Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Godkendte kontrolsteder for ikke-animalske produkter

Ikke-animalske fødevarer og foder, som er underlagt importrestriktioner eller midlertidigt forøget kontrol, skal indføres via et grænsekontrolsted (Border Control Post, BCP). Det samme gælder plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong.

​Sendinger af ikke-animalske fødevarer og foder og plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong skal forhåndsanmeldes til det BCP, hvor sendingen kommer ind i Danmark.

Vær desuden opmærksom på, at du muligvis skal forhåndsanmelde til et BCP beliggende i et andet EU land, hvis din sending kommer ind der som første indgangsted.

Forhåndsanmeldelse skal ske via IT-systemet TRACES NT. Du kan læse mere om brugen af TRACES NT på vores hjemmeside.

TRACES NT

Du finder en oversigt over foder og fødevarer underlagt midlertidigt forøget kontrol eller importrestriktioner under siden "Ikke-animalske produkter under importrestriktion eller midlertidigt forøget kontrol". Oversigten findes i to versioner, alfabetiseret efter henholdsvis produktnavn eller navn på oprindelseslandet. Du kan også finde information om importkrav for ikke-animalske produkter på samme side.

Ikke-animalske produkter under importrestriktion eller midlertidigt forøget kontrol.
 

Liste over danske grænsekontrolsteder (BCP) for dyr og varer, inkl. plastkøkkenartikler
Border Control Posts (BCP) for animals and goods, including food contact materials
 
Listen over grænsekontrolsteder er fælles for dyr og varer af både animalsk- og ikke-animalsk oprindelse. Grænsekontrolsteder der modtager sendinger af ikke-animalsk oprindelse er angivet med forkortelsen PNAO. Bemærk at der for sendinger til Københavns lufthavn udelukkende kan foretages dokumentkontrol på grænsekontrolstedet. Eventuel identitets- og fysisk kontrol vil derfor altid skulle forskydes til et godkendt kontrolsted. Læs mere om dette under menuen "Godkendte kontrolsteder".
 
 
 
Godkendte kontrolsteder - Control Points
Under visse omstændigheder kan identitets- og fysisk kontrol forskydes til et godkendt kontrolsted inde i landet. Vær opmærksom på, at varer kun kan sendes til et kontrolsted efter aftale med grænsekontrollen og det pågældende kontrolsted.
 
 
Læs mere om import af ikke-animalske varer
 
 


 

Ændret 17. december 2021