Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Salmonella og svin

Siden 1995 har der været handlingsplaner for at bekæmpe salmonella i svineproduktionen. Planerne skal være med til at beskytte forbrugerne mod salmonella. 

Hvorfor er salmonella et problem i svin og svinekød?
Svin kan blive smittet med salmonella. Når man slagter dyr med salmonella, er der risiko for, at kødet kan blive forurenet med salmonella og dermed, at forbrugerne kan blive syge.
 
Hvor mange bliver syge af salmonella i svinekød?
Siden 2000 har antallet af syge pga. salmonella i svinekød ligget på 100-200 om året. I midten af 1990'erne blev 700-800 danskere syge af salmonella i svinekød.

DTU Fødevareinstituttet udgiver hvert år en rapport om smittekilder til sygdomme, som smitter mellem dyr og mennesker.
 
 
Hvor meget salmonella er der i svin og svinekød?
Forekomsten af salmonella i svinebesætninger er steget siden den første handlingsplan i 1995. I de seneste år har forekomsten været stabil, og ca. hver femte slagtesvin er smittet med salmonella. 

En intensiv indsats på slagterierne har betydet, at forekomsten af salmonella i svinekød er lav, ca. 1 % målt på slagtekroppene.
 
Hvordan bekæmpes salmonella i svin og svinekød?
I 1995 blev den første handlingsplan for at bekæmpe salmonella i svineproduktion sat i værk, fordi et stigende antal danskere blev syge af salmonella i svinekød. Handlingsplanerne indeholdt indsatser og mål for salmonella i svinekød. Planerne blev løbende revideret, og i 2017 udløb den seneste handlingsplan. 

Handlingsplanerne har betydet, at forekomsten af salmonella i fersk svinekød nu er tilfredsstillende lav. Planerne er derfor afløst af en driftsplan for at fastholde den lave forekomst. Driftsplanen svarer til planerne for salmonella i fjerkræ og i kvæg.
 
Fødevarestyrelsen og de øvrige interessenter bag planen følger stadig forekomsten af salmonella i alle led af produktionen og sætter ind med eventuelle korrigerende tiltag. Indsatserne og målene bliver også ført videre.

Driftsplanen er rettet mod alle typer af salmonella og skal være med til at beskytte forbrugerne mod salmonella.

Driftsplanen for salmonella i svin omfatter:
 • Overvågning og kontrol af salmonella i svinebesætninger 
 • Hygiejniske og reducerende tiltag overfor salmonella på slagterier 
 • Overvågning af forekomst af salmonella i fersk kød på slagterier
Se driftplanen fra 2019 for salmonella i svin og svinekød her.
 
Hvordan overvåges salmonella i svinebesætninger?
Alle slagtesvinebesætninger, der slagter mere end 200 slagtesvin om året, skal undersøges for salmonella. Undersøgelsen sker på slagteriet. På den baggrund inddeles besætningerne i tre niveauer efter salmonellaforekomst, hvor niveau 1 er de besætninger med den laveste forekomst, og niveau 3 er dem med den højeste. 
 
Besætninger, der har solgt smågrise til besætninger, som efterfølgende får konstateret en forekomst af salmonella svarende til niveau 2 og 3, skal tage gødningsprøver (stibundsprøver) for at undersøge hvilken salmonellatype, der er i besætningen, og for at finde smittevejene.

Svin fra besætninger, der har en høj salmonellaforekomst (niveau 3), skal særslagtes. Særslagtning er slagtning med særlig opmærksomhed på slagtehygiejnen, så risikoen for at overføre bakterier til kødet er nedsat.

Der er forskellige regler for opfølgning i besætningerne, afhængigt af salmonella-serotypen. Handelstyperne er de typer, der typisk spredes ved handel med levende dyr.

Salmonella af handelstype omfatter:
 • Salmonella Derby
 • Salmonella Infantis
 • Salmonella Choleraesuis
 • Salmonella Typhimurium og de monofasiske varianter af denne:
  • S. 4,5,12:i:-
  • S. 4,12:i:-
  • S. 4,[5],12:i:-

  Hvordan overvåges salmonella i svinekød?
  Slagterierne tager stikprøver af de slagtede svin, som bliver undersøgt for salmonella. Der er fastsat grænser for, hvor mange positive salmonellaprøver der må være på slagteriet.

  Slagterier, der gennem længere tid har en højere forekomst af salmonella, skal gennemføre en særlig indsats mod salmonella (skærpet salmonellaindsats).

  Den skærpede salmonellaindsats omfatter:
  • Udpegning af slagterier med en høj salmonellaforekomst gennem en længere periode
  • Slagteriet skal kortlægge årsagen til den høje salmonellaforekomst 
  • Slagteriet skal lave en handlingsplan for at sikre en faldende salmonellaforekomst 
  • Slagteriet skal dokumentere en faldende salmonellaforekomst


  Ændret 18. november 2019