Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Undtagelser fra mærkningsreglerne for fodermidler og foderblandinger

Der er undtagelser fra hovedreglerne for mærkning, når visse betingelser er opfyldt

​​​Hovedreglerne er:

• Fodermidler skal mærkes efter reglerne i markedsføringsforordningens artikler 15 og 16.
• Foderblandinger skal mærkes efter reglerne i markedsføringsforordningens artikel 15 og 17.

Når du åbner linket under afsnittet "Lovstof og regler", kommer du til oversigt over reglerne på foderområdet – her finder du ”EU: Markedsføringsforordningen”.

Undtagelse for salg af fodermidler fra landmand til landmand
Fodermidler, som sælges fra én landmand til en anden landmand, og som ikke indeholder konserveringsmidler eller ensileringsmidler, behøver ikke at blive mærket med oplysningerne herunder.
Undtagelsen står i markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 3:
 
Følgende mærkning efter markedsføringsforordningen, artikel 15, litra c), d), e) og g), hhv. artikel 16, stk. 1, litra b), kan udelades:
 • Virksomhedens godkendelsesnummer
 • Referencenummer / Batchnummer
 • Nettomængden
 • Vandindhold
 • De obligatoriske oplysninger for fodermidlet

 

Undtagelse om udeladelse af mærkningsoplysninger ved salg af fodermidler
En række mærkningsoplysninger kan udelades af mærkningen, under forudsætning af at køberen skriftligt inden handelen har givet afkald på at få disse oplysninger. En handel kan omfatte flere leverancer.
Undtagelsen står i markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 1:
 
Følgende mærkning efter markedsføringsforordningen, artikel 15, litra c), d), e) og g), hhv. artikel 16, stk. 1, litra b), kan udelades når køberen skriftligt inden handelen har givet afkald på at få disse oplysninger:
 • Virksomhedens godkendelsesnummer
 • Referencenummer / Batchnummer
 • Nettomængden
 • Vandindhold
 • De obligatoriske oplysninger for fodermidlet

Køberen skal være opmærksom på, at man ved at give afkald på disse mærkningsoplysninger ikke får sporbarhedsinformationer om fodermidlet, blandt andet hverken sælgerens godkendelsesnummer eller fodermidlets referencenummer / batchnummer.
 
Undtagelse ved salg af foderblandinger af helt korn og hele frø og frugter  
I mærkningen af en foderblanding, der kun indeholder fodermidler, der er helt korn og/eller hele frø og/eller hele frugter, kan undlades angivelse af de obligatoriske angivelser / "de analytiske bestanddele".
Undtagelsen står i markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 4:
 
Følgende mærkning efter markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra f), kan udelades:
 • De obligatoriske angivelser / "De analytiske bestanddele"

 

Undtagelse ved salg af foderblandinger med højst 3 fodermidler
I mærkningen af en foderblanding, der højst indeholder 3 fodermidler, kan undlades angivelse af dyreart eller dyrekategori hhv. af brugsanvisningen, forudsat de indgående fodermidler fremgår af beskrivelsen af foderblandingen, altså indgår i foderblandingens navn.
Undtagelsen står i markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 5:
 
Følgende mærkning efter markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra a) og b), kan udelades når de indgående fodermidler fremgår af beskrivelsen af foderblandingen:
 • Dyreart eller dyrekategori, som foderblandingen er beregnet til
 • Brugsanvisningen for foderblandingen
 
Undtagelse fra angivelse af mærkningsoplysningerne i sin helhed
Mærkningsoplysningerne skal gives i sin helhed efter reglen i markedsføringsforordningen, artikel 14, stk. 1.
Der er dog en række mærkningsoplysninger, der kan gives uden for helheden, når det angives, hvor disse mærkningsoplysninger kan findes.
Undtagelsen står i markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 2:
 

Mærkning af fodermidler

Følgende mærkning efter markedsføringsforordningen, artikel 15, litra c), d) og e), hhv. artikel 16, stk. 2, litra c), kan gives uden for helheden når det angives, hvor disse mærkningsoplysninger kan findes:
 • Virksomhedens godkendelsesnummer
 • Referencenummer / Batchnummer
 • Nettomængden
 • Datoen for mindste holdbarhed – hvis fodermidlet indeholder fodertilsætningsstoffer
 

Mærkning af foderblandinger

Følgende mærkning efter markedsføringsforordningen, artikel 15, litra c), d) og e), hhv. artikel 17, stk. 1, litra c), d) og e), kan gives uden for helheden når det angives, hvor disse mærkningsoplysninger kan findes:
 • Virksomhedens godkendelsesnummer
 • Referencenummer / Batchnummer
 • Nettomængden
 • Angivelse af hvem producenten er, hvis denne ikke er mærkningsansvarlig
 • Datoen for mindste holdbarhed
 • Listen over fodermiddelindholdet under overskriften "Sammensætning"
 
Undtagelse for foder til selskabsdyr, hvor pakningen indeholder flere beholdere
I mærkningen af foder til selskabsdyr, hvor pakningen indeholder flere beholdere, behøver en række af mærkningsoplysninger kun at stå på pakningen og ikke på den enkelte beholder i pakningen.
Undtagelsen gælder både for fodermidler og foderblandinger, og pakningerne må højst indeholde 10 kg foder.
Undtagelsen står i markedsføringsforordningen artikel 21, stk. 7.
 

Mærkningsoplysninger kan nøjes med at stå på pakningen

Følgende mærkning efter markedsføringsforordningen artikel 15, litra b), c), f) og g), hhv. artikel 17, stk. 1, litra b), c) e) og f):
 • Navn og adresse på den mærkningsansvarlige
 • Virksomhedens godkendelsesnummer
 • Listen over indholdet af fodertilsætningsstoffer under overskriften "Tilsætningsstoffer"
 • Vandindhold
 • Brugsanvisningen for foderblandingen
 • Angivelse af hvem producenten er, hvis denne ikke er mærkningsansvarlig
 • De obligatoriske angivelser / "De analytiske bestanddele"
 • Listen over fodermiddelindholdet under overskriften "Sammensætning" 

 

Lovstof og regler
Ændret 19. juli 2021