Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Udførsel og eksport af hvirvelløse dyr

Reglerne for udførsel og eksport af hvirvelløse dyr varierer, afhængig af hvilket land der eksporteres til.

​Definition af hvirvelløse dyr
Hvirvelløse dyr kaldes også invertebrater. Eksempler på invertebrater er insekter, sommerfugle, larver etc​.

Bier, humlebier og skaldyr er ikke omfattet af kravene beskrevet på denne side, da der er særlige EU-krav for dem. 
 
Udførsel til EU
​​Der er endnu ikke fælles EU-regler for hvirvelløse dyr, men de enkelte EU-medlemslande kan have nationale regler for indførsel af sådanne dyrearter til deres område.

Kontakt derfor den veterinære myndighed i bestemmels​​eslandet for at få flere oplysninger.

I ​​Fødevarestyrelsens certifikatdatabase kan du måske finde certifikater for udførsel af hvirvelløse dyr til andre EU-lande.

Hvis der er krav om ledsagende certifikater eller attester – se da venligst mere på siden "Udarbejdelse af certifikater".
 
Eksport til tredjelande
Det er den veterinære myndighed i tredjelandet, som bestemmer, hvilke krav, der skal være opfyldt for at importere hvirvelløse dyr til pågældende land.

Kontakt derfor den veterinære myndighed i bestem​melseslandet for at få flere oplysninger.

I Fødevarestyrelsens certifikatdatabase kan ​​du måske finde certifikater for eksport af hvirvelløse dyr til tredjelande.

Hvis der er krav om ledsagende certifikater eller attester – se da venligst mere på siden "Udarbejdelse af certifikater"​. 
 
Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande
Vær opmærksom på, at hvis sendingen på vej til tredjelandet forlader EU's område via et andet EU-land end Danmark, så skal der foreligge tilladelse hertil fra den kompetente myndighed i transitlandene.
 
Privat udførsel af hvirvelløse dyr 
 
Andre regler
Visse arter af krybdyr og padder må ikke holdes af privatpersoner i henhold til bekendtgørelse nr. 1261 af 17/11/2015 om forbud mod hold af særlige dyr. Du finder bekendtgørelsen via linket under "Lovstof og regler" nederst på siden. Bekendtgørelsen findes specifikt under "Kæledyr" på den henviste side.​

Forbuddet betyder, at det ligeledes er forbudt at indføre arterne omfattet af bekendtgørelsen, mm. de er bestemt til en dansk zoologisk have.

Transit er heller ikke tilladt, med mindre transporten foretages af en transportvirksomhed, der er autoriseret efter transportforordningens (1/2005) krav.

Derudover kan hvirvelløse dyr være omfattet af CITES-regler, hvorfor det anbefales at kontakte Miljøstyrelsen.
 
 ​
Relevante links​
 

 

 

Udførsel og eksport af kaniner og harerUdførsel og eksport af kaniner og harerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-kaniner-og-harer.aspx040499aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af pelsdyrUdførsel og eksport af pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-pelsdyr.aspx040502aspx0htmlEmneside
CITESCITEShttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/CITES.aspx040001aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af krybdyr og padderUdførsel og eksport af krybdyr og padderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-krybdyr-og-padder.aspx040500aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af gnavereUdførsel og eksport af gnaverehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-gnavere.aspx040496aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af fugleUdførsel og eksport af fuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-fugle.aspx040495aspx0htmlEmneside
ErstatningscertifikaterErstatningscertifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Erstatningscertifikater.aspx040063aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af salamandre af Caudata-ordenenUdførsel og eksport af salamandre af Caudata-ordenenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udfoersel_og_eksport_af-salamandre.aspx040491aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af kvægUdførsel og eksport af kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-kvæg.aspx040501aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af svinUdførsel og eksport af svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-svin.aspx040503aspx0htmlEmneside
BaggrundserklæringerBaggrundserklæringerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Baggrundserklæringer.aspx039965aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af fjerkræ og rugeægUdførsel og eksport af fjerkræ og rugeæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-fjerkræ-og-rugeæg.aspx040494aspx0htmlEmneside
Aviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandeAviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aviaer-Influenza-retningslinier-for-udstedelse-af-certifikater-til-tredjelande.aspx039962aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af honningbier og humlebierUdførsel og eksport af honningbier og humlebierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-bier-og-humlebier.aspx040045aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af får og gederUdførsel og eksport af får og gederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-får-og-geder.aspx040493aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af cirkusdyrUdførsel og eksport af cirkusdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-cirkusdyr.aspx040492aspx0htmlEmneside
Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egnede_faciliteter_for_salamandre.aspx040043aspx0htmlEmneside
EksportrestriktionerEksportrestriktionerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx040049aspx0htmlEmneside
Udarbejdelse af certifikaterUdarbejdelse af certifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udstedelse-af-certifikater.aspx040506aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af levende dyr og avlsmaterialeUdførsel og eksport af levende dyr og avlsmaterialehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-levende-dyr-og-avlsmateriale.aspx040047aspx0htmlEmneside

Ændret 13. marts 2019