Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udførsel og eksport af pelsdyr

Reglerne for udførsel og eksport af pelsdyr er afhængig af, hvilket land der eksporteres til.

​​Ved pelsdyr forstås dyrearter, der opdrættes med henblik på anvendelse af deres skind, fx mink.
 
Udførsel til EU
Reglerne for udførsel til EU (samhandel) af pelsdyr fremgår af Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr.

Dyrene skal ledsages af et sundhedscertifikat (ikke-harmoniserede arter), som udstedes i TRACES-systemet.

Det påhviler eksportøren at sikre, at sendinger af pelsdyr lever op til modtagerlandets krav.
 
Eksport til tredjelande
Modtagerlandet fastsætter, hvilke dyresundhedsmæssige krav pelsdyr, der eksporteres, skal opfylde. Disse betingelser skal så fremgå af et eksportcertifikat, som skal ledsage dyrene under transporten til bestemmelsesstedet.
I Certifikatdatabasen ligger der eksportcertifikater for pelsdyr. Såfremt det ønskede certifikat ikke findes, skal der udarbejdes et nyt. Det er eksportøren, der fremskaffer modtagerlandets importkrav. Disse sendes efterfølgende til Fødevarestyrelsen med anmodning om udarbejdelse af et certifikat.
Det påhviler eksportøren at sikre, at sendinger af pelsdyr lever op til modtagerlandets krav.
 
Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande
Vær opmærksom på, at hvis sendingen på vej til tredjelandet forlader EU's område via et andet EU-land end Danmark, så skal sendingen også ledsages af et samhandelscertifikat, der er udarbejdet i TRACES-systemet.
 

OBS – Der kan være eksportrestriktioner

Som følge af udbrud af husdyrsygdomme kan der være restriktioner for omsætning af levende dyr. Se under eksportrestriktioner.
 
Relevante links
Ændret 16. maj 2018