Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

SundReg

SundReg er et styringssystem, der gør det nemmere for dyrlæger og besætningsejere at få overblik over, hvilken rådgivningskategori besætninger med sundhedsrådgivning er placeret i.

​​Status for SundReg

SundReg er opdateret, såle​​des at det nu også indeholder oplysninger om sundhedsrådgivningsaftaler for minkfarme.

Første nedrykninger som følge af, at besætninge​​ns antibiotikaforbrug overskrider én eller flere af de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, vil blive håndteret via SundReg fra april 2014 for besætninger med svin, og fra maj 2014 for besætninger med kvæg.

Oplysninger om rådgivningskategori m.v​. kan findes på www.vetreg.dk og
www.la​ndbrugsindberetning.dk.

For besætningsejere

Besætningsejere får via portalen Landbrugsindberetning.dk adgang til oplysninger om rådgivningskategori for deres egne besætninger. Det er derfor nemt at finde ud af, hvor mange rådgivningsbesøg Fødevarestyrelsen kræver, at der som minimum gennemføres i besætningerne.

For dyrlæger

For praktiserende dyrlæger vil det nye SundReg betyde en nemmere adgang til oplysninger via VetReg.dk om rådgivningskategori for de besætninger, de har indgået sundhedsrådgivningsaftaler med.​
 
Spørgsmål og svar om SundReg​
Hvorfor er antallet af køer opgivet i SundReg ikke det antal, jeg har registreret på min besætning?
Svar: Antallet af køer, som angives i SundReg, er det totale antal køer, der var registreret på CHR-nummeret i Det Centrale HusdyrbrugsRegister ved seneste årsskifte. For modul 2-aftaler har antallet af køer betydning for, hvor mange rådgivningsbesøg der skal gennemføres.
 
Jeg har indgået en ny sundhedsrådgivningsaftale. Hvorfor er det stadig den gamle aftale, der vises på landbrugsindberetning.dk? 
Svar: SundReg opdaterer oplysninger om rådgivningskategori ved månedsskifte. Dette betyder, at når du opsiger en sundhedsrådgivningsaftale og efterfølgende opretter en ny, vil du først kunne se oplysningerne om den nye aftale efter førstkommende månedsskifte.
 
Jeg har en basisaftale med staldskole. Hvorfor står der i SundReg, at jeg skal have to besøg om året?
Svar: Sundhedsrådgivning med staldskole er kun mulig for besætninger placeret i kategorien Almindelig rådgivning. Dog kan der indgås aftale om staldskole i Ekstra rådgivning, når der første gang indgås aftale om sundhedsrådgivning. 

Placeres en besætning i Skærpet rådgivning som følge af en vedkendt bøde eller endelig dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed og/eller lægemidler til dyr, skal der gennemføres mindst to årlige rådgivningsbesøg, som var der tale om tværfaglig sundhedsrådgivning. 

Oplysningerne på SundReg om staldskole ændres ikke i dette tilfælde, idet disse aftaledetaljer er registreret af besætningsdyrlægen. Når besætningen er tilbage i Almindelig rådgivning, vil dette medføre visning af mindst ét årligt rådgivningsbesøg. 
 
Ændret 28. maj 2019