Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Udførsel og eksport af kvæg

Reglerne for udførsel og eksport af kvæg er afhængig af, hvilket land der eksporteres til. Generelt skal sendingen af kvæg ledsages af et sundhedscertifikat

​Definition

Ved kvæg forstås avls-, brugs eller slagtedyr, holdt som husdyr (produktionsdyr) af arterne: Bos taurus (tamkvæg), Bison bison (amerikansk bison) og Babulus babulus (vandbøffel). Alle øvrige kvægarter er omfattet af andre regler. Se under Andre hovdyr.

 
​Udførsel til EU
Reglerne for udførsel af kvæg til andre EU-lande fremgår af bekendtgørelse nr. 25 af 07. januar 2016.
 
Dyrene skal ledsages af et kvægpas, som du kan bestille gratis online på CHR hjemmesiden.

Derudover skal dyrene ledsages af et sundhedscertifikat (INTRA-certifikat), som udarbejdes i TRACES. Embedsdyrlægen kan kun udstedes et INTRA-certifikat, hvis dyrene bl.a. opfylder følgende krav:
  • De er klinisk undersøgt og fundet raske af en embedsdyrlæge inden for 24 timer før afsendelsen.
  • Hvert dyr er øremærket i henhold til mærkningsbekendtgørelsens regler.
  • Dyrene og deres besætning er ikke underlagt restriktioner i forhold til EU-regler eller nationale bestemmelser.
  • Avls- og brugsdyr har opholdt sig i en og samme besætning siden fødslen eller i de sidste 30 dage forud for afsendelsen.
  • Evt. supplerende garantier for IBR.

Supplerende krav ved udførsel til Sverige

FFor udførsel til Sverige, skal dyrene leve op til nogle supplerende nationale krav, som ligger udover EU-kravene til samhandel.

Dem kan du læse mere om på Jordbruksverkets hjemmeside.
Gå til Jordbruksverkets hjemmeside. 

De supplerende krav attesteres ikke af Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger. De skal i stedet attesteres af en praktiserende dyrlæge. 


Bluetongue i EU
Vær opmærksom på de særlige krav, hvis du udfører dyr, der transiteres igennem områder, hvor der er restriktionszone for Bluetongue.
 
Eksport til tredjelande
Det er modtagerlandet, som fastsætter, hvilke krav kvæget, der eksporteres, skal opfylde. Disse skal så fremgå af et eksportcertifikat, som skal ledsage dyrene under transport til bestemmelsesstedet.

I Certifikatdatabasen ligger der flere eksportcertifikater for kvæg. Såfremt det ønskede certifikat ikke findes, skal der udarbejdes et nyt. Det er eksportøren, som fremskaffer modtagerlandets importkrav. Disse sendes efterfølgende til den lokale veterinærafdeling, med anmodning om udarbejdelse af et certifikat.
 
Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande
Vær opmærksom på, at hvis sendingen på vej til tredjelandet forlader EU's område via et andet EU-land end Danmark, så skal sendingen også ledsages af et INTRA-certifikat, der er udarbejdet i TRACES. 
 
Eksportrestriktioner
Vær opmærksom på at udbrud af smitsomme husdyrsygdomme i Danmark kan medføre, at tredjelande indfører importforbud på danske dyr. Læs mere om eventuelle eksportrestriktioner på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 
 
Relevante links
 
Lovstof og regler
 

 

 

Udførsel og eksport af kaniner og harerUdførsel og eksport af kaniner og harerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-kaniner-og-harer.aspx040499aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af pelsdyrUdførsel og eksport af pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-pelsdyr.aspx040502aspx0htmlEmneside
CITESCITEShttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/CITES.aspx040001aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af hvirvelløse dyrUdførsel og eksport af hvirvelløse dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-hvirvelløse-dyr.aspx040498aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af krybdyr og padderUdførsel og eksport af krybdyr og padderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-krybdyr-og-padder.aspx040500aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af gnavereUdførsel og eksport af gnaverehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-gnavere.aspx040496aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af fugleUdførsel og eksport af fuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-fugle.aspx040495aspx0htmlEmneside
ErstatningscertifikaterErstatningscertifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Erstatningscertifikater.aspx040063aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af salamandre af Caudata-ordenenUdførsel og eksport af salamandre af Caudata-ordenenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udfoersel_og_eksport_af-salamandre.aspx040491aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af svinUdførsel og eksport af svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-svin.aspx040503aspx0htmlEmneside
BaggrundserklæringerBaggrundserklæringerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Baggrundserklæringer.aspx039965aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af fjerkræ og rugeægUdførsel og eksport af fjerkræ og rugeæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-fjerkræ-og-rugeæg.aspx040494aspx0htmlEmneside
Aviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandeAviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aviaer-Influenza-retningslinier-for-udstedelse-af-certifikater-til-tredjelande.aspx039962aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af honningbier og humlebierUdførsel og eksport af honningbier og humlebierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-bier-og-humlebier.aspx040045aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af får og gederUdførsel og eksport af får og gederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-får-og-geder.aspx040493aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af cirkusdyrUdførsel og eksport af cirkusdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-cirkusdyr.aspx040492aspx0htmlEmneside
Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egnede_faciliteter_for_salamandre.aspx040043aspx0htmlEmneside
EksportrestriktionerEksportrestriktionerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx040049aspx0htmlEmneside
Udarbejdelse af certifikaterUdarbejdelse af certifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udstedelse-af-certifikater.aspx040506aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af levende dyr og avlsmaterialeUdførsel og eksport af levende dyr og avlsmaterialehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-levende-dyr-og-avlsmateriale.aspx040047aspx0htmlEmneside

Ændret 22. maj 2019