Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Udførsel og eksport af krybdyr og padder

Reglerne for privat udførsel/eksport af krybdyr og padder, varierer afhængig af, hvilket land, der udføres/eksporteres til

​Udførsel til EU

Udførsel af krybdyr og padder til andre EU- og samhandelslande er omfattet af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr.

Ved krybdyr forstås dyr af klassen Reptilia, og ved padder forstås dyr af klassen Amphibia.
 
Der er specifikke dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel fra EU af salamandre af Caudata-ordenen. Dem kan du læse mere om på denne side:
 
Øvrige arter skal ledsages af et sundhedscertifikat (ikke-harmoniserede arter), som udstedes i TRACES. Da der for krybdyr og padder ikke er opstillet EU-harmoniserede dyresundhedsmæssige betingelser, er der mulighed for at modtagerlandet opstiller nationale krav til indførsel.
 
Det påhviler eksportøren at sikre, at sendinger af krybdyr og padder lever op til modtagerlandets krav. Har EU modtagerlandets veterinære myndighed krav til indførslen, sendes disse til den lokale veterinærafdeling med anmodning om udarbejdelse af et certifikat.
 
Eksport til tredjelande
Modtagerlandet fastsætter, hvilke dyresundhedsmæssige krav krybdyr og padder, der eksporteres, skal opfylde. Disse betingelser skal så fremgå af et eksportcertifikat, som skal ledsage dyrene under transporten til bestemmelsesstedet.
 
I Certifikatdatabasen ligger der eksportcertifikater for levende dyr. Såfremt det ønskede certifikat ikke findes, skal der udarbejdes et nyt. Det er eksportøren, der fremskaffer modtagerlandets importkrav. Disse sendes efterfølgende til den lokale veterinærafdeling med anmodning om udarbejdelse af et certifikat.
 
Det påhviler eksportøren at sikre, at sendinger af krybdyr og padder lever op til modtagerlandets krav. 
 
Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande
Vær opmærksom på, at hvis sendingen på vej til tredjelandet forlader EU's område via et andet EU-land end Danmark, så skal der foreligge tilladelse hertil fra den kompetente myndighed i transitlandene.
 
Ved privat udførsel/eksport af krybdyr og padder klik på leksikonopslaget 'rejse med kæledyr'.
 

OBS - Der kan være eksportrestriktioner

Som følge af udbrud af husdyrsygdomme kan der være restriktioner for omsætning af levende dyr. Se under eksportrestriktioner.
 
 
Andre regler
Visse arter af krybdyr og padder må ikke holdes af privatpersoner i henhold til bekendtgørelse nr. 1261 af 17/11/2015 om forbud mod hold af særlige dyr. Du finder bekendtgørelsen via linket under "Lovstof og regler" nederst på siden. Bekendtgørelsen findes specifikt under "Kæledyr" på den henviste side.​
 
Forbuddet betyder, at transit ikke tilladt, med mindre transporten foretages af en transportvirksomhed, der er autoriseret efter transportforordningens (1/2005) krav.
 
Derudover kan krybdyr og padder være omfattet af CITES-regler, hvorfor det anbefales at kontakte Miljøstyrelsen.
 
 
 
Relevante links

 

Lovstof og regler
 

 

 

Udførsel og eksport af kaniner og harerUdførsel og eksport af kaniner og harerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-kaniner-og-harer.aspx040499aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af pelsdyrUdførsel og eksport af pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-pelsdyr.aspx040502aspx0htmlEmneside
CITESCITEShttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/CITES.aspx040001aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af hvirvelløse dyrUdførsel og eksport af hvirvelløse dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-hvirvelløse-dyr.aspx040498aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af gnavereUdførsel og eksport af gnaverehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-gnavere.aspx040496aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af fugleUdførsel og eksport af fuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-fugle.aspx040495aspx0htmlEmneside
ErstatningscertifikaterErstatningscertifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Erstatningscertifikater.aspx040063aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af salamandre af Caudata-ordenenUdførsel og eksport af salamandre af Caudata-ordenenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udfoersel_og_eksport_af-salamandre.aspx040491aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af kvægUdførsel og eksport af kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-kvæg.aspx040501aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af svinUdførsel og eksport af svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-svin.aspx040503aspx0htmlEmneside
BaggrundserklæringerBaggrundserklæringerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Baggrundserklæringer.aspx039965aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af fjerkræ og rugeægUdførsel og eksport af fjerkræ og rugeæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-fjerkræ-og-rugeæg.aspx040494aspx0htmlEmneside
Aviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandeAviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aviaer-Influenza-retningslinier-for-udstedelse-af-certifikater-til-tredjelande.aspx039962aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af honningbier og humlebierUdførsel og eksport af honningbier og humlebierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-bier-og-humlebier.aspx040045aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af får og gederUdførsel og eksport af får og gederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-får-og-geder.aspx040493aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af cirkusdyrUdførsel og eksport af cirkusdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-cirkusdyr.aspx040492aspx0htmlEmneside
Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egnede_faciliteter_for_salamandre.aspx040043aspx0htmlEmneside
EksportrestriktionerEksportrestriktionerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx040049aspx0htmlEmneside
Udarbejdelse af certifikaterUdarbejdelse af certifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udstedelse-af-certifikater.aspx040506aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af levende dyr og avlsmaterialeUdførsel og eksport af levende dyr og avlsmaterialehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-levende-dyr-og-avlsmateriale.aspx040047aspx0htmlEmneside

Ændret 13. marts 2019