Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Sundhedsrådgivning

Den obligatoriske sundhedsrådgivningsaftale for kvæg- og svinebesætninger er justeret pr. 1. januar 2019. Ordningen med forskellige rådgivningskategorier for kvæg- og svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale bliver afskaffet. I stedet bliver alle kvæg- og svinebesætninger med sundhedrådgivningsaftale omfattet af de vilkår der gælder for almindelig rådgivning.

For større kvæg-, svin- og minkbesætninger skal en aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning indgås skriftligt mellem en praktiserende dyrlæge og besætningsejeren (eller dennes repræsentant).

For mindre kvæg-, svin- og minkbesætninger kan aftaler om sundhedsrådgivning indgås frivilligt. Derudover kan ejere af fåre og gedebesætninger samt akvakulturanlæg frivilligt indgå en aftale om sundhedsrådgivning.

I lovgivningen, der henvender sig til praktiserende dyrlæger og besætningsejere, er der fastsat bestemmelser om:

  • definition af større kvæg-, svine-, og minkbesætninger

  • sundhedsrådgivningsaftalernes parter og form

  • hvem der må give sundhedsrådgivning

  • antallet af besøg

  • indberetning af indgåede eller opsagte sundhedsrådgivningsaftaler

  • optegnelser over forbrug af medicin

  • dyrlægens rapporter

  • dyrlægens journaloptegnelser

  • straf for overtrædelser

Sundhedsrådgivningsaftaler for svine- og kvægbesætninger​
Ordningen er obligatorisk for besætninger, hvor antallet af dyr er mindst: 100 voksenkvæg, 200 ungkvæg, 300 søer, gylte eller orner, 3000 slagtesvin eller 6000 smågrise. Antallet opgøres d. 31. december i året forud.
 
 
Sundhedsrådgivningsaftale for minkfarme 
Ejere af minkfarme med mindst 20 voksne hundyr eller 100 hvalpe skal tegne en sundhedsrådgivningsaftale med en dyrlæge.
 
 
For fåre- og gedebesætninger, samt akvakulturanlæg
Det er frivilligt, om man vil indgå aftale om sundhedsrådgivning i fåre- og gedebesætninger samt akvakulturanlæg.
 
Aftalen giver bl.a. regelmæssige rådgivningsbesøg i besætningen, en løbende status på sundhed og velfærd og bedre grundlag for evt. ordinering af lægemidler.
 
En aftale om sundhedsrådgivning i fåre- og gedebesætninger samt i akvakulturanlæg kan opsiges med en måneds varsel af begge parter.
 
 
 
Korrekt registrering af sundhedsrådgivningsaftaler kan kontrolleres i Vetstat
Praktiserende dyrlæger, som har indgået en eller flere aftaler om sundhedsrådgivning, bør med jævne mellemrum kontrollere, at de oplysninger, der er registreret, er korrekte. Det kan gøres i VetStat.dk.
 
Oplysninger vedrørende sundhedsrådgivningsaftaler kan findes på VetStat. Sker der ændringer i de registrerede oplysninger, skal dette rettes i VetReg.dk.
 
Log på VetStat her (kræver brugernavn og adgangskode)
 
Log på VetReg her (kræver brugernavn og adgangskode)
 
Hvad skal rådgivningsrapporten indeholde – udtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd
Det Veterinære Sundhedsråd er kommet med en udtalelse af 8. december 2006, der bl.a. handler om, hvad dyrlægens besøgsrapporter skal indeholde for, at de er fagligt acceptable.
 
 
Lovstof​ og regler
På siden Lægemidler til dyr - lovstof  finder du regler og vejledninger for denne sides indhold.
 
Disse finder du under punktet om "Sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger", "Sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger", "Sundhedsrådgivning for mink", "Sundhedsrådgivning for får og geder" og "Sundhedsrådgivningsaftaler for akvakultur".

 
 

 

 

Staldskoler - kursusbeskrivelse for tovholdere (facilitatorer)Staldskoler - kursusbeskrivelse for tovholdere (facilitatorer)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Staldskoler---kursusbeskrivelse-for-tovholdere-(facilitatorer).aspx040452aspx0htmlEmneside
Vægtede ADD’er (Weighted Animal Daily Dose)Vægtede ADD’er (Weighted Animal Daily Dose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Vægtede-ADDer.aspx040513aspx0htmlEmneside
SundRegSundReghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/SundReg.aspx040466aspx0htmlEmneside
Sundhedsrådgivning fiskSundhedsrådgivning fiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsrådgivning-fisk.aspx040462aspx0htmlEmneside
SundReg for besætningsejereSundReg for besætningsejerehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/SundReg-for-besætningsejere.aspx040467aspx0htmlEmneside
SundReg for praktiserende dyrlægerSundReg for praktiserende dyrlægerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/SundReg-for-praktiserende-dyrlæger.aspx040468aspx0htmlEmneside
Sundhedsrådgivning om får og gederSundhedsrådgivning om får og gederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsrådgivning-får-og-geder.aspx040461aspx0htmlEmneside
Sundhedsrådgivning minkfarmeSundhedsrådgivning minkfarmehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsrådgivning-minkfarme.aspx040464aspx0htmlEmneside
ADD og antibiotikaforbrug ADD og antibiotikaforbrug https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ADD-og-antibiotikaforbrug-i-kvæg--og-svinebesætninger.aspx039914aspx0htmlEmneside
Sundhedsrådgivning svinSundhedsrådgivning svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsrådgivning-svin.aspx040465aspx0htmlEmneside
Sundhedsrådgivning kvægSundhedsrådgivning kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsrådgivning-kvæg.aspx040463aspx0htmlEmneside
Flokbehandling af svin med antibiotikaFlokbehandling af svin med antibiotikahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Flokbehandling-af-svin-med-antibiotika.aspx040084aspx0htmlEmneside
Maksimalgrænseværdi (MRL)Maksimalgrænseværdi (MRL)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maksimale-grænseværdier-(MRL).aspx040299aspx0htmlEmneside
Initiativer for antibiotika og antibiotikaresistensInitiativer for antibiotika og antibiotikaresistenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Initiativer-for-antibiotika-og-antibiotikaresistens.aspx040223aspx0htmlEmneside
Målrettet dyrevelfærdsindsatsMålrettet dyrevelfærdsindsatshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maalrettet_dyrevelfaerdsindsats.aspx040290aspx0htmlEmneside
Gult kortGult korthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gult-kort.aspx040138aspx0htmlEmneside
Indførsel af lægemidler til dyrIndførsel af lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-af-lægemidler.aspx040176aspx0htmlEmneside
Grænseværdier for antibiotikaforbrugGrænseværdier for antibiotikaforbrughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænseværdier-for-antibiotikaforbrug-og-dødelighed.aspx040136aspx0htmlEmneside

Ændret 2. januar 2019