Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Udførsel og eksport af fugle

Reglerne for udførsel og eksport af fugle varierer, afhængig af hvilket land der eksporteres til.

​​​​Definitioner
Ved "fugle" forstås alle arter af fugle, bortset fra fjerkræ.
 
Ved "fjerkræ" forstås:​ høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle (ratitae), der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl (rugeæg til udrugning), produktion af kød eller konsumæg (også til eget brug) eller levering af vildt til udsætning.
 
Udførsel til EU
Krav til samhandel med fugle til andre EU-lande og samhandelspartnere er harmoniseret af fælles EU-regler, som er implementeret i dansk lovgivning.
 
Generelt skal fugle, der samhandles, ledsages af et sundhedscertifikat, som er udstedt af en embedsdyrlæge; desuden skal de opfylde følgende krav:
  • De skal komme fra bedrifter, hvor der de sidste 30 dage ikke er konstateret fugleinfluenza.
  • Bedrifter eller området må ikke være underlagt restriktioner som følge af Newcastle Disease.
  • Såfremt de er indført fra 3.-land, skal de have været holdt i karantæne i henhold til importreglerne.
For fugle af papegøjefamilien gælder desuden følgende:
  • De må ikke komme fra en bedrift, hvor der er konstateret ornitose som følge af smitte med Clamydia psittaci (kaldes også clamydiose eller papegøjesyge), eller have været i kontakt med dyr fra en sådan bedrift. 
    • Et offentlig tilsyn skal være ophævet, og der skal være gået mindst 2 måneder efter diagnosticeringen af første tilfælde.
  • De skal være identificeret ved en fast fodring.
  • Foruden sundhedscertifikat skal de også være ledsaget af et handelsdokument, som er attesteret af embedsdyrlægen eller den ansvarlige dyrlæge for bedriften, hvorfra de kommer.
Sundhedscertifikatet skal udarbejdes i TRACES-systemet.
 
Vedrørende privat udførsel af fugle: Se venligst emnesiden "Rejse med kæledyr".
 
Vær opmærksom på, at visse fuglearter, fx papegøjefugle, er omfattet af CITES-reglerne, hvorfor der skal udstedes CITES-tilladelser fra både afsender- og modtagerlandet.
Enkelte EU-lande stiller endvidere krav om forudgående importtilladelse. Ved udbrud af smitsomme dyresygdomme kan der desuden være indført eksportrestriktioner.
 
Eksport til tredjelande
Det er modtagerlandet, der opstiller de krav, som sendinger af fugle skal leve op til. Sendingen skal ledsages af et eksportcertifikat, hvor kravene er opstillet, og dette skal være udarbejdet af Fødevarestyrelsen på baggrund af modtagerlandets importkrav. Eksportcertifikatet skal stemples og underskrives af en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen.
 
Eksportcertifikater ligger i Certifikatdatabasen.
 
Ved udbrud af fx fugleinfluenza og Newcastle Disease vil mange tredjelande indføre importforbud. 
 
Vedrørende privat udførsel af fugle: Se venligst emnesiden "Rejse med kæledyr".
 
Vær opmærksom på, at visse fuglearter, fx papegøjefugle, er omfattet af CITES-reglerne, hvorfor der skal udstedes CITES-tilladelser fra både afsender- og modtagerlandet.
Visse tredjelande stiller endvidere krav om forudgående importtilladelse samt evt. krav om karantæne.
 
Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande
Vær opmærksom på, at hvis sendingen på vej til tredjelandet forlader EU's område via et andet EU-land end Danmark, så skal sendingen også ledsages af et samhandelscertifikat eller -dokument, der er udarbejdet i TRACES.
 
Restriktioner som følge af udbrud af sygdomme
Vær opmærksom på, at udbrud af fugleinfluenza eller andre smitsomme fuglesygdomme i både Danmark og udlandet kan få konsekvenser for muligheden for udførsel og eksport, da der kan være omsætningsrestriktioner.

​​​Privat udførsel af fugle​
Vedrørende privat udførsel af fugle: Se venligst emnesiden "Rejse med kæledyr".​

​Relevante links
​​

 

 

Udførsel og eksport af kaniner og harerUdførsel og eksport af kaniner og harerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-kaniner-og-harer.aspx040499aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af pelsdyrUdførsel og eksport af pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-pelsdyr.aspx040502aspx0htmlEmneside
CITESCITEShttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/CITES.aspx040001aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af hvirvelløse dyrUdførsel og eksport af hvirvelløse dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-hvirvelløse-dyr.aspx040498aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af krybdyr og padderUdførsel og eksport af krybdyr og padderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-krybdyr-og-padder.aspx040500aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af gnavereUdførsel og eksport af gnaverehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-gnavere.aspx040496aspx0htmlEmneside
ErstatningscertifikaterErstatningscertifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Erstatningscertifikater.aspx040063aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af salamandre af Caudata-ordenenUdførsel og eksport af salamandre af Caudata-ordenenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udfoersel_og_eksport_af-salamandre.aspx040491aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af kvægUdførsel og eksport af kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-kvæg.aspx040501aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af svinUdførsel og eksport af svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-svin.aspx040503aspx0htmlEmneside
BaggrundserklæringerBaggrundserklæringerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Baggrundserklæringer.aspx039965aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af fjerkræ og rugeægUdførsel og eksport af fjerkræ og rugeæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-fjerkræ-og-rugeæg.aspx040494aspx0htmlEmneside
Aviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandeAviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aviaer-Influenza-retningslinier-for-udstedelse-af-certifikater-til-tredjelande.aspx039962aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af honningbier og humlebierUdførsel og eksport af honningbier og humlebierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-bier-og-humlebier.aspx040045aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af får og gederUdførsel og eksport af får og gederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-får-og-geder.aspx040493aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af cirkusdyrUdførsel og eksport af cirkusdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-cirkusdyr.aspx040492aspx0htmlEmneside
Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egnede_faciliteter_for_salamandre.aspx040043aspx0htmlEmneside
EksportrestriktionerEksportrestriktionerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx040049aspx0htmlEmneside
Udarbejdelse af certifikaterUdarbejdelse af certifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udstedelse-af-certifikater.aspx040506aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af levende dyr og avlsmaterialeUdførsel og eksport af levende dyr og avlsmaterialehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-levende-dyr-og-avlsmateriale.aspx040047aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018