Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udførsel og eksport af cirkusdyr

Reglerne for udførsel og eksport af cirkusdyr varierer, afhængig af om der udføres til EU eller eksporteres til tredjelande

​Udførsel til EU
Cirkus og artister med dyr, der rejser mellem EU-medlemsstater, skal lade sig registreres i den EU-medlemsstat, hvor de befinder sig.
 
I Danmark er det den lokale veterinærenhed, der registrerer cirkus og artister med dyr.
 
Cirkuslederen eller artisten skal føre en fortegnelse over de dyr, der til- eller afgår cirkusset eller dyreforestillingen. Desuden skal der føres en logbog, som beskriver, hvor et cirkus/artist med dyr har været, og hvor længe.
 
Endelig skal dyrene have pas. Heste, hunde, katte og fritter skal ledsages af de pas, som allerede bruges til disse dyrearter. Andre dyr skal have særlige cirkuspas.
 
I forbindelse med afrejsen skal en embedsdyrlæge syne dyrene og bl.a. se pas, logbog og fortegnelse. Du kan booke tid til synet i Eksportportalen.

Reglerne er nærmere beskrevet i Forordning (EF) nr. 1739/2005 (Cirkusforordningen). 
Cirkusdyr skal notificeres i TRACES​
Når der skal synes cirkusdyr med henblik på afrejse til et andet EU-land, skal sendingen notificeres i TRACES systemet ved et INTRA-certifikat, foruden at sendingen skal ledsages af ovennævnte pastyper, fortegnelser og logbøger.
 
Det er ikke nødvendigt, at notifikationen ledsager dyrene, men det må den naturligvis gerne.
 
Alle dyrene notificeres på ét og samme INTRA-certifikat.
 
Der skal anvendes varekode 9508 10.
 
Når du i TRACES har tildelt varekode og bliver bedt om at vælge dyreart, klikker du alle de relevante dyrearter af, som er omfattet af sendingen.
 
OBS: Heste hører under ordenen Perissodactyla.
 
En embedsdyrlæge skal attestere del II af INTRA-certifikatet
 
Eksport til tredjelande
Det er den veterinære myndighed i bestemmelseslandet, der opstiller de krav, cirkusdyr skal indføres efter.

Hvis der er krav om sundhedscertifikat, som udstedes af en embedsdyrlæge, skal Fødevarestyrelsen udarbejde det.

Hvis der allerede er udarbejdet et eksportcertifikat, vil det ligge i Certifikatdatabasen.

Er der ikke et certifikat, skal det udarbejdes.
 
OBS – Vær opmærksom p​å, at der ikke findes EU-regler for import af cirkusdyr fra tredjelande. Dette betyder, at hvis EU-cirkusdyr udføres af EU, kan det ikke garanteres, at det er muligt at få dem retur til EU, hvorfor det anbefales, at mulighederne for import afklares før en eventuel eksport til et tredjeland gennemføres.
Det er op til det enkelte EU-land at ​opstille krav for import af cirkusdyr fra tredjelande.
 
Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande
Vær opmærksom på, at hvis sendingen på vej til tredjelandet forlader EU's område via et andet EU-land end Danmark, så skal sendingen også notificeres i TRACES.
 
Relevante links

TRA​C​​ES

Eksportportalen

Certifikatda​tabasen
 ​​
Lovstof og regler
​ ​
 
Ændret 16. maj 2018