Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Udførsel og eksport af får og geder

Reglerne for udførsel og eksport af får og geder varierer afhængigt af, hvilket land der eksporteres til

​​​​Udførsel til EU

Foruden de generelle krav til udførsel af dyr ti​​l andre EU-lande (inkl. Norge, Schweiz og Lichtenstein) er der også specifikke krav til udførsel af får og geder til EU, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1325 fra 2015. Det betyder bl.a.: 
 • Dyrene skal ledsages af et TRACES-certifikat, ​​hvor de dyresundhedsmæssige krav heri skal være opfyldt.
 • Dyrene skal være mærket i he​​nhold til Mærkningsbekendtgørelsen.
 • De skal undersøges af en embedsdyrlæge tidli​gst 24 timer før pålæsning.
 • De må ikke vise klin​iske tegn på sygdom.
 • De må ikke stamme fra besætninger, som er unde​rlagt restriktioner som følge af dyresygdomme.
 • Får og geder til avl, opdræt eller opfedning skal sta​mme fra besætninger, som er officielt fri for brucellose.
 • Ikke-kastrerede væddere, der skal anvendes til avl ​og opdræt, skal stamme fra besætninger, hvor der ikke er forekommet smitsom epididymitis (B. ovis) i de seneste 12 måneder, have opholdt sig permanent i besætning de seneste 60 døgn inden afsendelsen og inden for 30 dage inden afsendelsen være testet for B. ovis ved en komplementbindingsprøve med negativt resultat.
 • De skal være født og opdrættet i EU​ eller importeret i henhold til EU-reglerne.​​ 
Krav ifølge TSE-forordningen
Ifølge TSE-forordningen, der fastsætter regler for overvågning og bekæmpelse af bl.a. scrapie, er der, foruden de specifikke krav, nedenstående krav til udførsel af får og geder fra Danmark til EU.

Får og geder bestemt til avl, som udføres til andre medlemsstater end dem, som har ubetydelig risiko eller et godkendt nationalt scrapieprogram, skal:
 • komme fra én eller flere bedrifter med ubetydelig eller kontrolleret risiko for scrapie (Danmark har etableret et scrapie-udførselsprogram), eller
 • hvad angår får, have prionproteingenotypen ARR/ARR, samt ikke være omfattet af restriktioner som følge af positive TSE-tilfælde på bedriften, jf. Forordning 999/2001 (med senere ændringer), Bilag VII, kapitel B, punkt 3 og 4.
Får og geder til alle formål, undtagen øjeblikkelig slagtning, der er bestemt til medlemsstater, der har ubetydelig risiko (pt. har kun Østrig denne status) eller et godkendt nationalt scrapieprogram (hvilket Danmark, Sverige og Finland har), skal:
 • komme fra én eller flere bedrifter med ubetydelig risiko (Danmark har etableret et scrapie-udførselsprogram), eller
 • hvad angår får, have prionproteingenotypen ARR/ARR, samt ikke være omfattet af restriktioner som følge af positive TSE-tilfælde på bedriften, jf. Forordning 630/2013 (ændringsforordning af 999/2001), Bilag VII, kapitel B, punkt 3 og 4.

Se mere i Bilag VIII i Forordning 999/2001 med senere ændringer.

I Danmark er der endnu ikke nogen besætninger der har fået status som besætning med    kontrolleret eller ubetydelig risiko for klassisk scrapie, som følge af deltagelse i scrapieudførselsprogrammet. I øjeblikket har Danmark 2 besætninger, der er startet op i programmet:

​ ​ ​ ​ ​Besætninger opstartet  i scrapie-udførselsprogrammet

ID ​BesætningstypeOpstartsdato​Forventet dato for status -

kontrolleret risiko

Forventet dato for status -ubetydelig risiko​
1​Hobbyfårehold29.05.2015​29.05.2018​29.05.2022
2Gedebesætning, kød​26.11.2015​​26.11.2018​26.11.2022

 

 Der vil blive oprettet en offentlig tilgængelig liste, når første besætning opnår kontrolleret status for klassisk scrapie.


Får og geder, som ikke falder ind under de kategorier, som er nævnt herover, er ikke omfattet af ovenstående scrapiekrav.

Certifikaterne for hhv. avlsfår og -geder, får og geder til opfedning og slagtefår og -geder ligger i TRACES. De er med ændringen af TSE-forordningen blevet ændret, men de nye versioner er endnu ikke lagt i TRACES.

Vær dog opmærksom på, at Norge har et særligt godkendt nationalt scapiebekæmpelsesprogram, som meget ligner det, vi har i Danmark. Der er dog forskelle. Blandt andet gælder de særlige krav for alle genotyper, også ARR/ARR.

Bemærk: Fødevarestyrelsen er overgået til en stikprøve af selvdøde og aflivede får og geder over 18 måneder, hvorfor eksportører, der fortsat ønsker at k​unne eksportere får og geder, skal sørge for, at deres selvdøde og aflivede får og geder over 18 måneder bliver undersøgt ved afgang til DAKA.
 
Erklæring fra besætningsejer
Embedsdyrlægen skal bruge en erklæring fra besætningsejeren, som erkl​ærer visse forhold vedr. den fåre- eller gedebesætning, hvorfra dyrene stammer. Erklæringen udleveres til embedsdyrlægen i udfyldt og underskrevet stand i forbindelse med syning af dyrene.
Sverige har yderligere krav
Sverige har yderligere nationale krav om bl.a. test for Salmonella og paratuberkulose, når der indføres får og geder til Sverige fra EU. Dette fremgår ikke af TRACES-certifikatet, da det er nationale svenske krav. Disse test må gerne udføres i Danmark, før dyrene forlader Danmark. Hvis test m.v. udføres før afsendelsen fra Danmark, skal der udstedes et tillægscertifikat.

Certifikatet ligger i Certifikatdatabasen.
 
Bluetongue i EU
Vær opmærksom på de særlige krav, hvis du udfører dyr, der transiteres igennem områder, hvor der er restriktionszone for Bluetongue.
 
Udstilling, dyrskuer og andre samlinger
Hvis du ønsker at udstille dine får eller geder, skal du være opmærksom på, at din besætning kan miste muligheden for at udføre får og geder til andre EU-lande, hvis du genindsætter dine får/geder i din besætning, og de ved udstillingen/dyrskuet har fysisk kontakt med andre får/geder fra besætninger, som ikke opfylder TSE-forordningens krav.
 
Eksport til tredjelande
Certifikater til brug ved eksport af får og geder til andre lande end EU-lande skal være udarbejdet og godkendt af Fødevarestyrelsen. Eksportcertifikater m.v. ligger i Certifikatdatabasen.

Hvis du ikke kan finde et ønskede certifikat, skal der udarbejdes et nyt. Som eksportør har man ansvaret for fremskaffe modtagerlandets importkrav.

Se mere under den generelle side om eksport.
 
Eksportrestriktioner
Vær opmærksom på, at udbrud af smitsomme husdyrsygdomme i Danmark kan medføre, at tredjelande indfører importforbud på danske dyr. Læs mere om eventuelle eksportrestriktioner under relaterede opslag på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
 
Relevante links
 
Lovstof og regler

 

 

 

Udførsel og eksport af kaniner og harerUdførsel og eksport af kaniner og harerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-kaniner-og-harer.aspx02670aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af pelsdyrUdførsel og eksport af pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-pelsdyr.aspx02673aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af hvirvelløse dyrUdførsel og eksport af hvirvelløse dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-hvirvelløse-dyr.aspx02669aspx0htmlEmneside
CITESCITEShttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/CITES.aspx02229aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af krybdyr og padderUdførsel og eksport af krybdyr og padderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-krybdyr-og-padder.aspx02671aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af gnavereUdførsel og eksport af gnaverehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-gnavere.aspx02667aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af fugleUdførsel og eksport af fuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-fugle.aspx013192aspx0htmlEmneside
ErstatningscertifikaterErstatningscertifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Erstatningscertifikater.aspx02284aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af kvægUdførsel og eksport af kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-kvæg.aspx02672aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af svinUdførsel og eksport af svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-svin.aspx02674aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af salamandre af Caudata-ordenenUdførsel og eksport af salamandre af Caudata-ordenenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udfoersel_og_eksport_af-salamandre.aspx06801aspx0htmlEmneside
BaggrundserklæringerBaggrundserklæringerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Baggrundserklæringer.aspx02197aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af fjerkræ og rugeægUdførsel og eksport af fjerkræ og rugeæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-fjerkræ-og-rugeæg.aspx02665aspx0htmlEmneside
Aviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandeAviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aviaer-Influenza-retningslinier-for-udstedelse-af-certifikater-til-tredjelande.aspx019227aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af honningbier og humlebierUdførsel og eksport af honningbier og humlebierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-bier-og-humlebier.aspx02265aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af cirkusdyrUdførsel og eksport af cirkusdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-cirkusdyr.aspx02663aspx0htmlEmneside
Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egnede_faciliteter_for_salamandre.aspx06521aspx0htmlEmneside
EksportrestriktionerEksportrestriktionerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx08975aspx0htmlEmneside
Udarbejdelse af certifikaterUdarbejdelse af certifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udstedelse-af-certifikater.aspx018875aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af levende dyr og avlsmaterialeUdførsel og eksport af levende dyr og avlsmaterialehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-levende-dyr-og-avlsmateriale.aspx02267aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018