Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udførsel og eksport af svin

Reglerne for udførsel og eksport af svin er afhængig af, hvilket land der eksporteres til.

Defi​​ni​tion

Ved svin forstås avls-, brugs​- eller slagtedyr holdt som husdyr (produktionsdyr) af arten Sus scrofa domesticus. 

 
Udførsel til EU
Reglerne for udførsel af svin til andre EU-lande fremgår af Bekendtgørelse nr. 20/2016.
 
Dyrene skal ledsages af et sundhedscertifikat (INTRA-certifikat), som udstedes i TRACES, og skal bl.a. opfylde følgende krav:
  • De er klinisk undersøgt og fundet raske af en embedsdyrlæge inden for 24 timer før afsendelsen.
  • Hvert dyr er øremærket i henhold til mærkningsbekendtgørelsens regler.
  • Dyrene er ikke underlagt restriktioner i forhold til EU-regler eller nationale bestemmelser.
  • Avls- og brugsdyr har opholdt sig i en og samme besætning siden fødslen eller de sidste 30 dage forud for afsendelsen.

Krav til certificering i forhold til Aujeszkys sygdom

Danmark er fri for Aujeszkys sygdom og dermed opført i Bilag 1 til Kommissionens beslutning 2008/185/EF.
 
Ved udførsel af svin fra Danmark skal dyrene leve op til følgende artikler, som desuden skal angives i INTRA-certifikatet, som ledsager sendingen:
 

​Svin, der er bestemt til andre Bilag 1 lande
​Svin der er bestemt til Bilag II lande
​Svin, der er bestemt til lande, som hverken er opført i Bilag 1 eller 2
​Avlsdyr
​Artikel 1
​Artikel 3, stk. 1
​Ingen krav
​Brugsdyr
​Artikel 1
​Artikel 4. stk. 1
​Ingen krav
​Slagtesvin
​Artikel 2
​Artikel 4. stk. 1
​Ingen krav

 

Supplerende krav ved udførsel til Sverige

For udførsel til Sverige, skal dyrene leve op til nogle supplerende nationale krav, som ligger udover EU-kravene til samhandel.

Dem kan du læse mere om på Jordbruksverkets hjemmeside.

De supplerende krav attesteres ikke af Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger. De skal i stedet attesteres af en praktiserende dyrlæge. 


Eksport til tredjelande
Modtagerlandet fastsætter, hvilke krav svin, der eksporteres, skal opfylde. Disse betingelser skal så fremgå af et eksportcertifikat, som skal ledsage dyrene under transporten til bestemmelsesstedet.

I Certifikatdatabasen ligger der flere eksportcertifikater for svin. Såfremt det ønskede certifikat ikke findes, skal der udarbejdes et nyt. Det er eksportøren, der fremskaffer modtagerlandets importkrav. Disse sendes efterfølgende til den lokale veterinærafdeling med anmodning om udarbejdelse af et certifikat.
 
Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande
Vær opmærksom på, at hvis sendingen på vej til tredjelandet forlader EU's område via et andet EU-land end Danmark, så skal sendingen også ledsages af et samhandelscertifikat eller -dokument, der er udarbejdet i TRACES.
 
 ​
Relevante links
 ​
Lovstof og regler
 
Ændret 16. juli 2021