Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udtagelse og indsendelse af officielle prøver

Undersøgelse af lovomfattede dyresygdomme udtages efter den bekendtgørelse som prøveudtagelsen er ophængt i, og indsendes til det af Fødevarestyrelsen hertil godkendte laboratorie. 

​Dyresygdomme der er omfattet af dansk lovgivning, tæller en lang række sygdomme. En del af disse er anmelde pligtige sygdomme, ophængt i liste bekendtgørelsen, og andre sygdomme er omfattet af lovgivning om sygdomsovervågning som Danmark udfører på frivillig basis.

Disse prøver har alle det til fælles at der er tale om officielle prøver, dvs. at de bliver udført og betalt af Fødevarestyrelsen og skal udføres på et af Fødevarestyrelsen dertil godkendt og udpeget laboratorium.

Overordnet gælder det at alle prøver udtaget på baggrund af mistanke om anmeldepligtige sygdomme, listet i liste 1 og liste 2 i listebekendtgørelsen, altid skal undersøges på det nationale referencelaboratorium  DK-VET, der varetager den laboratoriemæssige opgave af det veterinære beredskab.

Øvrige prøver og nogle overvågningsprøver kan på baggrund af ophænget i deres bekendtgørelser og godkendelse af Fødesvarestyrelsen, analyseres på andre laboratorier.

I listen nedenfor fremgår alle lovomfattede sygdomme, hvilke bekendtgørelser de enkelte prøver er ophængt i og hvor de skal sendes hen for analyse.

Mistankeprøver for de i Liste 1 listede sygdomme, skal udtages af Fødevarestyrelsen, eller i samråd hermed. Derfor er der ud fra Laboratorium ved disse prøver angivet "kontakt Fødevarestyrelsen".

Tilgå listen her 

Ændret 18. februar 2020