Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fugleinfluenza hos svømmefugle

Danmark er knudepunkt for trækfugle, som dels overvintrer her i landet og dels bruger vores vådområder som spisekammer på vejen til og fra Sydeuropa og Afrika.

​Med baggrund i erfaringerne fra det store udbrud af fugleinfluenza i 2006 forventer Fødevarestyrelsen, at der fortrinsvist er fugleinfluenza i svømmefugle. Der er især fundet fugleinfluenza i mange svaner og dykænder.

I andre europæiske lande har fund af døde knop- og sangsvaner også været den første indikator for forekomsten af fugleinfluenza i naturen.

I kraft af sin geografiske placering er Danmark et knudepunkt på trækruter for mange vandfugle, der yngler i bl.a. Skandinavien, Rusland og Sibirien, og overvintrer i Europa og Afrika.

De lavvandede fjord- og havområder udgør vigtige fourageringsområder, som er isfrie i de fleste vintre. Derfor overvintrer der flere vandfugle i Danmark, end i noget andet europæisk land.

Fødevarestyrelsen opfordrer derfor borgerne til altid at være særligt opmærksomme og meddele fund af døde eller syge vilde fugle til styrelsen. Hvilke fugle, Fødevarestyrelsen er interesseret i at høre nærmer om, kan du se her:

Læs mere om fund af døde eller syge fugle i naturen.

 

Områder med mange svømmefugle i vinterhalvåret
Der er nogle områder, hvor det forventes, at der vil opholde sig mange svømmefugle af arterne knopsvane, sangsvane, troldand, taffeland og bjergand i vinterhalvåret. De hidtidige fund af fugleinfluenza er overvejende gjort i netop disse områder. Derfor er det interessant at sammenholde koncentrationen af fjerkræ i Danmark med, hvor der er store mængder af de nævnte svømmefugle-arter.
 
Områder med ynglende svømmefugle
I løbet af april trækker nogle af de nævnte svømmefugle bort fra Danmark. De tilbageværende fugle vil i løbet af april og maj sprede sig til yngleområderne, hvor de vil tilbringe sommeren.
 
Kortet nedenunder viser, i hvilke områder der kan forventes større yngleforekomster af trold- og taffeland og knopsvane. Kortet viser også koncentrationen af fjerkræ i Danmark.
 

Kort

 
Ændret 30. januar 2020