Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Transportegnethed

For at forbedre dyrs forhold under transport er der indført skærpet vurdering af dyrs transportegnethed

​​Den skærpede vurdering vedrører dyr, som enten eksporteres direkte fra besætninger eller transporteres via samlesteder og mar​​keder.

Transport af dyr direkte fra besætning til et dansk slagteri er ikke for nærværende omfattet af den skærpede transportegnethedsvurdering.

Ved vurderingen af, om det enkelte dyr er transportegnet, skal det især lægges yderligere vægt på:

  1. om forsendelsen indebærer omlæsning af dyret,
  2. om der er tale om et udsætterdyr, der må antages at være i en tilstand, som gør det mindre robust til at modstå den påvirkning, som en længere forsendelse indebærer, og
  3. om særlige vejrforhold gør sig gældende,
  4. endvidere skal den tvivl, der kan opstå, når et dyr befinder sig i grænseområdet mellem at blive anset for at være transportegnet eller ej, komme dyret til gode.

Dyr, som ikke anses for transportegnede til den påtænkte forsendelse, skal, afhængig af årsagen hertil, enten sendes til et slagteri indenfor en afstand af ca. 30 km eller til et nærliggende slagteri. Grænsen på 30 km finder anvendelse på lidelser i bevægeapparatet, blodøre, varme-stress, stress-søer, spændte og ømme yvere samt visse dyr med magert eller meget kraftigt huld. Hvad angår lidelser som brok, bylder, halebid og sår, skal transport foregå til et nærliggende slagteri.

I alle tilfælde skal dyrene transporteres på et velstrøet leje adskilt fra andre dyr og ledsages af en behørigt udfyldt slagteattest, der skal indeholde en nøje beskrivelse af dyrets kliniske tilstand.
 

Baggrund
Den danske regering har gennem lang tid kæmpet for at få strammet EU-reglerne om transport af dyr. Beklageligvis lykkedes det ikke at overbevise de andre EU-medlemslande om de nødvendige stramninger, og i november 2004 blev en ny Transportforordning vedtaget.
 
Efter dansk opfattelse indeholder de nye EU-regler langt fra de nødvendige forbedringer. På den baggrund har Justitsministeren haft en række drøftelser med Folketingets fødevarepolitiske ordførere med henblik på at identificere områder, hvor Danmark på egen hånd – inden for EU-rettens rammer – kan gennemføre forbedringer af dyrs velfærd under transport.
 
Som ét blandt en række initiativer, der skal forbedre forholdene for dyrene, har Justitsministeriet anmodet Fødevare​styrelsen om generelt at skærpe vurderingen af dyrs transportegnethed. Fødevarestyrelsen har derfor afholdt temadage med repræsentanter fra de forskellige fødevareenheder med det formål fortsat at sikre en ensartet og yderligere skærpet vurdering af dyrs transportegnethed. I forlængelse heraf har Fødevarestyrelsen d. 31. maj 2005 udstedt en meddelelse om skærpelse af transportegnethedsvurderingen af dyr på samlesteder og ved udførsel. Se meddelelsen under "Læs mere".​ 
 
Læs mere
 
 
 
 
 
 
Ændret 2. februar 2022