Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Tricalciumphosphat til foder

 Fremstilling af tricalciumphosphat til foder må kun ske på et forarbejdningsanlæg, der er godkendt til det.

Denne side dækker udelukkende regler om animalske biprodukter og foderforbuddet.

​​​​​Ud over de generelle krav til animalsk foder er der specifikke betingelser for tricalciumphosphat til foder. 

Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag X, kapitel II, afsnit 7

 ​
Råvarer 
Tricalciumphosphat skal være fremstillet af kategori 3-materiale, som beskrevet i artikel 10, litra a-l i Biproduktforordningen (1069/2009).
 
Forarbejdningsnormer
Tricalciumphosphat skal fremstilles ved en proces, der består af 4 faser:  
  1. Først skal det sikres, at alt kategori 3-knoglemateriale knuses fint, affedtes med varmt vand (knogleflager skal være under 14 mm)
  2. konstant dampkogning ved 145o C i 30 min ved 4 bar
  3. proteinboullion separeres fra hydroxyapatit (tricalciumphosphat) ved centrifugering
  4. granulering af tricalciumpho​sphat efter tørring ved 200o C i en fluid bed-tørrer.
​​
Mærkningskrav 

Under transport og oplagring skal emballage, containere eller køretøjer med ​tricalciumphosphat være mærket med  følgende tydelige og letlæselige tekst:

"Kategori 3-materiale" og "Ikke til konsum".

Ved transport mellem EU-lande er der endvidere krav om,​ at emballage, containere eller køretøjer er mærket med grøn farve.​
 
Desuden skal tricalciumphosphat være mærket i overensstemmelse med TSE-​reglerne
 
Hvilke dyr må fodres med tricalciumphosphat?
Tricalciumphosphat må fodres til ikke-drøvtyggere, akvakulturdyr, selskabsdyr og pelsdyr.
 
Lovstof og regler​
 

 
Ændret 8. august 2022