fra primærproducentens egen boring. 

Oversigt over ”risikovurderinger” af vand

Der er udført en række konkrete risikovurderinger af vand, der ikke lever op til kravene i drikkevandsbekendtgørelsen. Disse risikovurderinger beskriver en konkret brug af vandet, hvilket kemisk stof, der over-skrider grænseværdien, og hvor stor overskridelsen er. 

Risikovurderingerne kan være en hjælp for andre primærproducenter i lignende situationer, f.eks. hvis en primærproducent vil vande grise med vand, der har en lille overskridelse på mængden af arsen, eller vil bruge vandet til at vaske et malkeanlæg. 

Se oversigten over risikovurderinger for udvalgte stoffer i rent vand her
Oversigt over risikovurderinger af vand med metaller 19-07-2022

Hvis du er en fødevarevirksomhed efter primærproduktion

Du kan læse mere om krav til brug af vand i fødevarevirksomheder efter primærproduktionen i Hygiejnevejledningens kapitel 10. Vand i fødevarevirksomheder

Regler brugt på denne side

Du kan læse mere om fødevarehygiejnereglerne på siden Hygiejneregler

Du kan læse mere om foderhygiejnereglerne på siden Foder

Du kan læse mere om kravene til drikkevand i Drikkevandsbekendtgørelsen

Ændret 20. juli 2022