Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

SundReg for praktiserende dyrlæger

I VetReg kan du se sundhedsrådgivningsaftaler for de besætninger, som du har sundhedsrådgivningsaftale med.

Du kan se, hvilken rådgivningskategori besætningen ligger i, og hvor mange rådgivningsbesøg du som minimum skal aflægge i besætningen. 

Antallet af rådgivningsbesøg afhænger af, hvilken rådgivningskategori besætningerne er omfattet af, hvilken aftaletype der er indgået, samt, for kvægbesætninger med modul 2, hvor mange køer der er registreret på CHR-nummeret ved årsskiftet. 

Op- og nedrykninger af rådgivningskategori foretages af styringssystemet SundReg, som én gang om måneden henter oplysninger om aftaler, besætninger og vedkendte bøder eller endelige domme for overtrædelser af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed og anvendelse af lægemidler til dyr, samt overtrædelser af grænseværdierne for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger.

Besætningsdyrlægens indberetningspligt ved indgåelse og opsigelse af sundhedsrådgivningsaftaler
Besætningsdyrlægen er forpligtet til at foretage indberetning på vetreg.dk senest 8 dage efter indgåelse eller opsigelse af sundhedsrådgivningsaftale. Tilbagedatering af aftaler med mere end 8 dage over månedsskift kan medføre, at der ikke kan vises oplysninger om rådgivningskategori. 

 
Hvor finder jeg oplysningerne om fx rådgivningskategori?
Som besætningsdyrlæge tilgår du oplysningerne fra SundReg via Dyrlægeregisteret på www.vetreg.dk. Du skal anvende det log-in, du normalt anvender for adgang til VetReg.
Du finder oplysningerne om rådgivningskategori m.v. på samme side, som du finder oplysningerne om selve aftalen.
 
Hvor ofte opdateres oplysningerne i SundReg?
SundReg opdaterer oplysninger om rådgivningskategori ved hvert månedsskifte. Dette betyder, at  du, når du opsiger en sundhedsrådgivning​saftale og efterfølgende opretter en ny, først vil kunne se oplysninger om rådgivningskategori m.v. efter det efterfølgende månedsskifte. Hvor dette er tilfældet, vil det fremgå af visningen.
 
Hvordan sker op- og nedrykning for besætningerne?
Når det registreres, at det er tid for en oprykning, gennemføres denne den første i efterfølgende måned. Når det registreres, at der skal ske en nedrykning, udsendes der et høringsbrev til den i CHR registrerede besætningsejer med oplysninger om nedrykning. Først efter at denne høring er afsluttet, gennemføres nedrykning den første i den følgende måned.
 
Du vil som dyrlæge ikke blive direkte informeret om ændring af kategori for dine aftaler, men på oversigten over dine aftaler i VetReg kan du identificere aftaler, hvor der er sket ændringer; disse er markeret med en blå baggrundsfarve, 30 dage efter ændringen er sket.
 
Besætningsejerne har adgang til oplysningerne i SundReg
De besætningsejere, hvormed du har indgået aftale om sundhedsrådgivning, kan via portalen Landbrugsindberetning.dk se oplysninger om rådgivningskategori og antal rådgivningsbesøg for deres besætninger.
 
Læs mere om baggrund for opdeling i og styring af rådgivningskategori ​ved at klikke her.
 
Lovstof og regler

Ændret 3. december 2019